INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Druhé grantové řízení Nadačního fondu České bankovní asociace Kamarádi vzdělání probíhá od 30. července do 21. září 2014. Celková finanční podpora činí 1,5 milionu korun a je určena na podporu projektu či projektů, které si kladou za cíl prostřednictvím lepší spolupráce školy a rodiny podporovat motivaci žáků prvního stupně základních škol v jejich zájmu o vědění a vzdělávání. V loňském roce Nadační fond ČBA – Kamarádi vzdělání podpořil projekty Co umím (o.p.s. EDUin) a Příběh mojí rodiny (o.p.s Člověk v tísni).

„Ze zkušeností a z výzkumů víme, že děti vstupují do základní školy velmi motivované poznávat a učit se něco nového, ale jejich vnitřní motivace v průběhu školní docházky rychle klesá. Proto chceme podporovat projekty, které budou přirozený zájem dětí o učení povzbuzovat a zároveň vhodně doplňovat běžné školní aktivity, zejména v oblasti komunikace mezi rodinou a školou. O loňské grantové kolo byl velký zájem a z 23 přihlášených projektů se nám podařilo vybrat dva, které byly naprosto v souladu se zaměřením fondu a zároveň se vhodně doplňovaly,“ uvádí ke grantovému řízení Šárka Miková, psycholožka a místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu ČBA – Kamarádi vzdělání.

Svůj projekt mohou do grantového řízení přihlásit spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy ve smyslu občanského zákoníku, evidované právnické osoby včetně škol a církevních právnických osob, a to do 21. září 2014.

 Podpořeny budou aktivity, které:

·         vedou k posílení motivace žáků o studium prostřednictvím zapojení rodiny do procesu vzdělávání,

·         vedou k posilování vzájemného vztahu mezi učiteli nebo vedením základních škol a rodiči žáků,

·         poskytují škole i rodičům zpětnou vazbu o potřebách dítěte v procesu vzdělávání.

Finanční podporu získají projekty zapojující více škol a zároveň budou preferovány projekty realizované v širším regionu (kraj, bývalý okres, několik obcí apod.), ideálně s možností jejich přenositelnosti a potenciálem rozvoje v dalších regionech ČR.

Více se o Nadačním fondu i podmínkách grantového řízení dozvíte na www.kamaradivzdelani.cz.

Projekty podpořené v prvním grantovém kole 2013

Co umím – o.p.s. EDUin

„Co umím“ je online aplikace určená dětem na základních školách, jejich rodičům a učitelům. Tím, že zaznamenává úspěchy a sleduje, co dítě umí, nikoliv neumí, obrací tradiční přístup naruby a slouží k pozitivní motivaci pro další učení. Aplikace umožňuje mapování dovedností dítěte a podporuje budování zdravého sebevědomí a samostatné osobnosti dítěte. Nástroj je k zdarma dispozici na www.coumim.cz.

Příběh mojí rodiny – o.p.s. Člověk v tísni

Člověk v tísni s projektem „Příběh mojí rodiny“ čerpá z dlouholetých zkušeností vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Projekt je zaměřen nejen na žáky a jejich rodiče a prarodiče, ale rovněž na učitele, kterým pomáhá obohatit vyučování moderních československých dějin o práci s metodou orální historie. Děti mají možnost se aktivně zapojit a pátrat po příběhu vlastní rodiny. Na závěr projektu se uskutečňuje setkání dětí, jejich rodičů a prarodičů a učitelů, kde jsou prezentovány výsledky žákovské práce. Vedle toho vznikne pod hlavičkou projektu 6 audiovizuálních lekcí, hotových výkukových balíčků, které seskládající z dokumentárního filmu, sady aktivit a doprovodných materiálů. Lekce budou zdarma dostupné na webu www.jsns.cz, a budou tak využitelné všemi zainteresovanými pedagogy.

 

O Nadačním fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání – Kamarádi vzdělání

Hlavním posláním nadačního fondu je finanční podpora projektů zaměřených na děti ve věku 5 až 12 let a jejich motivaci v souvislosti se vzděláváním nejen při nástupu do školy, ale kontinuálně po celý život. Výběr těchto projektů se uskutečňuje prostřednictvím vyhlášených grantových řízení. Zřizovatelem Nadačního fondu – Kamarádi vzdělání je Česká bankovní asociace, která vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. Česká bankovní asociace je rovněž partnerem edukačních webových stránek www.financnivzdelavani.cz.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3