INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

chrome MmvpVmyVqNNa oficiální návštěvu Gruzie ve dnech 1. až 4. května bude předsedu Senátu Miloše Vystrčila doprovázet třicetičlenná podnikatelská delegace Hospodářské komory. Firmy z oborů energetiky, strojírenství, stavebnictví, logistiky nebo zdravotnických služeb projednají nové zakázky a investice.

Hospodářská komora dvě podnikatelská fóra a dvoustranná jednání zástupců firem organizuje v metropoli Tbilisi a druhém největším městě Gruzie Batumi.

Obě fóra zahájí šéf horní komory Miloš Vystrčil a Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory, který podnikatelskou delegaci vede. První fórum proběhne v úterý 3. května v metropoli Tbilisi, druhé o den později ve významném černomořském přístavu Batumi.

V průběhu programu firmy mj. navštíví historickou vodní elektrárnu Zahesi, na jejíž obnově mají výrazný podíl české podniky. Energie generovaná z vodních zdrojů tvoří v Gruzii 80 % produkce energie (v ČR je podíl zhruba 5%). Do rozvoje sítě vodních elektráren s cílem stát se čistým vývozcem elektrické energie Gruzie v posledních letech masivně investuje.

Gruzie skýtá pro české výrobce řadu dalších příležitostí. Stát postupně obnovuje infrastrukturu železnic, která je zastaralá a vyžaduje značné investice do kolejového svršku, zabezpečovacího zařízení, prostorů pro cestující atd. Snahou vlády je též obnovit vozový park na železnici (nákladní i osobní přepravy).

Vláda současně usiluje o zlepšení silnic v horských regionech. Vzhledem k těžkým místním podmínkám bude proto nezbytné v určitých úsecích využít know-how zahraničních firem, což se bezesporu bude týkat i staveb tunelů, kde mají české firmy co nabídnout. Očekávané jsou též tendry různých měst na obnovu a zkapacitnění veřejné dopravy. V krátkodobém horizontu se bude jednat o dodávky autobusů a elektrobusů, v dlouhodobém o obnovu trolejbusové nebo tramvajové dopravy.

Díky zvyšující se koupěschopnosti obyvatelstva roste i poptávka po zahraničních vozech. Automobily z ČR jsou v zemi vnímány především jako auta pro policii a státní instituce. Přesto však existuje prostor pro úspěch českých automobilů i mezi veřejností z důvodu vysoké kvality a přiměřené ceny. Vláda Gruzie se chystá zmodernizovat také základní vybavení nemocnic v zemi, proto lze v nejbližších letech očekávat i zvýšený zájem o dodávky zdravotního zařízení.

Nulová výroba elektrotechnických přístrojů v Gruzii má za následek dovoz veškerého elektrotechnického spotřebního zboží. Se zlepšující se ekonomickou situací střední třídy o něj v posledních letech roste zájem velmi výrazně. Potenciál v této oblasti pro české výrobky v zemi je, neboť mohou nabídnout dobrou kvalitu, navíc za nižší cenu než např. německé firmy.

Zemědělský sektor je v Gruzii tradičně roztříštěný a neefektivní, zejména kvůli minimální mechanizaci. Přestože v zemědělství pracuje více než 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, země je závislá na dodávkách potravin ze zahraničí. Příležitostí pro české podniky jsou tak dodávky zemědělských strojů, technologií, hnojiv či potravinářských zpracovatelských celků.

V roce 2021 bylo do ČR z Gruzie dovezeno zboží za 625 mil. Kč, přičemž z ČR bylo do Gruzie vyvezeno zboží za 2,3 mld. Kč. Bilance vzájemného obchodu je dlouhodobě výrazně pozitivní. Z Gruzie dováží ČR především díly a příslušenství motorových vozidel a elektrické přístroje a zařízení. Naopak vyváží hlavně automobily.

I přesto, že aktuálně patří Gruzie v žebříčku vzájemné obchodní výměny s ČR až do osmé desítky (v roce 2020 Gruzii patřilo 74. místo), do Gruzie proudí české investice. ČR byla 6. nejvýznamnějším investorem do gruzínské ekonomiky v předcovidovém období za roky 2018 a 2019 (po Ázerbájdžánu, Velké Británii, Nizozemsku, USA a Panamě). Za touto pozicí stojí především investice českých podnikatelských subjektů do energetického a turistického sektoru.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise si – stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou – hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3