INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

cmi 12Na 20. květen připadá každý rok Světový den metrologie. Připomíná Metrickou konvenci z roku 1875, kterou v Paříži podepsalo sedmnáct států. Letos se Světový den metrologie zaměřuje na měření pro zdraví. S cílem upozornit, že klíčovým požadavkem moderního zdravotnictví je přesné a spolehlivé měření. Dnešní svátek si tak připomíná i Český metrologický institut (ČMI), který je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

„Každý Čech se s metrologií setkává každý den. Nejen ve zdravotnictví, ale třeba také při nákupu potravin, pohonných hmot, dodávce vody, plynu, tepla či elektrické energie nebo při kontrolách zaměřených na dodržování pravidel silničního provozu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Metrologie je neoddělitelným prvkem hospodářství každého moderního státu. Zajistit ji patří k základním předpokladům fungování ekonomiky včetně bezpečnosti a jakosti výrobků.“

Klíčové prvky národního metrologického systému má v České republice na starosti Český metrologický institut. Stará se o jednotnost a správnost měření ve všech oblastech od zdravotnictví přes zemědělství, dopravu, průmysl, obchod až po měření související s ochranou klimatu a životním prostředím. „Kromě toho se v ČMI zabýváme také výzkumem měření a konstrukce měřidel, zapojili jsme se například do 74 projektů v evropském výzkumném programu H2020. Jen v oblasti měření pro zdraví to bylo 6 evropských projektů, kdy experti ČMI dokonce 2 projekty koordinují,“ říká generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

ČMI je nedílnou součástí i mezinárodní rozvojové pomoci v metrologii. Aktuálně vede konsorcium českých a lotyšských institucí, které zavádí evropský twinningový projekt na Ukrajině, realizuje projekt v Bosně a Hercegovině a rovněž dokončuje implementaci evropského projektu v Kosovu.

ČMI také posuzuje shodu měřidel podle evropské směrnice MID a vah s neautomatickou činností podle NAWID, patří přitom mezi 5 největších evropských oznámených subjektů. Významná je i role ČMI jako oznámeného subjektu na poli radiových a telekomunikačních koncových zařízení podle směrnice RED.
„Velmi důležitou aktuální aktivitou ČMI je také zajistit pro Českou republiku certifikaci zdravotnických prostředků dle nové evropské legislativy, tzv. MDR,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl a dodává, že další informace o ČMI, národním metrologickém systému či vědě a výzkumu v metrologii lze nalézt na www.cmi.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE