INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

52acef22 kubikova rsm e1651490858995Nové požadavky na zprávy o udržitelnosti podniku, stanovené ve směrnici Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Evropského parlamentu a Evropské rady, se budou týkat některých českých a slovenských společností už od příštího roku.

Přestože se tento moment nemilosrdně blíží, české firmy stále tápou v mlze. Zorientovat by se ale měly co nejdříve, jinak je to bude stát draho – tlak ze strany dodavatelů a zákazníků cítí totiž mnozí podnikatelé už teď. Kolik bude české podniky celá zpráva o udržitelnosti stát a jaký postup je nejlepší? A mohou firmy na ESG ve výsledku vydělat?

Čínské přísloví říká: „Nejlepší moment zasadit jabloň byl před 20 lety. Druhý nejlepší moment je teď.“ To samé by se dalo říct i o ESG reportingu. Reportingová povinnost pro první vlnu společností je za dveřmi a platí, že kdo se na ni připraví už teď, bude mít nejen lehčí spaní, ale hlavně ušetří. Nejde totiž jen o byrokratickou zátěž, ale o revizi firemních procesů a jejich přenastavení, aby potřebné informace byly vůbec k dispozici, což zkrátka nelze udělat za týden, ani za měsíc – je to běh na delší trať.

Rostoucí tlak ze strany dodavatelů a klientů cítí zhruba polovina českých firem už teď. Měl by to pro ně být budíček, protože kvalitně zpracovaný ESG report (Zpráva o udržitelnosti) je nejen povinností, ale i vstupenkou na trh. Přitom velkou část, především z oblasti „S“ a „G“, už firmy mají velmi pravděpodobně do svých procesů začleněnou, je třeba ji jen vykázat v kontextu ESG strategie. Oblast E je pro firmy nejnovější a nejsložitější, protože obsahuje značné množství dat, která firmy doposud nijak sbírat nemusely. Právě dostupnost dat může být klíčová pro přesnost a správnost reportu.

Jsme exportní ekonomika, ESG se nám nevyhne. České firmy ale mají splněno
Řada českých firem zatím ve světě zpráv o udržitelnosti tápe. Tlak z okolních států, především Německa, a dokonce i ze strany domácích zákazníků, už přitom pociťují.

„Vzhledem k tomu, že česká ekonomika je orientována na export, bude v takovém případě sílit tlak ze zahraničí, ze zemí jako Německo, Nizozemsko nebo Francie, které vnímají ESG intenzivněji než Česká republika. Vzhledem k povaze věci se jedná o oblasti jako automobilový průmysl, strojírenství a také o společnosti s vysokou energetickou náročností,“ vysvětluje Zuzana Kubíková, vedoucí oddělení Management Consulting poradenské společnosti RSM.

„Důležité je zmínit, že mnohé povinnosti v rámci ESG firmy již dodržují. Je to třeba bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy, ochrana oznamovatelů a podobně. Mnoho podnikatelů a část veřejnosti si myslí, že bude potřeba zcela změnit firemní kulturu a politiku, ale není to tak. České i evropské firmy jsou především v ukazatelích S (social) a G (governance) už teď velmi úspěšné.“

Pokud se podíváme například na téma zaměstnanci a pracovní síla, firmy již zcela jistě mají zaručené dodržování zaměstnaneckých práv díky pracovním smlouvám. Většina firem má v současné době též zavedené směrnice týkající se zamezení diskriminace, pokrývající diverzitu a inkluzi a dodržení zdraví a bezpečnosti práce pro zaměstnance.

Téma dodržování lidských práv se českých a evropských firem může dotknout spíše v rámci dodavatelského řetězce. Nově platí, že je třeba své dodavatelé znát a prověřovat jejich ESG faktory.

Téma společenské angažovanosti také není českým firmám cizí, zahrnuje aktivity, které firma podniká ve prospěch komunit, charitativní činnosti a dobrovolnické práce.

Jde tedy o to spíše se podívat, jaké aktivity již firma podniká, a vyhodnotit, zda jí něco nechybí nebo zda nemůže něco dělat lépe. Přesto se ale firmy mohou potkat i s novými tématy, jako je transparentnost odměňování, aktivní podpora diverzity a větší důraz na dodržování pracovní doby a work life balance. Tato témata jsou populární především u nastupujících generací pracovní síly a také v západním světě.

Tlak ze zahraničí firmy cítí už teď, bude jen sílit
Podle RSM bude v nejbližší době sílit hlavně tlak ze zahraničí, který „donutí“ nakonec všechny společnosti brát ESG vážně. Už samotný fakt, že Česko je velmi úspěšná ekonomika v exportu, podle RSM ukazuje, že standardy udržitelnosti se zde náležitě plní, je však důležité si tuto laťku udržet. O to větší pozornost je třeba ESG reportingu věnovat. Půjde totiž nejen o „vysvědčení“, které bude povinné, ale dokonce přímo o vstupenku na trh.

Od roku 2022 je totiž téměř 50 tisíc firem v EU povinno dodržovat novou směrnici CSRD, která vyžaduje jednotný reporting o udržitelnosti v deseti klíčových oblastech, jako je například klima, biodiverzita, pracovní síla a obchodní chování. Od roku 2023 se také vyvíjejí sektorové standardy pro klíčové oblasti jako energetika či doprava, s povinností reportingu od roku 2025.

Smyslem ESG reportingu by pro firmy mělo být posilování transparentnosti a důvěry u investorů a zákazníků. Důležité pro ně totiž bude nejen vyhovět legislativě, ale získat i konkurenční výhody díky efektivnějšímu využívání zdrojů a lepším vztahům s partnery.

Celkově ESG reporting představuje nejen splnění právních požadavků, ale klíčový prvek strategie udržitelného a odpovědného podnikání.

Podceněním ESG nepřijde firma jen o výhody, ale připraví si řadu obtíží
Nedodržení ESG povinností může mít pro firmy velmi vážné finanční důsledky, včetně pokut a sníženého přístupu k financování. Investoři a věřitelé stále více zvažují ESG faktory při poskytování kapitálu, což může vést k vyšším úrokovým sazbám pro firmy nesplňující standardy. Nedostatečný ESG reporting také poškozuje reputaci firmy, snižuje prodej a může vést k odchodu zákazníků a zaměstnanců, kteří hledají společensky odpovědnější pracovní prostředí. Je totiž důležité myslet na to, že ESG report opravdu odráží realitu života uvnitř firmy a to, jak bere své podnikání vážně.

Firmy, které nesplňují ESG kritéria, tak mohou vyvolat například dojem, že nejsou seriózními obchodními partnery. Riskují tak ztrátu obchodních příležitostí, vyloučení z tendrových řízení a přerušení různých partnerství. Sankce spojené s novými legislativními požadavky (jako je třeba právě směrnice CSRD) mohou vést k dalším bolestivým sankcím.

Celkově je ESG reporting nezbytný pro dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost firmy. Kdo nad reportem mávne rukou, může na tom dokonce vykrvácet. Tak to ale už u podnikání bývá obecně a ESG to jen zdůrazňuje. Firmy by jej měly brát jako příležitost, protože pokud report najde některé nedostatky a firma je napraví, velmi pravděpodobně se taková změna reálně pozitivně promítne do její konkurenceschopnosti.

Bez ESG se na trh firmy nedostanou, pro zahraniční partnery zvedne cenu české práce
K pročištění trhu ale stejně podle RSM dojde. „Předpokládáme, že časem na trhu dojde k rozdělení na ty, kteří nebudou mít nastavenou strategii ESG a nebudou podnikat kroky k přechodu na udržitelnější přístup k businessu, a na firmy, které se adaptovaly. Právě ty budou mít budoucnost. Reportování je jedna věc, ale dodržení závazků v rámci definované strategie je věc druhá. Je tedy třeba ji opravdu promyslet, říct si, co je pro danou firmu reálné a jakým směrem svou strategii chce ubírat,“ tvrdí Zuzana Kubíková.

Problematické ovšem je, že doposud vládne mezi podnikateli i auditorskými společnostmi chaos. Prozatím ani poradenské společnosti netuší, jak bude probíhat nefinanční audit, a podle RSM jsou všichni teprve na začátku cesty. Nejvýhodnější ovšem bude se po ní vydat rovnou a neodkládat ji na později.
Jde totiž i o budoucnost české ekonomiky. Pokud naše společnosti nepoleví a své ESG kvality řádně zauditují, bude to pro dovozce českého zboží známkou kvality a serióznosti. Česko by se tak mohlo vymanit z koloběhu nízké ceny práce.

Dlouhodobě ESG firmám peníze může spíše ušetřit
Cesta udržitelnosti je trnitá, ale na jejím konci může podnikatele čekat přece jen odměna, a to jak ve zvýšení atraktivity pro zahraniční klienty, tak i v podobě snížených nákladů. Krátkodobě se sice investice do ESG může zdát velká, ale její zavedení se může promítnout do způsobu, jakým firma funguje, a výrazně tak pomoci získat nové zakázky a udržet si postavení na trhu.

Ve výsledku by tedy pro většinu firem měly tyto skutečnosti znamenat méně nákladný provoz, optimalizaci využitých zdrojů, lepší hospodaření a přilákání nové pracovní síly, businessového potenciálu a přístupu k financování. „Věříme, že se firmám počáteční investice vrátí,“ shrnuje Kubíková.

Kolik ale ESG reporting stojí? Cena se u každého subjektu bude pohybovat někde jinde. „Ráda bych se vyhnula konkrétním částkám, ale může jít o desetitisíce korun až milion. Záleží opravdu na velikosti firmy, odvětví a náročnosti procesů,“ odhaduje Kubíková. Společnost by ovšem neměl ESG audit stát více než ten finanční.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3