INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Pěstitelé ovoce v České republice věnují prioritně svoji pozornost tomu, aby jejich ovoce bylo kvalitní, zdravé a jejich pěstitelské postupy šetrné k životnímu prostředí. Tyto pěstitelské technologie se nazývají „Integrovaná produkce ovoce". V současné době je tímto způsobem v České republice obhospodařováno na dvě třetiny sadů.

Integrovaná produkce ovoce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Tato technologie propojuje pěstitelské a ekonomicky efektivní systémy s ochranou životního prostředí a zdraví.

Cíle integrované produkce ovoce:

• Prosazovat ekonomicky přijatelnou a trvale udržitelnou produkci ovoce, která splňuje požadavky na udržování životního prostředí pro multifunkční zemědělství, zejména jeho složky sociální, kulturní a rekreační.

• Produkovat zdravé ovoce vysoké kvality s minimálním výskytem reziduí pesticidů.

• Podporovat a udržovat vysokou biologickou rozmanitost v ekosystému sadů a jejich okolí.

• Upřednostňovat využití přírodních regulačních mechanismů proti škodlivým organismům

• Chránit a podporovat dlouhodobou úrodnost půdy a minimalizovat znečišťování vody, půdy a vzduchu.

Integrovaná produkce ovoce je kontrolovaný systém, kde jsou prováděny:

• Rozbory těžkých kovů v půdě a v plodech

• Rozbory závlahové vody

• Rozbory na obsah živin v listech a půdě

• Kontrola obsahu reziduí pesticidů v plodech

• Audit hospodaření přímo na farmách nezávislou kontrolou

Integrovaná produkce ovoce je dobrovolný systém hospodaření nad rámec zákonných norem:

• Prioritně používá biologické a bioracionální metody

• Jsou introdukování predátoři

• Regulace škodlivých činitelů jen při překročení prahu škodlivosti

• Je zakázáno používat razantní a neselektivní pesticidy

• Hnojení provádět pouze na základě analýz živin

• Je garantován snížený obsah zbytků reziduí v produktech (max. 75 % limitu daného příslušnou evropskou směrnicí)

Výsledek integrovaného systému pěstování ovoce:

• Kvalitní, zdravé a cenově dostupné ovoce pro spotřebitele

• Trvale udržitelná ochrana životního prostředí

Význam pro pěstitele:

• Podpora pěstitelů z fondů EU prostřednictví Programu rozvoje venkova

• Výhodnější přístup na trh (možnost získat označení „Klasa", snaží zisk certifikátů kvality např."Globalgap")

Ochranná známka SISPO udělována pěstitelům každoročně po splnění podmínek

Podmínky pro pěstování v systému integrované produkce jsou ve Směrnicích, které jsou na webu: www.sispo.cz

Integrovaná produkce ovoce uspěla

Integrovaná produkce ovoce v rámci Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce, který pracuje pod hlavičkou Ovocnářské unie ČR, získala ocenění.

Pěstitelský systém integrované produkce ovoce byl oceněn sdružením Business Leaders Forum (BLF) a to nominací za Českou republiku na Evropskou ekologickou cenu pro podnikatele 2012.

BLF je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem – Corporate Social Responsibility (CSR) – a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem.

Podstatu konceptu CSR lze chápat jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Mezi členské firmy BLF patří například ABB, American Express, Teléfonica O2, ČSOB, Vodafone, DHL, Deloitte, Ernst & Young, Komerční banka, McDonald´s, Metrostav, Plzeňský Prazdroj, PriceWaterhouseCoopers, Skanska, Unilever a řada dalších, včetně malých a středních podniků.

BLF bylo založeno v Praze v roce 1992 z iniciativy několika předních českých firem a mezinárodní organizace The Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF), jejímž partnerem je BLF dodnes. Organizace IBLF sídlí v Londýně a dlouhodobě se věnuje propagaci odpovědného chování firem v Evropě i ostatním světě. Jejím prezidentem je H. R. H. princ Charles.

Od roku 2002 je BLF jedním z 22 národních partnerů bruselské organizace CSR Europe. Posláním CSR Europe je propagace a prosazování odpovědného podnikání na úrovni Evropské unie. V tomto ohledu úzce spolupracuje s Evropskou komisí.

Ovocnářská unie ČR zpracovala projekt pod názvem „Integrovaná produkce ovoce" a přihlásila jej do soutěže „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí", kterou vyhlašuje BLF. Tato cena je příležitost pro všechny organizace, které aktivně přispívají ke zlepšení životního a pracovního prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Příležitost pro každou ze zúčastněných stran, která zahrnula hledisko zdraví a životního prostředí do svých činností, pro průmyslové a servisní podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, akademické kruhy a nevládní organizace, přispět ke společnému úsilí nejen tím, čeho dosáhli, ale sdílením svých zkušeností s ostatními pomáhají dosáhnout rozvoje bez škod na zdraví a životním prostředí.

Projekt „Integrovaná produkce ovoce" vychází ze Směrnic Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce. Tento pěstitelský systém propojuje pěstitelské a ekonomicky efektivní systémy s ochranou životního prostředí a zdraví. Právě toto spojení je hlavním parametrem této ceny.

Projekt „Integrovaná produkce ovoce" tak bude v příštím roce soutěžit za Českou republiku spolu s dalšími evropskými projekty v kategorii management. Evropská ekologická cena pro podnikatele (The European Business Award for the Environment), která byla poprvé vyhlášena v roce 1987, vyjadřuje ocenění a podporu firmám, které chápou význam ochrany životního prostředí a aktivně podnikají kroky, které vedou k jeho zlepšení.

Má za cíl vyzdvihnout postupy, praktiky a produkty z nejrůznějších forem podnikání v rámci Evropské Unie, které pomáhají ekonomickému a sociálnímu rozvoji bez škodlivých vlivů na životní prostředí a přírodní zdroje, na jejichž kvalitě závisí další rozvoj lidské společnosti. Těmto firmám skládá uznání a dává je za vzor ostatním organizacím.

Evropská Unie se ve spolupráci s členskými státy snaží o udržení vysoké úrovně kvality životního prostředí, proto podporuje chování firem a jednotlivců ve smyslu udržitelného rozvoje. Snaží se, aby konzumní chování naší společnosti bylo v co největším souladu s ochranou životního prostředí při zachování potřebného životního standardu.

Odkaz:

The European Business Award for the Environment (EBAE) 2012

http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3