INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Dr. Ing. František Klufa působil ve funkci Finančního arbitra ČR od ledna roku 2008. Po celou tuto dobu intenzivně pracoval na rozšíření pravomocí úřadu, na zvýšení efektivity jeho práce a na zlepšení povědomí lidí o existenci tohoto přínosného institutu. Kromě toho se mu v jeho funkčním období podařilo realizovat mnoho dalších cílů, které si při svém vstupu do funkce stanovil.

Vyvrcholením jeho snah pak bylo přijetí novely zákona o finančním arbitrovi v červnu tohoto roku, která s účinností od 1. 7. 2011 významně rozšířila pravomoci úřadu a změnila jeho institucionální zakotvení. Dr. Ing. František Klufa ve funkci Finančního arbitra ČR dosáhl všech cílů, které si při svém vstupu do funkce stanovil: došlo k významnému rozšíření pravomocí úřadu, značně se zvýšila efektivnost řešení sporů a jejich maximum bylo řešeno smírem. V neposlední řadě se podařilo výrazně zviditelnit samotný institut jak mezi partnery, tak před laickou veřejností.

Pan Dr. Ing. František Klufa rovněž úspěšně reprezentoval Českou republiku v mnoha orgánech v rámci Evropské unie. Završením působení pana Dr. Ing. Františka Klufy ve funkci Finančního arbitra ČR bylo pak přijetí novely zákona o finančním arbitrovi. Od 1. 7. 2011 tak úřad nově řeší také spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

Kancelář finančního arbitra se stala organizační složkou státu, plně hrazenou ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí ČR. Dle původního zákona o finančním arbitrovi bylo financování úřadu FA ČR zajišťováno prostřednictvím České národní banky. Před novelou volila finančního arbitra Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nově ho jmenuje vláda na návrh ministra financí. Kancelář finančního arbitra byla k 15. srpnu 2011 přestěhována do budovy ministerstva financí na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. S posilováním kompetencí arbitra počítá i další připravovaná novela zákona o finančním arbitrovi, ve které se připravuje rozšíření kompetencí na oblast životního pojištění.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3