INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

FOTO podpis 2Škodovy salonky v budově Škodova paláce – symbolicky v bývalém sídle českého energetického gigantu – se ve čtvrtek 4. května staly místem podpisu dohody o spolupráci při podpoře a rozvoji technického školství v hlavním městě Praha.

Cílem je přiblížit technické školství požadavkům současného trhu práce a koordinovat aktivity rozvoje lidských zdrojů v oblasti energetiky.

Dohodu podepsali radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda, za Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) Richard Vidlička, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka Miloš Kodad a ředitel Střední odborné školy – Centrum odborné přípravy a Gymnázia Josef Ležal.

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání zejména s ohledem na rozvoj nadstandardních a inovativních kompetencí žáků a pedagogů, které mohou v pražských odborných školách získat.

„Dokladem dobré spolupráce pražských škol se sociálními partnery je právě podpis této dohody o spolupráci, která je nejen zaštítěna nejvyšší autoritou města, ale která vznikla i na podkladě dobré spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti energetiky,“ uvedl radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda.

Vzájemná spolupráce zástupce zaměstnavatelů a škol zřízených HMP je všestranně přínosná. Napomáhá zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání v závislosti na požadavcích trhu práce s využíváním moderních trendů v energetice i elektrotechnice. Propojení školství a praxe na všech úrovních je nedílnou součástí přípravy absolventů na budoucí povolání, kterou obě školy propagují.

„Velmi si vážíme uzavření dohody o spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a oceňujeme podporu odborného vzdělávání ze strany vedení hlavního města. Na území Prahy působí naše členské školy – dvě střední a jedna vysoká škola. Podpora je důležitá i proto, že tyto školy patří mezi páteřní školy pro energetický sektor,“ uvedl Richard Vidlička, ředitel a člen představenstva ČSZE.

Obě školy oceňují spolupráci se zřizovatelem i Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, kteří dodávají vzdělávání tolik potřebnou inovativnost, poskytují zpětnou vazbu a celkově přispívají k rozvoji a modernizaci obsahu vzdělávání u všech vyučovaných oborů vzdělání. Právě zmíněná zpětná vazba je důležitým informačním zdrojem pro činnost oborových skupin, předmětových komisí i pravidelných evaluačních seminářů.

Další informace najdete na www.prahaskolska.eu  

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3