INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

 Hospodářská komora ČRZaměstnavatelům i zaměstnancům by se mělo ulevit od zbytečného papírování spojeného s doručováním písemností v pracovně právních vztazích, zvlášť v době raketového růstu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

Hospodářská komora se rozhodla aktivněji vstoupit do této oblasti, a proto zpracuje návrh změny zákoníku práce, který by umožňoval zaměstnavatelům a zaměstnancům jednodušší doručování písemností prostřednictvím datových schránek nebo také uzavírat pracovní smlouvy v elektronické podobě po ověření identity účastníků.

„Jsme v 21. století, ale zákoník práce stále nařizuje zaměstnavatelům povinnostprimárně předávat dokumenty zaměstnancům fyzicky na pracovišti. Teprve až když to okolnosti neumožňují, lze zaměstnanci doručit písemnost některým z náhradních způsobů, které zákoník práce umožňuje,“uvedl viceprezident Hospodářské komory a šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček, který mimo jiné stál za vznikem CzechPointů nebo datových schránek.

Například zákoník práce stanoví, že do datové schránky zaměstnance může zaměstnavatel poslat dopis až poté, kdy se nejprvepokusil doručit písemnost osobně do vlastních rukou na pracovišti.

Jde o právně významná sdělení – např.předání nového mzdového výměru, úpravu pracovní smlouvy, dohodu o home office, poslání na preventivní prohlídku, ale třeba i určení nástupu na dovolenou nebo odvolání z dovolené, vytýkacího dopisu či výpovědi.

„S osobním doručením se ale pojí řada komplikací, které zesílila koronavirová krize. Lidépracují třeba z domova, mohou mít covid-19 nebo se mohou kvůli této nákaze bát někam chodit přebírat dokumenty. Obdobné problémy mají se stávající úpravou i zaměstnanci, které zákoník práce takénutí doručovat písemnosti zaměstnavateli osobně či na papíře poštou, jako bychom byli v minulém století,“ upřesnil Zajíček.

Hospodářská komora proto navrhuje, aby stát zaměstnavatelům a zaměstnancům umožnil doručování písemností prostřednictvím datových schránek, e-mailu s podpisem či elektronickou identifikací nebo jiného důvěryhodného systémuvždy, když se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou.

Stávající velké omezení možnosti elektronického doručování v pracovněprávních vztazích označuje za zbytečnou přítěž44 % zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci. Stejný názor sdílí ale i čtvrtina nejmenších firem, jak vyplývá z nových dat získaných od firem, které Hospodářská komora České republiky zastřešuje.

„Věřím, že odbory, které přirozeně hájí zájmy zaměstnanců, nebudou elektronizaci doručování písemností v pracovně právních vztazích bránit. Myslím si, že i dohody v pracovněprávních vztazích by bylo možné uzavírat po jednoznačné elektronické identifikaci na dálku.Pokud se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem chtějí domluvit, nevidím důvod, proč jim to neumožnit. Covid nám ukázal, že dříve nevyužívaný home office se stal naprosto běžnou součástí naší práce.Proč tedy neumožnit zaměstnancům a zaměstnavatelům uzavření smlouvy elektronicky, když už i výkon práce bude zajišťován na dálku. Jsem přesvědčen, že to je trend, kterému bychom měli jít společně naproti a nevyhýbat se tomuto tématu,“uzavřel Zajíček.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3