INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

214 bv vFrancouzsko-česká obchodní komora slaví 25. výročí svého založení. Při té příležitosti se ohlédla za vývojem obchodní výměny mezi Českou republikou a Francií. Francie je pro Českou republiku 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem.

Vzájemná výměna v posledních 25 letech mezi oběma zeměmi postupně rostla až na rekordních 13,4 mld. eur v roce 2019. K největšímu nárůstu přitom došlo po našem vstupu do EU v roce 2004. Negativně se však na obchodu s Francií podepsala pandemie, v jejímž důsledku došlo k poklesu na 11,4 mld. eur v roce 2020, tedy o 2 mld. eur oproti předchozímu roku.

„Za posledních 25 let činnosti naší obchodní komory jsme byli svědky postupného růstu vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi. Česká republika je pro Francii atraktivním partnerem a zajímavým teritoriem pro investice, především díky konkurenceschopným výrobním nákladům, kvalitním zaměstnancům a výhodné zeměpisné poloze. Potenciální nevýhodou do budoucna může však být nedostatek kvalifikované pracovní síly, na který naše členské firmy dlouhodobě poukazují,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda FČOK.

V roce 2019 dosáhly francouzské investice u nás 10,6 mld. eur a Francie se stala třetím největším investorem (zdroj ČNB). Francouzské firmy působící v České republice se zaměřují především na automobilový průmysl, vodohospodářství, nakládání s odpady, energetiku, finance a potravinářský průmysl. Mezi významné hráče a také zaměstnavatele patří např. firmy AXA, Bel, Danone, Pernod Ricard, Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric, Société Générale, Valeo, Veolia a řada dalších. V roce 2018 u nás působilo 471 poboček francouzských firem, které zaměstnávaly přes 67 000 lidí. Naopak, jedním z největších českých investorů ve Francii je od roku 2018 skupina EPH Daniela Křetínského. Její akvizice se zaměřují na energetiku, média a obchodní řetězce. V poslední době dochází k celkovému nárůstu českých investic ve Francii, především v energetice, médiích, zdravotnictví, ale také v oblasti inovativních technologií.

„Česká republika má velký průmyslový potenciál, díky kterému dosahuje pozitivní bilance obchodu s Francií. Ve Francii je dlouhodobě zájem především o české automobily, stroje a elektroniku. V poslední době jsme také zaznamenali jasný trend v nárůstu přímých českých investic ve Francii. Vedle největšího českého investora Daniela Křetínského jsou to firmy ČEZ, Tescan, Linet, Sotio, Škoda Auto, Lasvit, Sipral a další. Francouzsko-česká obchodní komora se mimo jiné také specializuje na podporu vstupu francouzských firem na český trh – ať už jde o přímé investice, či francouzský export zboží a služeb. Ročně takto pomůžeme v průměru 60 firmám,“ komentoval situaci Michal Macko, ředitel FČOK.

Dlouhodobě převažuje náš vývoz nad dovozem z Francie. Našemu exportu dominují z více než jedné třetiny automobily a dopravní prostředky. Významnou položku tvoří také stroje a zařízení (21 %) a elektrická a elektronická zařízení (13 %). Z Francie dovážíme především skupinu výrobků spadajících pod označení Chemikálie, guma a plasty, jejíž součástí jsou také farmaceutické výrobky, které vloni tvořily více než třetinu našeho importu. Dopravní prostředky, na které měl covid-19 nejvíce negativní dopad, tvořily vloni 11,7 %. Dalším významným artiklem jsou elektrická a elektronická zařízení (14,8 %). Záporné saldo obchodní bilance na straně Francie, které v roce 2020 dosahovalo 2,8 mld. eur, stoupá spolu s nárůstem obchodní výměny mezi oběma zeměmi.

Francouzsko-česká obchodní komora a LeBooster

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 124 francouzských obchodních komor ve světě CCI France International. Již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 281 členských firem v České republice. Členské firmy zaměstnávají přes 78 000 lidí a dosahují v ČR obratu přes 163 miliard korun. Komora se zaměřuje na několik klíčových oblastí, kterými jsou podpora podnikání členů a vytváření nových obchodních příležitostí, informování a zviditelnění členů v rámci komunity i navenek, setkávání zástupců firem skrze profesní kluby a další příležitosti pro networking.

Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic, nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity probíhají pod značkou LeBooster a zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu. Ročně takto komora pomůže v průměru 60 firmám.

Podle výsledků průzkumu OFATS, který pro Eurostat realizoval Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomické studie INSEE (výsledky byly publikovány v únoru 2021) působilo v roce 2018 na českém území 471 poboček francouzských firem, které celkem zaměstnávaly 67 209 lidí a jejichž souhrnný roční obrat dosahoval 12,7 miliardy eur. Tyto údaje představovaly nárůst oproti předcházejícímu roku (456 poboček).

