INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a Marek Kupsa, tajemník HK ČR se jako zástupci největší organizace sdružující české podnikatele v zemi zúčastnili dne 16. října 2013 plenárního zasedání evropského sdružení komor EUROCHAMBRES v tureckém Istanbulu. Hlavním předmětem setkání reprezentantů Eurochambres byla volba nových orgánů v čele s prezidentem, a došlo i na diskuzi klíčových evropských témat.

„Energetika, životní prostředí, zvětšující se náklady na podniky nebo víceletý finanční rámec EU byly stěžejními tématy diskuze přítomných,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR a pokračoval: „Plenární zasedání rovněž vyslechlo zprávu zástupce Litvy v době předsednictví EU, a to společně s krátkou zprávou připravovaného předsednictví EU.“

Volba nových orgánů a prezidenta EUROCHAMBRES byla hlavním bodem zasedání, které v úvodu poděkovalo za dosavadní práci prezidentovi Allesandru Barberisovi z Itálie, jehož mandát skončil. Plenární zasedání následně do svého čela zvolilo Richarda Webera z Německa (který má mimo jiné blízko k Angele Merkelové). „Zvolení Richarda Webera je velmi dobrá volba, neboť naši evropskou organizaci čeká velká obměna včetně většího lobby pro naše firmy do evropských struktur,“ sdělil prezident Kužel.

Viceprezidenty EUROCHAMBRES na léta 2014-2015 se stali Rifat Hisarcikflioglu, prezident turecké TOBB, Martha Schultz, viceprezidentka rakouské WKO a Pierre Gramegna, tajemník lucemburské komory. Prezident Weber chce dle svých slov s novým týmem posílit činnost hájení zájmů evropských velkých a malých podnikatelů.

I Česká republika má však v orgánech EUROCHAMBRES své zastoupení. Prezident HK ČR Petr Kužel byl v Istanbulu zvolen členem boardu EUROCHAMBRES. „Budu se aktivně účastnit pracovní skupiny, která má za cíl reformovat statut této evropské organizace,“ okomentoval Kužel.

Den před konáním plenárního zasedání EUROCHAMBRES se tajemník HK ČR Marek Kupsa zúčastnil rovněž Ekonomického fóra EUROCHAMBRES, na kterém se diskutovalo o tom, jak by měly evropské firmy investovat do růstu a jak by jim v tomto úsilí komory mohly pomoci.  

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.  HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (fyzických i právnických osob podnikajících v ČR) organizovaných v 61 regionálních komorách a 86 oborových asociacích HK ČR. Více na www.komora.cz 

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE