INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

2022 08 22 2Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, obracíme se na vás jako zástupci nejširšího podnikatelského segmentu – malých a středních podniků (MSP) a živnostníků ČR, kteří představují 99 % všech firem v České republice a zaměstnávají více jak 2 miliony osob, tj. 61 % všech zaměstnanců v ČR.

Vzhledem k neudržitelnému nárůstu cen energií, které již několik měsíců negativně dopadají na obrovské množství MSP v subdodavatelských řetězcích,
jež jsou vyčerpány covidovým obdobím, vysokými cenami materiálů, dopady války na Ukrajině
a růstem úrokových sazeb, nesouhlasíme s dosavadním postupem vlády, která nečiní žádné zásadní,
rychlé a efektivní kroky k ochraně českých firem.

 • Z úst představitelů vlády i z médií vnímáme zacílení podpory na domácnosti, avšak žádnou
  podporu pro podniky. Pokud padnou podniky, lidé přijdou o práci a ani kompenzace vlády jim
  nepomůže k zaplacení všech jejich účtů, což může znamenat fatální následky a sociální
  nepokoje. V současné době skutečně řada firem hraje o své přežití v řádu měsíců a vláda tato
  varování přehlíží. Dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují podnikatelé za zcela
  nedostatečnou.
 • Na tuto situaci jsme upozorňovali již od února 2022 příslušné ministry, a to jak samostatně za
  AMSP ČR, tak společně s kolegy ze SPD ČR, KZPS a HK ČR. Konkrétní návrhy byly předloženy
  v květnu na společné schůzce s předsedou vlády, ministry MPO, MF a MPSV, kde bylo
  přislíbeno na návrzích s podnikatelskou sférou spolupracovat, avšak klíčové problémy stále
  nejsou řešeny.
  Za řešení situace malé a střední podniky nepovažují připravované formy záruk za úvěry či
  úvěry samotné. Podnikatelé nemají o tento nástroj valný zájem, navíc je dle uvažovaných
  kritérií zřejmé, že pro většinu MSP nebude případný úvěr ani dostupný.
 • Zásadní finanční pomoc podnikatelům byla vládou po téměř dvou měsících jednání odmítnuta
  a přijatá opatření jsou kosmetického charakteru, tedy v praxi na nic. Podniky stále nemají
  žádné informace, jaké kroky vlády podnikne k jejich ochraně tak, jako to vidí u svých
  konkurentů či obchodních partnerů v okolních státech.
 • Důsledkem pak bude jednak naprostá nekonkurenceschopnostzpůsobená nikoliv podnikateli,
  ale vládou, následovat bude propouštění pracovníků, další snížení kupní síly lidí. O výsledné
  míře pnutí ve společnosti netřeba hovořit.
 • Dalším dopadem, logickým důsledkem vládní nepomoci, bude přechod nemalé časti
  podnikatelů do šedé zóny (v některých segmentech až 80 %) – pouze hotovostní platby,
  švarcsystém, „kreativní“ účetnictví, rozklad platební morálky apod. Kromě ekonomického
  dopadu tak bude i velký morální dopad do ekonomické společnosti. Etika v podnikáni vezme
  za své i u těch, kteří byli dosud zodpovědní.

Proto navrhujeme:

 • Přehodnocení přístupu k realizaci opatření, která maximálně využijí Dočasný krizový rámec na
  pomoc firmám (konkrétně spuštění původně připravovaného kompenzačního programu),
  kterých se dotkl výrazně růst cen energie; opatření dle tohoto rámce pomohou i firmám čelícím
  vysokým nárůstům cen energií, zejména těm s vysokým podílem jeho spotřeb, přežít zimní
  období.
 • Na rozdíl od plynu a ropy může vláda razantně ovlivnit cenu a množství elektrické energie.
  Česká republika je vývozcem levné elektrické energie a je povinností vlády, zejména ve světle
  této krize, zajistit tuto energii za přijatelné ceny, když už naše firmy a občané čelí extrémně
  drahým cenám plynu a ropných produktů.
  Žádáme tedy, aby vláda i za cenu stažení se z lipské burzy nebo regulatorních zásahů do cen
  el. energie toto splnila.

Žádáme proto Vládu ČR o neprodlené veřejné prohlášení firmám, jaká opatření budou přijata
ke stabilizaci podnikatelského sektoru, případně o jasnou informaci, že na podnikatele, zejména
malé a střední, kašle, a slova o maximální podpoře tomuto segmentu byla opět jen pustými frázemi,
která z vládního programového prohlášení činí jen další z řady zbytečně popsaných papírů.

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA, v.r.
Předseda představenstva AMSP ČR

 

Slovo ke dni

 • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

  Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3