V roce 2018 Francie zaujímala 3. místo, pokud jde o kumulovaný obrat realizovaný v Čes­ké republice pobočkami mateřských firem. Největší podíl v roce 2018 připadá na Německo s 794 podniky, 286 779 zaměstnanci a ročním obratem 74,7 miliardy eur. Druhou příčku zaujímá Spojené království s 1236 pobočkami (a velkým nárůstem od roku 2014) zaměstnávajícími 74 613 osob a s celkovým ročním obratem 14 miliard eur.

Významná změna v automobilovém průmyslu

V oblasti automobilového průmyslu je třeba uvést, že v České republice již nepůsobí společnost PSA zastoupená prostřednictvím továrny TPCA, již vlastnila v poměru 50/50 společně s Toyotou. Ta se k 1. lednu 2021 stala jediným akcionářem poté, co PSA z trhu odešla v souvislosti s plánem na optimalizaci nákladů svých závodů v Evropě. Nicméně výroba vozů pro PSA (model Peugeot 108 a C1) bude pokračovat minimálně do konce roku 2021.

Pokud jde o francouzské výrobce dílů pro automobilový průmysl, mezi nejdůležitější v tomto sektoru patří: Faurecia se sedmi výrobními závody (5000 pracovních míst) ve třech různých segmentech, tj. interiéry, kontrola emisí a výroba sedadel; Valeo se čtyřmi výrobními závody (3000 pracovních míst) a zastoupením ve třech segmentech (klimatizace, ovládací panely a části palubních desek a kompresory) a také vlastním dynamicky rostoucím vývojovým centrem zaměřeným na autonomní vozidla (600 pracovníků); dále Saint-Gobain Sekurit, který v České republice vyrábí polovinu automobilových skel evropské provenience a jehož výrobní kapacita se v červnu 2016 zdvojnásobila (570 pracovních míst); GEFCO poskytující výrobcům automobilů logistické služby (370 zaměstnanců). A konečně Altran s pobočkou čítající 300 odborníků se zaměřením na inženýrské služby pro automobilový průmysl.

České investice ve Francii

Podle údajů Banque de France byly v roce 2019 české přímé zahraniční investice ve Francii nízké (409 miliónů eur). V poslední době však příliv českých investic do Francie začal sílit, zejména v oblasti energetiky, ale také v médiích, v oblasti péče o zdraví a digitálních technologií.
Hlavním českým investorem ve Francii je od roku 2018 český miliardář Daniel Křetínský. Jeho akvizice se zaměřují na tři oblasti: energetiku, média a obchodní řetězce. Křetínského investice se týkají i mediálního sektoru. Tato činnost je soustředěna kolem holdingové společnosti Czech Media Invest (CMI). D. Křetínský získal ve Francii celkem tři skupiny akvizic: časopis Marianne, dále sedm časopisů koupených od skupiny Lagardère (Elle, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris a Public) a 49 % holdingu Le Nouveau Monde, který vlastní 26,66 % holdingu Le Monde Libre. Podle specializovaného tisku se společnost CMI chystá koupit také 48 % kapitálu skupiny M6.

Obchodní řetězce jsou pro D. Křetínského nové investiční téma. Současně s navýšením podílu ve společnosti Metro vstoupil v roce 2019 majetkově také do sítě francouzských supermarketů Casino a od té doby zvyšuje počet prodejů a nákupů cenných papírů. Nyní drží kolem 5 % kapitálu Casina prostřednictvím investičního fondu Vesa Equity Investment, který vlastní spolu s podnikatelem Patrikem Tkáčem. V ro-ce 2020 pak investovali D. Křetínský a Gabriel Naouri (syn generálního ředitele skupiny Casino) do Maisons du Monde nákupem více než 10 % kapitálu.

Česká energetická společnost ČEZ v čer-vnu 2017 od německé společnosti ABO Wind a INVEN CAPITAL odkoupila 17 projektů větrných elektráren, investiční fond ČEZ investoval do dvou francouzských technologických startupů: Vulog (sdílené dopravní prostředky) a Cosmotech (podpora rozhodovacích HR procesů). Nicméně v roce 2019 došlo ke změně ve strategii ČEZ a skupina ukončila investice do obnovitelných zdrojů v západoevropských členských státech EU, zejména ve Francii, kde jsou nyní její aktiva na prodej. ČEZ však ve Francii zůstává přítomna, a to díky sídlu společnosti CEZ France v Toulouse.

V automobilovém sektoru se Škoda-auto France řadí na 16. příčku mezi výrobci automobilů ve Francii, kde má na 200 koncesionářů po celém území Francie. Dále zde najdeme společnost Zetor specializující se na prodej traktorů, která sídlí v Alsasku (3 a 5 zaměstnanci) a prodává po celé Francii.

Linet, středně velká rodinná firma, světový výrobce a dodavatel nemocničních lůžek, vyváží 95 % produkce, a to i do Francie, kde má na sto obchodních zástupců.

Skupina PENTA v roce 2017 koupila 60% podíl ve společnosti Docteur Santé, který sídlí v Bordeaux a zaměřuje se na softwarová řešení pro lékaře a pacienty (E santé).

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3