INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Rodiče, kteří se v dětství zapojili do dobročinnosti, vedou své děti k pomoci potřebným více než ti, kteří sami takto aktivní nebyli. Vyplynulo to z výzkumu společnosti Datank. Většina dotázaných by své potomky podpořila především při pomoci jejich vrstevníkům s tělesným postižením nebo dětem bez rodiny. Že mají děti pomáhat zase dětem, ukázal i výběr dobročinných aktivit v druhém kole programu Pomáhej. Ten organizuje ČSOB spolu s Nadací VIA a mohly se do něj zapojit charitativní projekty organizované dětmi a mladými lidmi.

Jedním z přihlášených projektů je i benefiční koncert studentských kapel organizovaný žáky Slezského gymnázia v Opavě. Výtěžek z koncertu bude věnován na nákup speciální juniorské tříkolky pro desetiletou dívku s tělesným postižením. „Když nám studenti nabídli svou pomoc, byli jsme mile překvapeni. Jejich zájem nás těší o to víc, že jsou to velmi mladí lidé, kteří ale nemyslí jen na sebe a snaží se pomáhat potřebným,“ říká Karel Silný, otec dívky.

„Děti a mladí lidé následují pozitivní příklady dospělých ve svém okolí,“ vysvětlila Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB. Potvrdily to výsledky zmíněného průzkumu, podle něhož se do charity zapojily děti více než dvou třetin rodičů, jež mají z dětství sami zkušenost s dobročinností.

Téměř 90 % rodičů se domnívá, že jejich děti by měly svými dobročinnými aktivitami podporovat především vrstevníky s tělesným postižením. Necelých 70 % by uvítalo, kdyby jejich děti pomáhaly dětem v dětských domovech nebo s mentálním postižením. Jen polovina rodičů by podpořila své děti při jejich angažování se do projektů na pomoc seniorům.

„Účastníci programu Pomáhej se nejčastěji snaží získat finanční prostředky pro své vrstevníky, kteří žijí v dětských domovech nebo jsou hendikepovaní a potřebují speciální pomůcky. Usilují i o to získat peníze například na záchranu SOS vesničky nebo nákup hygienických potřeb,“ říká Alena Králíková.

Děti mají díky charitě také více příležitostí, jak trávit čas se svými vrstevníky a přitom se naučit brát ohled na své okolí a získat smysl pro odpovědnost. „Mohou se rovněž naučit spolupracovat a vážit si vlastního zdraví,“ doplňuje Alena Králíková z ČSOB.

Program Pomáhej

ČSOB a Era se prostřednictvím Nadace VIA rozhodly podpořit děti a mladé lidi v jejich filantropických aktivitách. Program je určený dětem a mladým lidem od 7 do 26 let, kteří pomáhají skrze benefiční akce nebo jiné aktivity někomu ve svém okolí. Cílem je podpořit je v jejich snažení, ale zároveň jim ukázat, že jejich aktivita může být velmi přínosná. Snahou je také rozvíjet adresné, neanonymní, kreativní dárcovství a ukázat české společnosti, že filantropie může být součástí každodenního života.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3