INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

FOTO podpis 2Škodovy salonky v budově Škodova paláce – symbolicky v bývalém sídle českého energetického gigantu – se ve čtvrtek 4. května staly místem podpisu dohody o spolupráci při podpoře a rozvoji technického školství v hlavním městě Praha.

Cílem je přiblížit technické školství požadavkům současného trhu práce a koordinovat aktivity rozvoje lidských zdrojů v oblasti energetiky.

Dohodu podepsali radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda, za Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) Richard Vidlička, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka Miloš Kodad a ředitel Střední odborné školy – Centrum odborné přípravy a Gymnázia Josef Ležal.

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání zejména s ohledem na rozvoj nadstandardních a inovativních kompetencí žáků a pedagogů, které mohou v pražských odborných školách získat.

„Dokladem dobré spolupráce pražských škol se sociálními partnery je právě podpis této dohody o spolupráci, která je nejen zaštítěna nejvyšší autoritou města, ale která vznikla i na podkladě dobré spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti energetiky,“ uvedl radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda.

Vzájemná spolupráce zástupce zaměstnavatelů a škol zřízených HMP je všestranně přínosná. Napomáhá zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání v závislosti na požadavcích trhu práce s využíváním moderních trendů v energetice i elektrotechnice. Propojení školství a praxe na všech úrovních je nedílnou součástí přípravy absolventů na budoucí povolání, kterou obě školy propagují.

„Velmi si vážíme uzavření dohody o spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a oceňujeme podporu odborného vzdělávání ze strany vedení hlavního města. Na území Prahy působí naše členské školy – dvě střední a jedna vysoká škola. Podpora je důležitá i proto, že tyto školy patří mezi páteřní školy pro energetický sektor,“ uvedl Richard Vidlička, ředitel a člen představenstva ČSZE.

Obě školy oceňují spolupráci se zřizovatelem i Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, kteří dodávají vzdělávání tolik potřebnou inovativnost, poskytují zpětnou vazbu a celkově přispívají k rozvoji a modernizaci obsahu vzdělávání u všech vyučovaných oborů vzdělání. Právě zmíněná zpětná vazba je důležitým informačním zdrojem pro činnost oborových skupin, předmětových komisí i pravidelných evaluačních seminářů.

Další informace najdete na www.prahaskolska.eu  

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE