INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Druhé grantové řízení Nadačního fondu České bankovní asociace Kamarádi vzdělání probíhá od 30. července do 21. září 2014. Celková finanční podpora činí 1,5 milionu korun a je určena na podporu projektu či projektů, které si kladou za cíl prostřednictvím lepší spolupráce školy a rodiny podporovat motivaci žáků prvního stupně základních škol v jejich zájmu o vědění a vzdělávání. V loňském roce Nadační fond ČBA – Kamarádi vzdělání podpořil projekty Co umím (o.p.s. EDUin) a Příběh mojí rodiny (o.p.s Člověk v tísni).

„Ze zkušeností a z výzkumů víme, že děti vstupují do základní školy velmi motivované poznávat a učit se něco nového, ale jejich vnitřní motivace v průběhu školní docházky rychle klesá. Proto chceme podporovat projekty, které budou přirozený zájem dětí o učení povzbuzovat a zároveň vhodně doplňovat běžné školní aktivity, zejména v oblasti komunikace mezi rodinou a školou. O loňské grantové kolo byl velký zájem a z 23 přihlášených projektů se nám podařilo vybrat dva, které byly naprosto v souladu se zaměřením fondu a zároveň se vhodně doplňovaly,“ uvádí ke grantovému řízení Šárka Miková, psycholožka a místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu ČBA – Kamarádi vzdělání.

Svůj projekt mohou do grantového řízení přihlásit spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy ve smyslu občanského zákoníku, evidované právnické osoby včetně škol a církevních právnických osob, a to do 21. září 2014.

 Podpořeny budou aktivity, které:

·         vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu vzdělávání,

·         vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči žáků,

·         poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.

Finanční podporu získají projekty zapojující více škol a zároveň budou preferovány projekty realizované v širším regionu (kraj, bývalý okres, několik obcí apod.), ideálně s možností jejich přenositelnosti a potenciálem rozvoje v dalších regionech ČR.

Více se o Nadačním fondu i podmínkách grantového řízení dozvíte na www.kamaradivzdelani.cz.

Projekty podpořené v prvním grantovém kole 2013

Co umím – o.p.s. EDUin

„Co umím“ je online aplikace určená dětem na základních školách, jejich rodičům a učitelům. Tím, že zaznamenává úspěchy a sleduje, co dítě umí, nikoliv neumí, obrací tradiční přístup naruby a slouží k pozitivní motivaci pro další učení. Aplikace umožňuje mapování dovedností dítěte a podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte. Nástroj je k zdarma dispozici na www.coumim.cz.

Příběh mojí rodiny – o.p.s. Člověk v tísni

Člověk v tísni s projektem „Příběh mojí rodiny“ čerpá z dlouholetých zkušeností vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Projekt je zaměřen nejen na žáky a jejich rodiče a prarodiče, ale rovněž na učitele, kterým pomáhá obohatit vyučování moderních československých dějin o práci s metodou orální historie. Děti mají možnost se aktivně zapojit a pátrat po příběhu vlastní rodiny. Na závěr projektu se uskutečňuje setkání dětí, jejich rodičů a prarodičů a učitelů, kde jsou prezentovány výsledky žákovské práce. Vedle toho vznikne pod hlavičkou projektu 6 audiovizuálních lekcí, hotových výkukových balíčků, které seskládající z dokumentárního filmu, sady aktivit a doprovodných materiálů. Lekce budou zdarma dostupné na webu www.jsns.cz, a budou tak využitelné všemi zainteresovanými pedagogy.

 

O Nadačním fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání – Kamarádi vzdělání

Hlavním posláním nadačního fondu je finanční podpora projektů zaměřených na děti ve věku 5 až 12 let a jejich motivaci v souvislosti se vzděláváním nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život. Výběr těchto projektů se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášených grantových řízení. Zřizovatelem Nadačního fondu – Kamarádi vzdělání je Česká bankovní asociace, která vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. Česká bankovní asociace je rovněž partnerem edukačních webových stránek www.financnivzdelavani.cz.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3