INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Kaly z ropných lagun po chemičce OSTRAMO, jejichž zápach obtěžoval obyvatele Ostravy 20 let, jsou definitivně pryč. Díky spolupráci státního podniku DIAMO a firmy AVE CZ odpadové hospodářství se podařilo odvézt z Ostravy všechny kaly ve stanoveném termínu, tedy ještě před koncem roku.

„I když se situace letos zkomplikovala ukončením provozu tlakové plynárny ve Vřesové, kde se měly kaly po chemičce OSTRAMO spálit, jsem rád, že se našlo jiné řešení a harmonogram se daří naplňovat,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podle mých informací se mají kaly nakonec spálit v koncovém zařízení v Německu, a to na základě smlouvy firmy AVE CZ odpadové hospodářství s německým partnerem. Nutné meziuschování kalů je podle dodavatele bezpečné a v souladu s platnou legislativou.“

„Termín odvozu kalů z Ostravy je splněn. Největší podíl na tommá firma AVE, ale zasloužily se o něj i další subjekty a instituce, které spolupracovaly na řešení letitého problému. Po ukončení provozu tlakové plynárny ve Vřesové bylo nutné posílit způsob odstranění upravených kalů o další vhodné alternativy v souladu s legislativou a to se podařilo,“ uvedl ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Firma AVE CZ odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě dle plánu všech 91 tisíc tun kalů, které se označují jako nadbilanční. Převážná část upravených kalů se využila k výrobě energie (elektřina a teplo). Jediným koncovým zařízením v České republice, které bylo schopno a ochotno materiál z lagun přijmout a energeticky využít, byla tlaková plynárna Sokolovské uhelné ve Vřesové. Její provoz však letos v srpnu skončil. Po dlouhodobém jednání firma AVE získala pro energetické využití odběratele v Německu, současně zajistila všechna potřebná povolení pro přeshraniční vývoz odpadů. Prováděcí projekt se tedy rozšířil o další možnosti konečného využití nebo odstranění ve smyslu zákona o odpadech. Materiál, který nebylo možné energeticky využít, byl odstraněn nebo využit na k tomu určené skládce. Vzhledem k tomu, že technologické zařízení v Německu spaluje kaly postupně a v menších dávkách, část upravených kalů zůstane v příštích měsících dočasně v mezideponiích, ze kterých je bude firma AVE postupně odvážet k energetickému využití v Německu.

Tzv. nadbilanční kaly se likvidují od listopadu 2017. Úprava ropných kalů vápněním na lokalitě skončila na konci roku 2018 a s tím také ustal zápach, který po mnoho let obtěžoval okolí. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se zavázala, že dodrží konečný termín odtěžby a vymístění tzv. nadbilančních kalů z areálu lagun do konce prosince 2020 i jejich celkový původní objem ve výši 91 562 tun. Na likvidaci kalů má čas do konce roku 2022. Z důvodu vyšších logistických a zpracovatelských nákladů v Německu byla po souhlasu dotčených institucí smluvní částka za zakázku navýšena o 27,5 milionů korun. Odvoz nadbilančních kalů tak vyjde celkem na 480 milionů korun.

Státní podnik DIAMO zajišťuje také čištění silně kontaminovaných vod z prostoru ropných lagun. V souvislosti s touto činností připravují pracovníci státního podniku další opatření. „Chceme překrýt lagunu R3 fólií, abychom omezili průsaky znečištění do podzemních vod a snížili tak zatížení čistírny lagunových vod, která slouží pro dekontaminaci čerpaných podzemních lagunových vod a lagunových vod srážkového charakteru,“ popsal Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Následovat bude sanace kontaminovaných zemin, kterou zajišťuje Ministerstvo financí.

Laguny – více než 100letá ekologická zátěž

Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo v roce 2004 Sdružení Čistá Ostrava. Do konce roku 2011 vytěžilo cca 200 tisíc tun kalů, ze kterých vyrábělo alternativní palivo pro elektrárny a cementárny.

Během odtěžování se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční. Na konci roku 2015 státní podnik DIAMO dokončil výběrové řízení na odstranění těchto zbylých kalů v lagunách za zpřísněných podmínek a podepsal smlouvu se společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Smlouva stanovila, že do pěti let budou kaly energeticky využity a v souladu se zákonem o odpadech definitivně odstraněny. Po absolvování procesů EIA a IPPC firma zahájila (koncem roku 2017) úpravu a odtěžování kalů

(tz)

Slovo ke dni

  • Porážíme Japonsko

    Češi trpí komplexem malosti. A proto každá zpráva, že jsme v něčem před giganty, potěší. Teď jsem si s gustem přečetl informaci, že jsme se zařadili do první třicítky zemí v online podnikání. Za námi se octly takové státy jako Itálie nebo Japonsko. Hodnotil se počet uživatelů internetu a vyspělost logistických služeb. Sám vím, jak úspěšně si vede například Zásilkovna, která velmi rychle expanduje nejen v ČR, ale i okolních státech. Už delší dobu je známo, že patříme k nejlepším na světě v užívání bezkontaktních plateb. A našlo by se toho víc, co povzbudí naši národní hrdost. Jak známo, mezi Goliáši není malý David bez šance, jak se píše v Bibli a jak jsme se o tom v historii mnohkrát přesvědčili.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOB tsoft   EON EG 2017 107  icom
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

PSC 0175

Češi budou nové věci vymýšlet stále 5. říjen 2020

Josef KratochvílJe obdivuhodné, kolik českých firem, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů v uplynulém půlroce nacházelo nová řešení pro to, aby mohly existovat dál, rozvíjet výrobu a služby. Nabízet trhu to, co nejvíce potřebuje. Vznikly nové produkty, zrodily se ojedinělé postupy práce, ke slovu se dostaly špičkové technologie i efektivnější organizace procesů. Znamená to, že potenciál tvořivosti nabral na obrátkách, aktivoval se.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE