INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

GFpHKjZXQAAhbAvKaždoročně více než 500 míst pro absolventy středních odborných škol a učilišť vytvoří podniky českého železničního průmyslu – členové sdružení ACRI. Podniky, které vyrábějí široké portfolio produktů, od drážních vozidel přes řídicí technologie, komponenty a součástky, vybavení interiérů vozidel nebo například po kolejnice, přitom mají zájem především o absolventy oborů elektro, mechaniky, seřizovače, obsluhu CNC strojů a další specializované profese.

Aktivně spolupracují s technickými školami a studenty podporují již během studia. Třeba formou praxí či letních brigád. Některé z nich samy provozují vlastní střední školy. Například do prvních ročníků Střední odborné školy Třineckých železáren nastoupilo v aktuálním školním roce 200 studentů. Podniky ale lákají nejen studenty z Česka. V hledáčku personalistů jsou i mladí Slováci a Poláci, s nimiž mají členové ACRI velmi dobré zkušenosti.

„Průměrný nástupní plat u absolventů v rámci dělnických profesích je okolo 30 000 Kč. Navíc u některých nabízíme náborový příspěvek až 100 000,“ řekl Mgr. Jiří Kutálek, personální ředitel CZ LOKO, významného českého výrobce a opravce lokomotiv ze závodu v České Třebové a Jihlavě, a dodal: „Pro studenty středních škol máme zaveden vlastní atraktivní vzdělávací program. V rámci něj mají mimo jiné možnost strávit nějaký čas na vybraných pracovištích dle svého studijního zaměření. Díky tomu získají velmi cennou zkušenost přímo z centra dění a daleko lépe pochopí problematiku, role a souvislosti v rámci jednotlivých úseků výroby.“
Také česká jednička na poli výroby drážních vozidel Škoda Group přistupuje k výchově budoucích zaměstnanců aktivně. Podle Vice Presidentky pro HR Šárky Moučkové většina firemních poboček letos počítá s desítkami volných pracovních míst pro absolventské juniorní pozice, což meziročně představuje další nárůst: „Ve Škoda Group pomáháme s výukou studentů ve formě praxí a dalších vzdělávacích programů. V každém městě, kde máme výrobní závod, spolupracujeme přímo se středními školami a podporujeme konkrétní obory. Je to oboustranně výhodná spolupráce, protože studenti se učí dovednosti potřebné pro úspěch na pracovním trhu a my získáme pracovníky, kteří umí, co potřebujeme.“

Vlastní střední odbornou školu provozují Třinecké železárny. Škola prošla rozsáhlou modernizací a do výuky zavedla nové technologie. Drží tak krok s rozvojem průmyslu a jeho transformací a současně nabízí úzké propojení výuky s praxí, takzvaný duální systém vzdělávání. Instruktoři jsou v kontaktu s Třineckými železárnami a společně připravují učební plány a materiály pro studenty. V letošním školním roce se na škole vzdělává 450 žáků, což je o 70 více než loni. Kromě vlastní střední školy spolupracuje podnik s dalšími školami v regionu a stejně tak s vysokými školami v Moravskoslezském kraji se zaměřením na technické obory.
Zároveň firma a její dceřiné společnosti aktivně komunikují se školami za hranicemi a přijímají absolventy z Polska a ze Slovenska. Zájem o ně deklaruje naprostá většina členů ACRI, a to včetně výrobců, kteří mají mnohem širší záběr než dodávky pro železniční průmysl, jako jsou například společnosti RETIA (výrobce bezpečnostních a záznamových systémů) nebo firma RETEX, která mimo jiné vyrábí a dodává netkané textilie používané v interiérech drážních vozidel.

Běžnou praxí je podpora studentů již během studia. Ta se přitom netýká pouze praktické výuky či odborné stránky samotného studia. Výrobci nabízejí studentům brigády, pomoc při tvorbě maturitních prací, pořádají dny otevřených dveří a poskytují jim další podporu. „Studentům třeba zaplatíme pracovní oděvy, škole věnujeme materiál do dílen a podobně,“ uvedla Jana Kavalír, manažerka marketingu ze společnosti DAKO, která je předním českým výrobcem brzdových systémů pro drážní vozidla.

Podobně postupuje také další člen ACRI – výrobce ložisek ZKL se závody v Brně a Klášterci nad Ohří: „Snažíme se vytvářet nejlepší pracovní podmínky a přátelské prostředí směrem k našim zaměstnancům a všem spolupracujícím osobám. Tedy například studentům středních a vysokých škol. Často se stává, že studenti u nás pracují nejdříve brigádně a po ukončení studia vstupují do úvazku už na pracovní smlouvu. Zaměstnanci si u nás cení zejména individuálního přístupu,“ doplnila Hana Luxová, marketingová manažerka ZKL. Železniční průmysl je perspektivní obor, tahoun průmyslového sektoru a českého exportu, a tento růstový trend trvá už několik let. Spolu s tím roste počet zaměstnanců, který již přesáhl 22 000. S cílem posílit svou pozici na zahraničních trzích zakládají firmy vlastní zastoupení a dceřiné společnosti po celém světě. V současné době takto působí ve více než 20 státech a exportní zakázky železničního průmyslu se stávají jedním z tahounů průmyslové produkce a jejího exportu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3