INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Komerční banka oznámila, že Henri Bonnet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, se rozhodl k 1. srpnu 2013 ukončit své působení v obou pozicích. Komerční banka obdržela souhlasné stanovisko České národní banky se zvolením pana Albert Le Dirac’h do funkce člena a předsedy představenstva KB. O volbě bude jednat dozorčí rada Komerční banky. Pan Albert Le Dirac´h by měl zastávat pozici předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky od 2. srpna 2013.

Henri Bonnet je absolvent práv na Univerzitě v Poitiers. Od roku 1967 působí ve skupině Société Générale, kde nejprve pracoval na francouzských pobočkách SG v Châteauroux a Limoges, následně v divizi vnitřního auditu a v divizi leasingu. Od listopadu 1978 působil nejprve jako vedoucí oddělení leasingu v Korejsko-francouzské bankovní skupině v Soulu, od roku 1981 pak jako výkonný viceprezident Banco Sogeral SA, Sao Paulo v Brazílii. Od července 1987 působil v Německu jako vedoucí divize úvěrů, leasingu a mezinárodního financování  v SG  Elsässische  Bank  ve  Frankfurtu.  V  letech  1995–1997  pracoval  jako vedoucí   hlavních   podnikových   vztahů   v divizi   investičního   bankovnictví   SG.   Od prosince1997 do června 2001 působil jako oblastní ředitel pro Německo a zastával funkc ředitele SG Frankfurt. Od července 2001 vykonával pozici zástupce ředitele divize specializovaných finančních služeb SG. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 10. září
2009 pana Henriho Bonneta předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Pan Henri Bonnet je rovněž členem Group Management Committee Skupiny Société Générale. Dále pan Henri Bonnet zastává funkce člena dozorčí rady společností SG Equipment Finance Czech Republic a ESSOX, místopředsedy dozorčí rady Komerční pojišťovny a funkci předsedy dozorčí rady společnosti Modrá pyramida.

Pan  Albert  Le  Dirac’h  vystudoval  Universitu  v Rennes  s titulem  MBA.  Ve  skupině  SG pracuje od roku 1980, kde první zkušenosti získal v Inspekci SG a jako vedoucí back officu v divizi Kapitálových trhů.  Od roku 1995 pracoval jako ředitel Řízení lidských zdrojů v SG v Paříži   a   v letech   1999   až   2006   zastával   pozici    generálního   ředitele   a   člena představenstva SGBT Lucemburk. Jeho další mise pak pokračovala v Belgii, kde vykonával funkci předsedy dozorčí rady SG Privátní bankovnictví.  Po dvou letech se vrátil do oblasti Lidských zdrojů a pracoval až do roku 2008 na pozici zástupce ředitele pro Lidské zdroje v SG.  V roce   2008  se  pan  Albert  Le  Dirac’h  stal  generálním  ředitelem  a  předsedou představenstva SG Maroko, retailové a korporátní banky včetně dcer z oblasti leasingu, řízení aktiv a privátních investic. Od roku 2009 zastává pan Le Dirac´h funkci poradce pro francouzský zahraniční obchod.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3