INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Rada ČPS s výkonnou ředitelkou L. KovačovskouRada ČPS s výkonnou ředitelkou L. KovačovskouProsazování zemního plynu jako primární náhrady za dosluhující uhlí, dekarbonizace a přechod na nízkoemisní energetiku například s využitím vodíku či jiných alternativních plynů v rámci ČR a Evropy. To jsou některé z priorit, jež stanovili na 14. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) jeho členové novému vedení. Předsedou Rady ČPS byl do roku 2024 zvolen opět Martin Slabý, místopředsedy jsou Lukáš Pokrupa, Radek Benčík, Tomáš Varcop, Lubor Veleba, Zdeněk Bauer a Thomas Merker.

„Zemní plyn je klíčové přechodné palivo pro dosažení uhlíkové neutrality. Nadcházející roky budou rozhodující pro jeho akceptaci v environmentální legislativě EU a ČR. V tomto kontextu bude zásadním úkolem ČPS podporovat rozvoj plynárenství, a to i prosazováním předvídatelného a stabilního regulačního prostředí,“ uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS a dodal: „Jsme svědky restrukturalizace teplárenství. Zemní plyn bude primární náhradou za uhlí, ale pro nás bude neméně důležité obhájit jeho pozici ve vytápění v sektoru služeb a u domácností. Pro další využití plynu bude také velmi podstatná úroveň cen emisních povolenek.“

Podle delegátů sjezdu je pro naplnění emisních cílů do roku 2030 nezbytné širší prosazení stlačeného (CNG) a zkapalněného zemního plynu (LNG) včetně jejich biometanem obohacených variant v podobě BioCNG a BioLNG v dopravě. S jejich konkurenceschopností také souvisí odpovídající nastavení legislativního rámce a pravidel trhu. Ta by měla umožnit intenzivnější propojení distribuce plynu a sektoru dopravy.
„Stát by měl rozšířit pobídky pro plynovou mobilitu, aby více motivovaly jednotlivce i firmy k nákupu vozidel na CNG a LNG. Konkrétně by se mělo více hovořit o snížení spotřební daně a mýtného, investičních pobídkách na nákup aut na plyn nebo o podpoře povinných cílů obnovitelných plynů v dopravě. S tím pak souvisí i příprava na rozvoj vodíkové mobility. Bez toho Česká republika svoje závazky vůči EU jen těžko splní,“ připomněla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS.

K rozvoji nových technologií a vylepšování stávajících procesů a postupů se váže i další z priorit ČPS. Jde o přípravu technických předpisů a vydávání odborných stanovisek zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských zařízení. Sektor musí vytvořit časový a technický koncept transformace plynárenství, stejně jako využít všechny jeho silné stránky v dekarbonizované energetice. Důležitá proto bude zejména příprava plynárenské infrastruktury pro přepravu, distribuci a skladování takzvaných zelených a dekarbonizovaných plynů, mezi které patří například vodík.

V souvislosti s dalším rozvojem tuzemského plynárenství bude ČPS i v nadcházejícím období aktivně podporovat profesní vzdělávání a vydávat studijní či odborné materiály. Pokračovat bude ve spolupráci s odbornými domácími i zahraničními organizacemi s cílem získávat a uplatňovat v českém plynárenství nejnovější technické a vědecké poznatky. Za klíčové svaz považuje také zajištění kontinuity a kvality vzdělávání v oboru a dostatečné množství absolventů v relevantních technických profesích. Jejich přilákání je dlouhodobým úkolem.

Členové ČPS na svém sjezdu rovněž ocenili přínos významných osobností tuzemského plynárenství pro rozvoj celého sektoru a jako výraz vděčnosti udělili Janovi Valentovi a Romanovi Budinskému čestné členství ve svazu.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v současné době sdružuje více než 200 odborných sdružení a firem působících v plynárenství, přes 260 individuálních členů, ve velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE