INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

xnview mpA2QhADylMinistři na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve španělském Bilbau diskutovali o otevřené strategické autonomii, ekonomické bezpečnosti a prohlubování vnitřního trhu v reakci na vnější hospodářské výzvy. Delegaci České republiky vedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Evropa musí reagovat na aktuální trendy a zároveň dále rozvíjet spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery. Pokud chceme zůstat globálními lídry, musíme posilovat naši strategickou odolnost a dlouhodobou konkurenceschopnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Česká republika je podle něj dlouhodobým zastáncem konceptu otevřené strategické autonomie, tedy konceptu zdůrazňujícího, že otevřenost ekonomiky a diverzifikovaná obchodní spolupráce s důvěryhodnými partnery posiluje strategickou odolnost EU lépe než protekcionismus. „Zelená a digitální transformace vyžaduje masivní surovinové vstupy, které jsou však často dostupné v zemích mimo Unii. Proto je potřeba co nejvíce diverzifikovat dodávky těchto zdrojů, a minimalizovat tak naši závislost v těchto strategických oblastech,“ říká ministr s tím, že právě posilování otevřené strategické autonomie je klíčové pro zajištění bezpečnosti, ekonomické prosperity a nezávislosti na nespolehlivých režimech.

EU již nyní disponuje nástroji, jako jsou dohody o volném obchodu a strategická partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi. Tyto vnější nástroje musí jít ruku v ruce s činností Unie směrem dovnitř. Unie musí proto nadále pracovat na prohlubování integrace vnitřního trhu, na snižování administrativní zátěže pro podniky a společnostem musí nabídnout vhodné podnikatelské prostředí, aby přilákala inovační šampiony.

S otevřenou strategickou autonomií je úzce spojena ekonomická bezpečnost EU, která byla hlavním tématem pracovního oběda ministrů. Evropská komise k tomu nedávno představila strategii pro oblast ekonomické bezpečnosti. I v oblasti legislativy udělala EU již řadu dílčích kroků. V sektoru průmyslu byl nedávno schválen Akt o čipech, v případě obchodní politiky byl přijat nástroj proti ekonomickému nátlaku třetích zemí a v praxi již také funguje mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic do EU. „Než však přijmeme jakákoli nová opatření, měli bychom nejprve vyhodnotit efektivitu již existujících nástrojů na ochranu naší ekonomické bezpečnosti. A musíme také provést důkladnou analýzu hospodářských rizik a identifikovat zbývající mezery, na které se budeme muset cíleně zaměřit,“ říká ministr Síkela.

Neformálnímu jednání ministrů průmyslu předcházelo pondělní jednání ministrů odpovědných za oblast ochrany spotřebitele. Tato oblast patří mezi priority španělského předsednictví v Radě EU a byla i jednou z priorit českého předsednictví v loňském roce.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE