INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

SOCRVrcholící příprava legislativního návrhu, který by zavedl systém zálohování PET lahví a hliníkových nápojových obalů, otevřela mnoho palčivých otázek. Mezi ty zásadní patří nastavení fungování správce systému, který by měl garantoval férové rozdělení pravomocí mezi jednotlivé účastníky systému.

Obchod nese přímou odpovědnost za správné fungování systému, zodpovídá za jeho bezpečnost i komunikaci se zákazníkem a nese naprostou většinu investic do vybudování infrastruktury sběru. Zálohový systém by se měl sám financovat prostřednictvím poplatku, který budou operátorovi hradit výrobci nápojů a který plně promítnou do cen. Špatně nastavený a neefektivní systém tak může přinést zbytečné zdražení nápojů, což bude po zvýšení DPH na nápoje od ledna příštího roku další ranou pro celý segment.

O tom, jak drahý systém nakonec bude – a o kolik se prodraží nápoje – rozhodne především fakt, kdo se bude muset do systému povinně zapojit. Například na Slovensku se přes vratné automaty sbírá 98 % PET lahví a plechovek a v Česku se očekává podobný výsledek. Je tedy jasné, že rozšiřovat povinnost na malé obchůdky nebo čerpací stanice, kde se vybere pár desítek PET lahví denně, systém zbytečně prodraží. A zaplatí to zákazníci. Podobně bude mrháním peněz zákazníků, pokud stát nepohlídá efektivní nastavení operátora, který musí mít jediný zájem – co nejefektivnější sběr a logistiku PET lahví a plechovek.

„Obchodní řetězce mluví společným jazykem. Chtějí minimalizovat škody na životním prostředí a zavést takový systém, jenž zajistí maximální sběr PET lahví a plechovek. Vše ale musí být od začátku nastavené tak, aby to neznamenalo další zbytečnou finanční zátěž pro spotřebitele, o to více v současné době vysoké inflace a nejisté ekonomické situace. Díky tomu, že obchodní řetězce působí napříč Evropou, mají přímý přístup ke zkušenostem v zahraničí a registrují všechny problémy, které špatně nastavený systém přináší,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a dodal: „Všechny systémy, které v Evropě fungují efektivně, jsou postaveny na férové vzájemné spolupráci výrobců, obchodu a obcí.“

Praxe ukazuje, že hlavním příjmem operátora systému je tzv. industry fee, tedy poplatek za uvedení každého nápojového obalu na trh. Původní předpoklad, který hovořil o hlavních příjmech operátora z prodeje materiálu, se v řadě zemí nenaplňuje. Industry fee se přitom jako jeden z nákladů výrobce přímo promítá do ceny za nápoj a náklady na zálohování tak hradí spotřebitel. Podle analýzy, kterou pro SOCR ČR vypracovala nezávislá konzultační společnost CETA, by investiční náklady na zavedení systému přesáhly 5,2 miliard korun a roční provoz efektivně nastaveného systému 1,4 miliardy korun. Systém byl přitom počítán pro povinné zapojení prodejen nad 200 metrů čtverečních. MŽP ovšem prosazuje zavedení výrazně hustší sítě s povinným zapojením prodejen a čerpacích stanic s rozlohou nad 50 metrů čtverečních, i když veškeré zkušenosti ukazují, že na těchto místech obvykle nedochází k žádnému významnému výběru zálohovaných obalů. Naopak to znamená další zbytečné investice do přípravy a provozu systému, tedy navýšení nákladů pro zákazníky. Následná nutnost svážet vybrané obaly z mnoha stovek neefektivních míst navíc znamená extrémní navýšení nákladů na logistiku a zvýšení emisí CO2.

Odpovědnost za nastavení systému, jeho efektivitu a transparentnost leží zcela a výhradně na straně státu. SOCR ČR požaduje pro obchodníky 50% podíl na řízení operátora a silnou kontrolní roli MŽP v dozorčí radě. Oceníme také, když budou do kontroly systému zapojeny i města a obce a když bude systém stát na stávající odpadové infrastruktuře. Zálohování nemůže jedněm přinášet jen náklady a negativa, zatímco jiným profit bez kontroly. ČR by se měla poučit z problémů existujících systémů v Evropě a vytvořit maximálně transparentní a vyvážený systém, který zbytečně nezatíží peněženku zákazníka.

„Musíme také férově zvážit všechny alternativy. Aktivně sledujeme třeba Belgii, kde již testují zavedení digitálního systému zálohování. Nebude tak potřeba budovat novou drahou infrastrukturu a spotřebitelé nebudou muset vracet lahve a obaly v obchodech, naopak se zachová systém stávajících kontejnerů, a navíc bude levnější. Neznám odpověď na to, zda by tento systém byl vhodný i pro Česko, ale před finálním rozhodnutím o zavedení zálohování musíme znát všechny varianty,“ konstatoval T. Prouza.

Digitální systém zálohování byl už otestován ve Velké Británii a je založený na tom, že každý obal má svůj unikátní kód stejně jako kontejner. Zákazník při nákupu nápoje zaplatí i zálohu. Obal pak může vrátit do kontejneru na ulici, přičemž stačí, aby před vyhozením PET lahve načetl QR kód lahve a kontejneru a záloha se mu automaticky vrátí na účet. Je to systém, který je dlouhodobě udržitelný, pohodlnější, využívá existující infrastrukturu i návyky lidí, a navíc zachovává příjem ze sebraného materiálu i pro města a obce.

„Další zajímavostí je, že Francie aktuálně od systému zálohování upouští. Rozhodla se tak na základě posouzení veřejného zájmu, zvážení nákladů a výnosů a po dlouhých veřejných diskuzích,“ upozornil na aktuální vývoj T. Prouza.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3