INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Od prosince vede obchodní oddělení skupiny LOGeco bývalá ředitelka investiční platformy Bondster. Jana Mücková posiluje společnost LOGeco, která je jediným investorem revoluční technologie ERVOeco na zpracování odpadu.

Český vynález ERVOeco dokáže zpracovat běžný netříděný komunální odpad stejně jako netříděné plasty, zbytky potravin nebo zdravotní odpad a přeměnit jej na suroviny znovu použitelné pro energetiku, petrochemický průmysl a zemědělství (hnojiva). Tato jedinečná technologie vrací v nekonečném koloběhu použité výrobky znovu do života. Technologie ERVOeco by si dokázala poradit i s tím, co míří na skládky.

„Velmi děkuji společnosti Bondster za velkou příležitost profesně růst a poznat, jaké je vést ve vedoucí pozici mezinárodní tým lidí. Nyní pro mě nastal čas posunout se dál. Využila jsem proto nabídky skupiny LOGeco, která prodává celosvětově unikátní technologii. Dostat se opět do mladé dynamické firmy, kde budu budovat vše od začátku, byla moje hlavní motivace. Nyní budu zastupovat LOGeco po celém světě a těším se na to, že budu mít možnost měnit naši zemi k lepšímu a svět bude mít menší problémy s odpady,“ říká Jana Mücková, obchodní ředitelka LOGeco.

Dvaatřicetiletá Jana Mücková měla v Bondster nejprve na starosti, tak jako nyní v LOGeco, akvizici zahraničních partnerů, ale během několika měsíců se vypracovala na pozici ředitelky společnosti. Před nástupem do Bondster působila několik let v České exportní bance jako zástupkyně ředitele odboru Mezinárodní vztahy a komunikace.

Jana Mücková vystudovala VŠE v Praze se specializací na finance, mezinárodní vztahy a diplomacii. V rámci svého studia absolvovala dvě stáže na předních asijských univerzitách. První zkušenost získala v Hongkongu na Chinese University of Hongkong a následně dokončila roční stipendijní magisterský program na čínské Zhejiang University (Čeťiangská Univerzita). Během svých pobytů v Asii absolvovala také pracovní stáž na šanghajské pobočce české agentury Czech Trade a stala se spoluautorkou knihy Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem. Hovoří plynně anglicky, domluví se francouzsky a čínsky. Její zájmy jsou četba, běh a vysokohorská turistika.

LOGeco je jediným majitelem, výrobcem a zároveň výhradním prodejcem technologie ERVOeco pro celý svět. Jednotka dokáže zpracovat například pleny, roušky, respirátory, staré oblečení, koberce, domácí spotřebiče, pneumatiky, ale i kaly z čistíren odpadních vod, průmyslové odpady, plasty z recyklace automobilů, ropné laguny, odpadní dřevo, bioodpad a desítky dalších druhů odpadu. Z nich dokáže katalytickou depolymerací vytěžit suroviny znovu použitelné pro výrobu obalů, domácích spotřebičů, plastů, pneumatik nebo třeba dětských plen.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE