INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Českému centru Milán a Českému centru Mnichov budou šéfovat noví ředitelé, Radka Neumannová a Ondřej Černý. Oba s sebou přinášejí řadu zkušeností z oblasti kultury a jejího managementu i neotřelé akademické zájmy. Radka Neumannová se ujímá vedení Českého centra Milán od listopadu letošního roku, Ondřej Černý nastupuje do úřadu ředitele Českého centra Mnichov od 1. 1edna  2014. 

Mgr. Radka Neumannová (1976) studovala obor teorie kultury (kulturologie) na FF UK  a mezinárodní politické vztahy na VŠE. Účastnila se odborných seminářů zaměřených na management kulturních institucí a uměleckého plánování (např. semináře Michael M. Kaisera, prezidenta Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, USA). Působila v  neziskových organizacích a kulturních institucích. V roce 2010 založila zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Indii s působností pro Austrálii, které vedla do podzimu 2012. V agentuře CzechTourism řídila marketingové projekty věnované propagaci domácího cestovního ruchu. Ředitelkou Českého centra Milán je jmenovaná od listopadu 2013.

Představy o budoucí činnosti definuje Radka následovně: „Ráda bych aby se milánské České centrum stalo pod mým vedením otevřenou a kreativní platformou schopnou iniciovat i podporovat společné bilaterální projekty, s cílem zlepšit odezvu a povědomí o současné české kulturní scéně v Itálii.“

Mezi hlavní aktivity Českého centra Milán by měla patřit podpora prezentace českého designu a posílení budování jeho image se snahou zařadit jej mezi světovou špičku, která se v Miláně prezentuje. Hodlá dále rozvíjet projekty v oblasti filmu, literatury a současného umění. České centrum Milán se tak může stát otevřenou institucí pro sdílení informací, projektů a know-how pro české i italské umělce.

PhDr. Ondřej Černý (1962) vystudoval obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK. V letech 1987 – 1990 pracoval v oddělení dokumentace Divadelního ústavu. V letech 1990-95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu a ředitelem dvou ročníků Pražského quadriennale. 1. dubna 2007 byl jmenován ředitelem Národního divadla, v jehož čele stál až do 7. září 2012.  Od ledna 2013 je zástupcem vedoucího řešitelského týmu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Institutu umění – Divadelním ústavu. Příležitostně překládá z němčiny současné divadelní hry a přednáší na katedře kulturologie FF UK a katedře Arts managementu VŠE. Nárazově spolupracuje s Pražským divadelním festivalem německého jazyka, na jehož dramaturgické profilaci se dříve výrazně podílel. Je korespondenčním členem Saské akademie umění, členem umělecké rady AMU a Rady Národního muzea. 

Vizi budoucího směřování centra Ondřej Černý popisuje následovně: „Svou misi v mnichovském Českém centru vyhlížím s pokorou a respektem, ale i s velkou radostí a vzrušením. Považuji ji za vyvrcholení svého dlouholetého profesního zájmu o německou kulturu a kulturní diplomacii, zájmu, který mne vždy doprovázel při mé práci jak v Divadelním ústavu, tak v Národním divadle.“ 

 www.czechcentres.cz 

České centrum Milán

bylo založeno v  roce 2010 v centru metropole poblíž jedné z hlavních tříd. Disponuje reprezentativními prostory. Každoročně se zde uskutečňují výstavy, besedy s českými umělci, koncerty a prezentace.

www.czechcentres.cz/milan

České centrum Mnichov

zahájilo svou činnost v roce 2000. Disponuje galerijním prostorem, ve kterém vystavovala řada významných českých umělců. Sídlí na tzv. Muzejní lince spojující hlavní německá muzea a galerie.

www.czechcentres.cz/munich  

(tz)

 Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE