INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2022 10 21 10 06 57 ZemědělecVáclav Hanzal, Zemědělské družstvo Kouty a Zemědělské družstvo Bernartice. To jsou Zemědělci roku 2022. Subjekty, které vyhrály hlavní kategorie, tedy pěstitel, chovatel a smíšená výroba.

Výsledky 21. ročníku tradiční soutěže v Praze vyhlásil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Vítězné zemědělce, kteří mu řekli, co je v současné době nejvíc trápí, informoval o připravovaných novinkách a pomoci.

Na zemědělství má stejně jako na jiné oblasti lidské činnosti vliv aktuální sociálně-ekonomická situace. Ještě víc v něm však hraje roli udržitelnost, tedy ohled na budoucí generace. V zájmu zemědělců přitom je, aby půda rodila co nejdéle, výnosy totiž ovlivňují ceny potravin a také finance majitelů i spotřebitelů.

„Zemědělská výroba a další související činnosti mají zásadní vliv na udržitelný rozvoj. Česká republika přitom patří k evropským zemím, kde nejvíc území zabírají venkovské oblasti. Tvoří zhruba 82 % rozlohy ČR. Nejen pro venkov je naprosto klíčové zemědělství, přináší totiž regionální produkty včetně potravin, zajišťuje nové a udržuje už existující pracovní místa, pomáhá lidem vytvořit vztah k půdě a také udržet zdroje v území, čímž posiluje ekonomický potenciál regionu,” říká ministr zemědělství Zdeňek Nekula a dodává: „Jsme si toho vědomi a také faktu, že na zemědělce dopadá energetická krize. Proto aktuálně - kromě dotačních programů v novém programovém období Evropské unie a národních zdrojů - chystáme spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí také snížení sociálního pojištění. A to v rámci programu na podporu zaměstnanosti v zemědělství na venkově.”

Výše plateb daní a sociálního pojištění má vliv na celkové hospodaření zemědělců. A právě ekonomické výsledky jsou hlavním kritériem hodnocení v soutěži Zemědělec roku 2022. Za výborným hospodařením Václava Hanzala, vítěze kategorie pěstitel, který se stará o 500 hektarů orné půdy v Ústeckém kraji, stojí především chmel. Lhostejná mu není ani udržitelnost.

„Do budoucna bych se chtěl víc zaměřit na přírodu. Už teď vysazujeme stromořadí, či aleje, chystáme také výsadbu remízků a jiných biotopů, tůňky a malé rybníčky,” říká Zemědělec roku 2022 v kategorii pěstitel Václav Hanzal a dodává: „Trápí nás především byrokracie, mělo by jí být co nejméně. Každý nám slibuje, že bude nižší, neustále však narůstá, a to se týká celé Evropy. Doma v České republice mě zase nejvíc trápí rozdělení zemědělců na Agrární komoru a soukromě hospodařící rolníky či asociace. Soupeření mezi malými a velkými je přitom tak malicherné a nepřináší nic dobrého vůbec nikomu.”

I pro Zemědělské družstvo Kouty, které se stalo Zemědělcem roku 2022 v kategorii chovatel, je velmi důležitá spolupráce a společenská odpovědnost. Kromě standarní rostlinné a živočisné výroby podnik z Vysočiny provozuje také bioplynovou stanici.

„V naší bioplynové stanici vyrábíme elektřinu na prodej i pro vlastní spotřebu, což se v době energetické krize skutečně hodí. Teplo používáme k vytápění všech našich budov a na sušení obilí, také ho dodáváme obecnímu úřadu, vytápíme kulturní dům a tři bytové domy.,” říká předseda představenstva Zemědělského družstvo Kouty Lubomír Pisk a dodává: „Už na tom je vidět naše

spojení s místem, kde působíme, naše společenská odpovědnost. Chceme také a měli by to chtít úplně všichni, aby naši občané měli domácí potraviny. Sníží se tak uhlíková stopa, sníží platby do zahraničí a zvýší se domácí zaměstnanost.”

Na jednoho člena Zemědělského družstva Kouty, kterých je celkem 194, vychází v průměru 7,7 hektarů půdy. Podle Lubomíra Piska je důležité ukazovat zájem hospodařit spolu v jednom podniku tak, aby se zemědělství, které živí národ, znovu dostalo nahoru. Fakt, že aktuální náhled na zemědělství není příliš dobrý, potvrzuje a hlavně se ho snaží změnit k lepšímu také vítězný Zemědělec roku 2022 v kategorii smíšená výroba. Tím je Zemědělské družstvo Bernartice. Nachází se v Jihočeském kraji a hospodaří na 2 600 hektarech.

„Za úspěchem našeho podniku stojí každodenní poctivá práce všech zaměstnanců, v posledních letech se nám daří investovat řádově dvojnásobek odpisů. V budoucnosti chceme zrekonstruovat farmu živočišné výroby a v nejbližší době zmodernizuje posklizňovou linku na obiloviny a na řepku,”
říká předseda představenstva Zemědělského družstva Bernartice Pavel Rozhoň a dodává: „Myslím, že každý moudrý vladař by měl myslet na to, aby ti, co živí jeho lid, nezkrachovali. Bohužel se mi zdá, že se v poslední době hospodáři hodnotí hlavně podle toho, zda jsou malí nebo velcí, místo toho, aby se posuzovalo, zda jsou úspěšní, jestli umí hospodařit, zda se chovají šetrně k životnímu prostředí či dodržují zásady welfare u zvířat.”

Podle Pavla Rozhoně přitom v každé době platí to, co už říkali naši předci: „Je třeba používat zdravý selský rozum.” Stejně tak platí, že bylo, je a bude zásadní mít co jíst, aby to nebylo drahé, lidé na to měli a aby po nás něco zůstalo.
„V 80. letech minulého století jsme za potraviny dávali zhruba 30 – 40 % příjmů, sortiment byl však omezený. Letos jsme za daleko širší nabídku platili podle ČSÚ do 23,4 % příjmů. V zemědělství přitom pracují zhruba 2 % populace, v první polovině minulého století to bylo až 40 % lidí. Umožňuje to zvyšující se produktivita práce, moderní stroje a funkční systém výživy a ochrany rostlin,” říká zemědělský ekonom a pořadatel soutěže Zemědělec roku Martin Sedláček a dodává: „I zemědělce samozřejmě ovlivňuje současná sociálně-ekonomická situace. Nejen proto se třeba ošetřují pole ochrannými prostředky, bez nich by totiž až o 40 % klesla produkce obilovin a dvojnásobně by se zvýšily výkupní ceny. Je třeba si poctivě přiznat, že se za každým úkonem hledá ekonomická návratnost, což se týká veškerého podnikání.”

Vítězové soutěže Zemědělec roku 2022 vzešly z hodnocení Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Posuzoval loňské hospodaření přihlášených firem na základě účetních výkazů za rok 2021. Akci pořádá Ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělský, Společnost mladých agrárníků ČR a vydavatelství Profi Press.

(tz)

Slovo ke dni

  • Velký úklid v e-shopech

    Už dávno jsme si zvykli nakupovat nejen v kamenných obchodech, ale také na internetu. Obrat e-shopů neustále roste a v kritických obdobích, například během pandemie, překonával všechny rekordy. Kdo by ostatně neocenil téměř nekonečný výběr zboží, které vlastně ani nezná státní hranice ani prodejní dobu? Samozřejmě že e-commerce s sebou přináší i rizika pro obě strany, pro prodávající i zákazníky. Proto je překvapující, že teprve nyní zpřísnila naše legislativa pravidla obchodování. Už si ani v „anonymním“ cyber prostoru nebude moci každý dělat, co chce, a počítat s tím, že mu vše projde. Například používat e-shop jako bezplatnou půjčovnu nebo sám sobě psát pochvalné recenze a záměrně klamat spotřebitele. Není pochyb, že dodržování přísnějších regulí internetovému businessu jenom prospěje a podpoří jeho další růst.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3