INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 2. čtvrtletí vzrostl podle zpřesněného odhadu meziročně o 2,2 %, resp. o 0,1 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí dále klesaly, hlavním zdrojem růstu poptávky zůstává zahraniční obchod. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,6 %, mezičtvrtletně se téměř nezměnila. Tyto statistiky dnes (8.9.2011) zveřejnil Český statistický úřad.

„Chci zdůraznit, že navzdory hlasům, které se stále častěji objevují, není Česká republika v krizi, ani nám krize nehrozí, naopak naše ekonomika si vede stále velmi dobře. Česká republika roste v současnosti znatelně rychleji, než je průměr EU. Jsme také výrazně méně zadluženi a dobrou kondici české ekonomiky potvrdilo i nedávné zlepšení mezinárodního ratingu. Tuzemské firmy dokázaly během uplynulých dvou let výrazně zvýšit produktivitu práce a v posledních měsících ekonomika vytváří také nová pracovní místa. O efektivitě soukromého sektoru svědčí i to, že si také může dovolit zvyšovat mzdy. Jak si česká ekonomika povede ve zbytku roku a v dalším období závisí nejen na vývoji cen komodit na světových trzích, zejména ropy, i vývoji cen energií, ale také na našem reálném vnímání situace domácí ekonomiky. Pokud se budeme krize bát a budeme jí strašit, tak definitivně podlomíme ochotu lidí utrácet a krizi skutečně přivoláme až k nám ze zemí, které jsou předlužené a konkurenceschopnou ekonomiku nemají," uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

„Problém je v míře regulace, která k nám v současnosti proudí z Bruselu. V současné Evropské unii ve skutečnosti není volný trh. Evropa je přeregulovaná, překvótovaná. Měli bychom si vzpomenout, že Evropská unie vznikla na základě čtyř svobod - volného pohybu kapitálu, zboží, služeb a osob. Asi není třeba se ptát, jak daleko je nyní současná EU od této své zakládající myšlenky. Současné Evropě citelně chybí zdravé konkurenční prostředí a zejména volný trh. Bez toho nemůžeme dlouhodobě uspět v konkurenci s dravými ekonomikami z Asie a dalších regionů," dodal prezident Kužel.

Podle ČSÚ se ve druhém letošním čtvrtletí v podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 3,2 %, reálně o 1,4 %, v nepodnikatelské sféře se snížila nominálně o 0,9 %, reálně o 2,7 %.

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že v průběhu srpna zůstala míra registrované nezaměstnanosti v České republice na červencové hodnotě 8,2 %. Ve srovnání se srpnem loňského roku byla nižší o 0,4 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,8 % na 481 535. Počet volných pracovních míst vzrostl o 4,8 % na 40 758. Počty nahlášených volných pracovních míst rostou nepřetržitě od ledna 2011, v srpnu jejich nárůst činil 1 860. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červenci v ČR 6,3 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR byla nezaměstnanost v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, Německu a na Maltě.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3