INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Dr. Ing. František Klufa působil ve funkci Finančního arbitra ČR od ledna roku 2008. Po celou tuto dobu intenzivně pracoval na rozšíření pravomocí úřadu, na zvýšení efektivity jeho práce a na zlepšení povědomí lidí o existenci tohoto přínosného institutu. Kromě toho se mu v jeho funkčním období podařilo realizovat mnoho dalších cílů, které si při svém vstupu do funkce stanovil.

Vyvrcholením jeho snah pak bylo přijetí novely zákona o finančním arbitrovi v červnu tohoto roku, která s účinností od 1. 7. 2011 významně rozšířila pravomoci úřadu a změnila jeho institucionální zakotvení. Dr. Ing. František Klufa ve funkci Finančního arbitra ČR dosáhl všech cílů, které si při svém vstupu do funkce stanovil: došlo k významnému rozšíření pravomocí úřadu, značně se zvýšila efektivnost řešení sporů a jejich maximum bylo řešeno smírem. V neposlední řadě se podařilo výrazně zviditelnit samotný institut jak mezi partnery, tak před laickou veřejností.

Pan Dr. Ing. František Klufa rovněž úspěšně reprezentoval Českou republiku v mnoha orgánech v rámci Evropské unie. Završením působení pana Dr. Ing. Františka Klufy ve funkci Finančního arbitra ČR bylo pak přijetí novely zákona o finančním arbitrovi. Od 1. 7. 2011 tak úřad nově řeší také spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

Kancelář finančního arbitra se stala organizační složkou státu, plně hrazenou ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí ČR. Dle původního zákona o finančním arbitrovi bylo financování úřadu FA ČR zajišťováno prostřednictvím České národní banky. Před novelou volila finančního arbitra Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nově ho jmenuje vláda na návrh ministra financí. Kancelář finančního arbitra byla k 15. srpnu 2011 přestěhována do budovy ministerstva financí na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. S posilováním kompetencí arbitra počítá i další připravovaná novela zákona o finančním arbitrovi, ve které se připravuje rozšíření kompetencí na oblast životního pojištění.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3