INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

l ogoPandemie COVID-19 potvrdila důležitost soběstačnosti v zemědělství a potravinářství a význam lokálních českých zemědělců a producentů potravin a prodejen.

Shodli se na tom na společném jednání hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Právě pandemie COVID-19 prokázala, jak důležité jsou pro domácnosti a český maloobchod lokální čeští zemědělci a producenti potravin a menší české prodejny. V Královéhradeckém kraji si to dobře uvědomují. “Ne všichni mohou cestovat do supermarketů. Dostupnost obchodů s potravinami a základními potřebami je pro nás důležitá. Proto jsme navýšili podporu provozu venkovských prodejen na 3,2 milionu korun. Život na venkově může fungovat i bez zbytečného cestování. Pro rok 2021 chci tuto podporu pro venkovské prodejny ještě více rozšířit,” říká hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Na setkání se řešilo především vytvoření krizových scénářů, které by některé procesy a opatření v případě další vlny COVID-19 či jiného krizového stavu bylo možné automaticky aplikovat a nevymýšlet je až za pochodu. V době krizových období typu COVID-19 je totiž třeba chránit celý potravinářský řetězec, tedy zemědělce, potravináře, logistiku a prodejny, protože prioritou by mělo vždy být zabezpečit potraviny pro občany.

“Zákazníci si velmi dobře uvědomili, jak je důležité a prospěšné mít v blízkosti svého bydliště prodejny, které se především sortimentně odlišují od zahraničních řetězců, které lokální produkci prodávají velmi sporadicky,” upozorňuje předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavel Březina.

Vzhledem k úzké spolupráci mezi lokálními tuzemskými prodejnami, českými zemědělci a lokálními producenty potravin navrhl hejtman Jiří Štěpán uspořádat setkání lokálních zemědělců, potravinářů a obchodníků, aby se posílila a prodiskutovala aktuální spolupráce a hledaly se cesty pro větší podporu těchto krátkých řetězců.

“Podpora lokální ekonomiky je v dnešní době velmi důležitá. Vychází to i z logiky věci - co se v místě vyprodukuje, se tam i sní. Navíc se tím podporuje i péče o krajinu, obrovské ekologické hledisko a i bezpečnostní, protože kdyby přišla nějaká ještě vážnější krize, kdo nám zaručí, že země, kde se pro nás vyrábí potraviny, nám dovoz těchto potravin nezavřou a nenechají si je sami pro sebe,” zdůrazňuje Pavel Březina.

“Přístup lokálních výrobců do obchodu a k zákazníkům je klíčový pro jejich rozvoj a je logickou reakcí na současný vývoj. Spolupráce se členy AČTO s podporou kraje, může být v budoucnosti příkladem i pro ostatní regiony,” dodává Martin Pýcha, šéf Zemědělského svazu ČR.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč?

    Podle mezinárodní studie společnosti Surfshark patříme v Evropě k nejhorším co se týká rozvoje internetu a elektronizace veřejné správy. Mohu to potvrdit. V naší vesnici nejen chybí rychlé datové připojení, ale bývá problém si někdy i z mobilu zavolat. Rovněž ceny za poskytované služby neodpovídají tomu, za co lze surfovat a telefonovat jinde v EU. Zbývá se otázat, proč? Podle mého soudu vše začalo s rozvojem internetových mobilních služeb. Na počátku poskytl stát monopol Eurotelu a dlouho udržoval málo konkurenční prostředí udělováním druhé, třetí licence. Zájmy některých soukromých firem a státních úředníků převážily nad obecným prospěchem a důsledky neseme dosud. Jinak si sotva vysvětlit, proč jinde, např. v sousedním Rakousku to jde a u nás stále drhne. Zbývá jen doufat, že moderní technologie nakonec zvítězí nad zištností a...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE