INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

chrome MmvpVmyVqNNa oficiální návštěvu Gruzie ve dnech 1. až 4. května bude předsedu Senátu Miloše Vystrčila doprovázet třicetičlenná podnikatelská delegace Hospodářské komory. Firmy z oborů energetiky, strojírenství, stavebnictví, logistiky nebo zdravotnických služeb projednají nové zakázky a investice.

Hospodářská komora dvě podnikatelská fóra a dvoustranná jednání zástupců firem organizuje v metropoli Tbilisi a druhém největším městě Gruzie Batumi.

Obě fóra zahájí šéf horní komory Miloš Vystrčil a Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory, který podnikatelskou delegaci vede. První fórum proběhne v úterý 3. května v metropoli Tbilisi, druhé o den později ve významném černomořském přístavu Batumi.

V průběhu programu firmy mj. navštíví historickou vodní elektrárnu Zahesi, na jejíž obnově mají výrazný podíl české podniky. Energie generovaná z vodních zdrojů tvoří v Gruzii 80 % produkce energie (v ČR je podíl zhruba 5%). Do rozvoje sítě vodních elektráren s cílem stát se čistým vývozcem elektrické energie Gruzie v posledních letech masivně investuje.

Gruzie skýtá pro české výrobce řadu dalších příležitostí. Stát postupně obnovuje infrastrukturu železnic, která je zastaralá a vyžaduje značné investice do kolejového svršku, zabezpečovacího zařízení, prostorů pro cestující atd. Snahou vlády je též obnovit vozový park na železnici (nákladní i osobní přepravy).

Vláda současně usiluje o zlepšení silnic v horských regionech. Vzhledem k těžkým místním podmínkám bude proto nezbytné v určitých úsecích využít know-how zahraničních firem, což se bezesporu bude týkat i staveb tunelů, kde mají české firmy co nabídnout. Očekávané jsou též tendry různých měst na obnovu a zkapacitnění veřejné dopravy. V krátkodobém horizontu se bude jednat o dodávky autobusů a elektrobusů, v dlouhodobém o obnovu trolejbusové nebo tramvajové dopravy.

Díky zvyšující se koupěschopnosti obyvatelstva roste i poptávka po zahraničních vozech. Automobily z ČR jsou v zemi vnímány především jako auta pro policii a státní instituce. Přesto však existuje prostor pro úspěch českých automobilů i mezi veřejností z důvodu vysoké kvality a přiměřené ceny. Vláda Gruzie se chystá zmodernizovat také základní vybavení nemocnic v zemi, proto lze v nejbližších letech očekávat i zvýšený zájem o dodávky zdravotního zařízení.

Nulová výroba elektrotechnických přístrojů v Gruzii má za následek dovoz veškerého elektrotechnického spotřebního zboží. Se zlepšující se ekonomickou situací střední třídy o něj v posledních letech roste zájem velmi výrazně. Potenciál v této oblasti pro české výrobky v zemi je, neboť mohou nabídnout dobrou kvalitu, navíc za nižší cenu než např. německé firmy.

Zemědělský sektor je v Gruzii tradičně roztříštěný a neefektivní, zejména kvůli minimální mechanizaci. Přestože v zemědělství pracuje více než 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, země je závislá na dodávkách potravin ze zahraničí. Příležitostí pro české podniky jsou tak dodávky zemědělských strojů, technologií, hnojiv či potravinářských zpracovatelských celků.

V roce 2021 bylo do ČR z Gruzie dovezeno zboží za 625 mil. Kč, přičemž z ČR bylo do Gruzie vyvezeno zboží za 2,3 mld. Kč. Bilance vzájemného obchodu je dlouhodobě výrazně pozitivní. Z Gruzie dováží ČR především díly a příslušenství motorových vozidel a elektrické přístroje a zařízení. Naopak vyváží hlavně automobily.

I přesto, že aktuálně patří Gruzie v žebříčku vzájemné obchodní výměny s ČR až do osmé desítky (v roce 2020 Gruzii patřilo 74. místo), do Gruzie proudí české investice. ČR byla 6. nejvýznamnějším investorem do gruzínské ekonomiky v předcovidovém období za roky 2018 a 2019 (po Ázerbájdžánu, Velké Británii, Nizozemsku, USA a Panamě). Za touto pozicí stojí především investice českých podnikatelských subjektů do energetického a turistického sektoru.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise si – stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou – hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3