INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Novým ředitelem státního podniku DIAMO se od 1. ledna 2020 stane Ludvík Kašpar. Zvítězil v otevřeném výběrovém řízení. Ve funkci nahradí Jiřího Ježe, který firmu dočasně řídil jako krizový manažer.

"Situaci v Diamu bylo nutné letos na jaře vyřešit, tehdejší ředitel Tomáš Rychařík totiž vážně manažersky pochybil, kdy den po mém nástupu podepsal, aniž by informoval mě či předsedu dozorčí rady, smlouvu v hodnotě téměř jedné miliardy Kč na sanaci kontaminovaného území Trojice. Po odvolání byl třeba krizový manažer, který podnik dobře zná. Ředitelem se tak na dobu nezbytně nutnou stal Jiří Jež. A z otevřeného výběrového řízení vzešel ředitel nový - Ludvík Kašpar, který se funkce chopí od ledna. Bude moct navázat na práci Jiřího Ježe," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jiří Jež přesně podle dohody splnil svou roli a pomohl překlenout dobu potřebnou pro výběr nového ředitele, za což si zaslouží uznání a poděkování. Novému řediteli pak přeji hodně pracovních úspěchů, a ať se mu daří pokračovat v naplňování úkolů státního podniku DIAMO, tedy v efektivním zahlazování následků hornické činnosti.“

Ludvíka Kašpara na funkci ředitele státního podniku DIAMO doporučila výběrová komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu. Zvítězil tak v otevřeném dvoukolovém výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo osm kandidátů.

„Mým cílem jako ředitele státního podniku DIAMO bude zejména odborně a racionálně řešit zahlazování následků hornické činnosti, a to v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí,“ říká budoucí ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar a dodává: „Zaměřit se chci také na ochranu zájmů státu v kontextu se surovinovou politikou zejména, co se týče využívání kritických, strategických surovin. Novou pozici ve státním podniku beru jako profesní výzvu a možnost zúročit své dosavadní zkušenosti z oboru.“

Ing. Ludvík Kašpar vystudoval technologii organických výrob na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a hornické inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Od roku 1997 pracuje ve státním podniku DIAMO, a to na různých pozicích. Řídil významné projekty, investiční a sanační akce.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE