INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

xnview mpA2QhADylMinistři na neformálním jednání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) ve španělském Bilbau diskutovali o otevřené strategické autonomii, ekonomické bezpečnosti a prohlubování vnitřního trhu v reakci na vnější hospodářské výzvy. Delegaci České republiky vedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Evropa musí reagovat na aktuální trendy a zároveň dále rozvíjet spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery. Pokud chceme zůstat globálními lídry, musíme posilovat naši strategickou odolnost a dlouhodobou konkurenceschopnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Česká republika je podle něj dlouhodobým zastáncem konceptu otevřené strategické autonomie, tedy konceptu zdůrazňujícího, že otevřenost ekonomiky a diverzifikovaná obchodní spolupráce s důvěryhodnými partnery posiluje strategickou odolnost EU lépe než protekcionismus. „Zelená a digitální transformace vyžaduje masivní surovinové vstupy, které jsou však často dostupné v zemích mimo Unii. Proto je potřeba co nejvíce diverzifikovat dodávky těchto zdrojů, a minimalizovat tak naši závislost v těchto strategických oblastech,“ říká ministr s tím, že právě posilování otevřené strategické autonomie je klíčové pro zajištění bezpečnosti, ekonomické prosperity a nezávislosti na nespolehlivých režimech.

EU již nyní disponuje nástroji, jako jsou dohody o volném obchodu a strategická partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi. Tyto vnější nástroje musí jít ruku v ruce s činností Unie směrem dovnitř. Unie musí proto nadále pracovat na prohlubování integrace vnitřního trhu, na snižování administrativní zátěže pro podniky a společnostem musí nabídnout vhodné podnikatelské prostředí, aby přilákala inovační šampiony.

S otevřenou strategickou autonomií je úzce spojena ekonomická bezpečnost EU, která byla hlavním tématem pracovního oběda ministrů. Evropská komise k tomu nedávno představila strategii pro oblast ekonomické bezpečnosti. I v oblasti legislativy udělala EU již řadu dílčích kroků. V sektoru průmyslu byl nedávno schválen Akt o čipech, v případě obchodní politiky byl přijat nástroj proti ekonomickému nátlaku třetích zemí a v praxi již také funguje mechanismus pro prověřování přímých zahraničních investic do EU. „Než však přijmeme jakákoli nová opatření, měli bychom nejprve vyhodnotit efektivitu již existujících nástrojů na ochranu naší ekonomické bezpečnosti. A musíme také provést důkladnou analýzu hospodářských rizik a identifikovat zbývající mezery, na které se budeme muset cíleně zaměřit,“ říká ministr Síkela.

Neformálnímu jednání ministrů průmyslu předcházelo pondělní jednání ministrů odpovědných za oblast ochrany spotřebitele. Tato oblast patří mezi priority španělského předsednictví v Radě EU a byla i jednou z priorit českého předsednictví v loňském roce.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3