INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Kaufland Fotovoltaiky image IV rámci svého závazku k ochraně klimatu a snížení emisí o 80 % do roku 2030 přistoupila společnost Kaufland k realizaci nového projektu. Do prvního čtvrtletí roku 2024 nainstaluje na střechu osmi prodejen fotovoltaické elektrárny (FVE), které pokryjí více než 20 % jejich roční spotřeby.

Další systémy pro výrobu solární energie budou postupně přibývat v následujících letech.

Projekt výstavby fotovoltaických elektráren na střechy prodejen umožní těmto obchodním domům snížit spotřebu energie z běžné distribuční sítě. I přestože každá FVE bude mít předpokládaný výkon mezi 250 a 450 kWp, dokáží prodejny vyrobenou energii bez problémů spotřebovat. „Předpokládáme, že jedna solární elektrárna dokáže pokrýt více než 20 % spotřeby elektřiny na dané prodejně. Naše spotřeba křivku výroby FVE nádherně pohltí a k přetokům energie zpět do distribuční sítě bude docházet naprosto výjimečně. Naše odhady mluví zhruba o 2 % energie, které nezužitkujeme přímo na prodejnách, což je při jejich velikosti a množství vyrobené energie naprosto zanedbatelný objem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že součástí našich FVE nebudou bateriová úložiště,“ říká jednatel společnosti Kaufland Česká republika Jörg Bauer.

Kromě aktuální výstavby probíhá také příprava dalších projektů spojených s výrobou solární energie přímo na prodejnách i v distribučním centru v Modleticích. Na jeho střeše by pravděpodobně v průběhu roku 2025 měla vzniknout velká solární elektrárna s výkonem 2,2 MWp. Společnost Kaufland také připravuje statická a technickoekonomická posouzení svých dalších prodejen s cílem instalovat od roku 2025 fotovoltaické elektrárny na zhruba 10 prodejen ročně.

Společnost Kaufland se dlouhodobě zabývá tématy spojenými s ochranou životního prostředí a udržitelností. Od roku 2022 například využívá ve svém provozu tzv. zelenou elektřinu a dlouhodobě pomocí řady projektů vylepšuje vybavení svých prodejen s cílem výrazně snížit emise CO₂ a spotřebu energie. V nových či modernizovaných prodejnách tak běžně využívá LED osvětlení, moderní vzduchotechniku či systém rekuperace tepla z chladících zařízení. Ve spolupráci se společností E.ON investuje společnost Kaufland také do výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily u svých prodejen. Do roku 2026 by mělo ve 41 lokalitách vzniknout více než 200 dobíjecích bodů.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE