INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

ViennaDne 24. května 2024 se ve Wiener Stadthalle konala 33. řádná valná hromada společnosti VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

Schválená dividenda
Valná hromada schválila návrh představenstva a dozorčí rady Vienna Insurance Group a rozhodla o dividendě ve výši 1,40 EUR na akcii. Dividendový výnos činí 5,3 %. Dividendová politika stanovuje jako minimální dividendu dividendu za předchozí rok a předpokládá průběžné zvyšování dividendy v závislosti na vývoji provozních výsledků. Dnem rozdělení dividendy je 27. květen 2024, rozhodný den pro výplatu dividendy je 28. květen 2023 a dnem výplaty dividendy je 29. květen 2024.

Pozitivní hodnocení a výhled
Předseda představenstva Hartwig Löger představil úspěšnou expanzi skupiny z pozice průkopníka na trhu na jasnou jedničku v regionu střední a východní Evropy a také klíčové údaje pro úspěšný hospodářský rok 2023. Pozitivní výsledek lze přičíst všem segmentům a odvětvím – základem tohto vývoje je strategický program "VIG 25". Výhled na hospodářský rok 2024 je rovněž mimořádně pozitivní. Skupina usiluje o zisk před zdaněním v rozmezí 825 až 875 milionů EUR. Záznam prezentace předsedy představenstva bude k dispozici na adrese group.vig/annual-general-meeting. Představenstvo poté odpovídalo na dotazy akcionářů.

Čtyři noví členové dozorčí rady
Volby do dozorčí rady VIG se konaly z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady. Znovu zvoleni byli Rudolf Ertl, Martina Dobringer, András Kozma, Robert Lasshofer, Peter Mihók, Katarina Slezáková a Gertrude Tumpel-Gugerell. Nově byli do dozorčí rady zvoleni Vratislav Kulhánek, Hana Machačová, Martin Simhandl a Ágnes Svoób. Peter Thirring byl do dozorčí rady zvolen již na loňské valné hromadě. Dozorčí rada má tedy nadále dvanáct členů. Funkční období všech členů dozorčí rady trvá do řádné valné hromady v roce 2028.

Vratislav Kulhánek vystudoval ekonomii v Praze. Jeho kariéra je úzce spjata s automobilovým průmyslem. Mimo jiné byl předsedou představenstva a dozorčí rady společnosti Škoda - Auto, a.s., členem výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC, Paříž), prezidentem Sdružení automobilového průmyslu a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné době je členem dozorčí rady společnosti KOOPERATIVA poisťovňa.

Hana Machačová řídila obchodní aktivity společnosti KOOPERATIVA poisťovňa již více než 20 let, z toho většinu jako členka představenstva. Významně tak přispěla ke zdvojnásobení tržního podílu společnosti na zhruba 25 %. V současné době je tato právníčka členem dozorčí rady společnosti KOOPERATIVA poisťovňa a zároveň řídí sociální projekty v Nadaci KOOPERATIVA, která je jednou z nejrenomovanějších nadací v České republice.

Martin Simhandl zastával pozice v představenstvech společností WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG a VIG a byl mimo jiné zodpovědný za ekonomický úsek, správu aktiv a řízení rizik. Tento právník od počátku provázel expanzi VIG do regionu střední a východní Evropy a vykonával funkce v dozorčích radách v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a Polsku. V současné době zastává mandáty v dozorčích radách a představenstvech společností VIG v Gruzii, Turecku a Německu.

Ágnes Svoób pracuje ve finančním sektoru od začátku své kariéry a v současné době je managing director společnosti Equilor Befektetési Zrt, jedné z předních maďarských společností v oblasti corporate finance. Narodila se v Maďarsku a kromě jiného má rozsáhlé zkušenosti v oblasti private equity a transakcí na kapitálovém trhu, úspěšně realizovala převzetí významných společností a již zastávala funkci členky dozorčí rady maďarské společnosti VIG UNION Biztosító.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3