INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Opava mobilní úprava vody

Odstartovalo hlasování o vítězích 11. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe. V Praze byly 20. června 2019 slavnostně představeny nominované projekty v pěti kategoriích. O vítězích soutěže bude nyní prostřednictvím online hlasování rozhodovat veřejnost.

Na snímku mobiní úpravna vody, Opava

Hlasující mohou vyhrát auto ŠKODA SUPERB iV s plug in hybridním pohonem na tři měsíce zdarma. Češi už do soutěže celkem přihlásili 2660 projektů.

Projekty letos soutěží v kategoriích Obec, Firma, Stavba, Vzdělávání a v nové kategorii Produkt. Odborná porota vybírala dva nejlepší počiny zaměřené na úsporu energií EEG logo 3a colora ochranu přírody v každé kategorii. Jednomu ze dvou nominovaných projektů mohou nyní lidé poslat svůj hlas.

KATEGORIE OBEC
Využití alternativních zdrojů energie v Mikolajicích

Předkladatel: Obec Mikolajice

Díky využívání obnovitelných zdrojů snižuje obec Mikolajice náklady na energie v obecních budovách a stává se více energeticky nezávislou. Obec využívá nejen klasickou fotovoltaickou elektrárnu s akumulací vyrobené elektřiny, ale taky unikátní mikroelektrárnu WAVE na biomasu. Zařízení vyvinuté v ČVUT je v Mikolajicích vůbec poprvé v ostrém provozu a dokáže zásobovat elektřinou a teplem budovu obecního úřadu, hasičskou zbrojnici a obchod.
Využívání obnovitelných zdrojů energie pojali v severomoravské obci Mikolajice opravdu důkladně. Základem je fotovoltaická elektrárna na střechách obecních domů o celkovém výkonu 10 kWp, ještě doplněná o bateriové úložiště. Co je ale zajímavější, v energetickém systému obce hraje roli i mikroelektrárna Wave. Toto zařízení Mikolajice mikroelektrárna na biomasuMikolajice, mikroelektrárna na biomasuprodukuje elektřinu i teplo pro obecní budovy, a to spalováním biomasy. Propracovaný řídicí systém zajišťuje, aby všechny obecní energetické stroje pracovaly téměř samostatně s minimálním zásahem obsluhy.
Mikroelektrárnu Wave vyvinuli odborníci z ČVUT a v Mikolajicích je instalována jako pilotní projekt výrobce. Jde o vůbec první nasazení tohoto zařízení do reálného provozu. Není přitom bez zajímavosti, že mikroelektrárna Wave získala cenu E.ON Energy Globe 2015 v kategorii Nápad. Jedná se tak o pěkný příklad cesty inovativního projektu od prvotního nápadu až po fungující řešení. Mikroelektrárna na biomasu v Mikolajicích vyrábí 43,5 kW tepelné a 1,43 kW elektrické energie.
Systém využívání obnovitelných zdrojů v této obci může fungovat jako ukázkový projekt, kterým se můžou inspirovat i další obce, zejména ty s vlastním zdrojem biomasy.

V čem je projekt výjimečný?
●První instalace mikroelektrárny Wave v ostrém provozu.
●Využití energie ze slunce i z biomasy.
●Propojení všech energetických zdrojů do jednoho systému.
●Inteligentní řídicí systém s dálkovou správou všech technologií.
●Ukázkový projekt pro další obce.

Nakládání s odpady ve Vsetíně: „Je to čistě na nás.“

Předkladatel: Město Vsetín

Město Vsetín se rozhodlo zásadně změnit nakládání s komunálním odpadem a snaží se zdokonalovat místní odpadovou infrastrukturu. Město chce ale také omezit využívání jednorázových plastů. Vybudovalo proto systém pro používání vratných nápojových kelímků, které budou k dispozici i pro organizátory veřejných akcí a pro okolní obce. Ve spolupráci s neziskovým sektorem vyrábí i znovupoužitelné textilní sáčky.
Vsetín výroba textilních sáčkůVsetín, výroba textilních sáčkůVsetín můžeme právem považovat za nejzelenější české město. Má totiž vzhledem ke své rozloze největší podíl zelených ploch. Taky ochrana životního prostředí a nakládání s odpady je pro místní zastupitelstvo prioritou. Město vybudovalo tři logistická centra pro sběr odpadu a na řadu přichází i podzemní kontejnery na tříděný odpad. Různými propagačními akcemi se do třídění odpadu snaží zapojit co nejvíc obyvatel. Programy pro podporu třídění probíhají i v místních školách.
Vsetín jde ale ve svých aktivitách ještě dál a snaží se maximálně omezit používání jednorázových plastů. Návštěvníci nejrůznějších kulturních a sportovních akcí teď můžou pít z vratných kelímků a místní nezisková organizace pro zájemce vyrábí znovupoužitelné textilní sáčky. Celkem totiž na vsetínské obyvatele připadne spotřeba téměř 10,5 milionu kusů igelitových nebo mikrotenových sáčků za rok. Cílem městských aktivit je společně s neziskovým sektorem tuto spotřebu snížit. V případě vratných kelímků město počítá s vybudováním půjčovny, kterou budou moct využívat organizace na území města i okolní obce. Stejně tak budou vratné kelímky k dispozici na místním zimním stadionu.

V čem je projekt výjimečný?
●Komplexní systém pro nakládání s odpady ve městě.
●Zapojení obce, privátního i neziskového sektoru.
●Zapojení obyvatel i žáků základních škol.
●Systém vratných kelímků jako služba pro organizátory akcí a pro okolní obce.

KATEGORIE FIRMA

Cirkulární doprava v Brně
Předkladatel: Institut cirkulární ekonomiky, z. ú.

BRNO pohon autobusů biometanemBRNO, pohon autobusů biometanemBrno se stalo prvním městem v České republice, kde do ulic vyjel autobus poháněný biometanem. Ten vznikl v místní čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů. Jde o unikátní ukázku komplexního energetického využití bioodpadu. Navíc se tímto projektem můžou inspirovat i další města.
Projekt využití biometanu názorně ukazuje možnosti zpracování bioodpadu na cennou surovinu – bioplyn. Ten slouží jako pohon pro autobus městské hromadné dopravy. Tento projekt realizoval Institut cirkulární ekonomiky spolu s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, Dopravním podnikem města Brna a jedné výzkumné společnosti.
Linkový autobus, který pro pilotní testování zapůjčil Dopravní podnik, najezdil téměř 5 000 km a potřeboval 1 660 kg biometanu z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích. Součástí projektu byla i plnicí stanice s jednotkou na membránové čistění bioplynu od české inovační a výzkumné společnosti. Plnicí stanice díky tomu poskytuje biometan v kvalitě běžného zemního plynu.
Projekt předkládá návrh na efektivní zpracování bioodpadu, který se díky této technologii stává velmi cennou surovinou s širokými možnostmi dalšího využití. Zkušenosti z projektu pohonu autobusu biometanem budou využity nejen k dalšímu rozvíjení technologie přeměny bioodpadu na plynné palivo, ale mají i cenný vzdělávací potenciál pro další města a firmy.

V čem je projekt výjimečný? 

 • První využití biometanu jako paliva pro autobus MHD v Česku.
 • Komplexní technologický řetězec přeměny bioodpadu na palivo, které nachází využití jako pohon dopravních prostředků.
 • Unikátní česká technologie úpravy bioplynu na biometan.
 • Data a poznatky z projektu poslouží k dalšímu vývoji technologie.
 • Vzor pro další obce.

Mobilní úpravna vody
Předkladatel: HUTIRA-VISION, s.r.o.

Unikátní mobilní zařízení pro úpravu pitné vody, které se dá využít například při haváriích nebo živelních katastrofách, kdy není k dispozici běžný zdroj. Tato technologie si poradí i s velmi znečištěnou a zakalenou vodou z povrchového zdroje vody, např. z řeky nebo rybníku. Pitnou vodu můžou mít obyvatelé postižených lokalit už do 1 hodiny od chvíle, kdy vozík s úpravnou dorazí na místo.
Mobilní úpravna Hutira CCV je jedinečné zařízení, které představuje univerzální technologii pro výrobu pitné vody. O čistění se stará patentovaný pulsní čiřič, který si dokáže poradit i se silně zakalenou vodou z povrchových zdrojů. Čištění probíhá díky systému tlakových filtrů, UV záření a desinfekčním činidlům. Proces úpravy se dá přizpůsobit místním podmínkám a míře znečištění vstupní vody.
Úpravna na robustním přívěsném vozíku může produkovat pitnou vodu už za 30 minut od zahájení procesu čištění. Denně může připravit pitnou vodu až pro 7 200 lidí. K zařízení je možné připojit i linku na plnění pitné vody do sáčků, případně lze pitnou vodu skladovat ve flexibilních vodojemech. Mobilní úpravna tak může přes den přejíždět a pracovat na různých místech.
Zařízení se dá využít v případě havárií a odstávek stávajících systémů pro dodávky pitné vody. Obce se tak vyhnou tradičnímu rozvozu vody v cisternách. Jsou ale i další místa a příležitosti, kde bude úpravna užitečná – při plnění bazénů nebo při zásobování pitnou vodou na festivalech a jiných větších kulturních akcích. 

V čem je projekt výjimečný? 

 • Široké možnosti využití – od živelních katastrof po plnění bazénů.
 • Možnost propojení technologie úpravy s linkou na plnění vody do sáčků.
 • Levná a rychlá příprava pitné vody.
 • Patentovaná technologie české firmy.

KATEGORIE VZDĚLÁVÁNÍ

Toulcův dvůr – ekologické vzdělávání na statku
Předkladatel: Toulcův dvůr, z. s.

Původní hospodářský dvůr v Praze-Hostivaři slouží jako středisko ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace. Toulcův dvůr se už 25 let snaží vést děti i dospělé k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. Areál tvoří soubor památkově chráněných budov a 10 hektarů pozemků. Na přírodních plochách jsou zachovány cenné biotopy, sad, pole a farma s ojedinělou expozicí původních českých plemen hospodářských zvířat. Toulcův dvůr je denně volně přístupný veřejnosti a každoročně ho navštíví přes 100 tisíc lidí.
Od malé neziskovky v chátrajícím hospodářském areálu se Toulcův dvůr za 25 let posunul k uznávanému sdružení, které má významný podíl na environmentálním vzdělávání v České republice. Sdružení se věnuje dětem od nejútlejšího věku. Ty mohou v areálu běhat po loukách, využívat ekozahradu, sad, navštívit lesní školku nebo farmu s původními českými plemeny, jako jsou přeštické černostrakaté prase, česká červinka, huculské koně, ovce, kozy a další domácí zvířata. Koně na statku dětem pomáhají taky při hiporehabilitaci.
Žáci mateřských, základních i středních škol se tady učí, jak nakládat s odpady a chránit biotopy, nebo jaké jsou možnosti šetrného zemědělství. O podobných tématech se pak v rámci seminářů školí firmy i veřejnost. Na ploše deseti hektarů jsou tu mokřady, lužní lesy a louky, které jsou v Praze už vzácné. V areálu je taky mateřská škola, keramická dílna nebo obchod s biopotravinami. Toulcův dvůr je mimo jiné sociální podnik a v zahradnictví nebo zdravé jídelně zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Areál je přístupný pro veřejnost, a to každý všední den. Ročně se sem přijde podívat víc než 100 tisíc návštěvníků.

V čem je projekt výjimečný?
●Celých 25 let historie.
●Komplexní environmentální vzdělávání.
●Propagace udržitelného rozvoje společnosti v praxi.
●Spravuje farmu „Noemova archa“ a cenné přírodní biotopy.

VČELÍ STRÁŽ – ochránci hmyzích opylovatelů
Předkladatel: VČELÍ STRÁŽ z. s.

Dramatický úbytek včel v posledních letech neznamená jen to, že bude méně medu. Hrozí malá úroda, menší výnosy ovoce a zeleniny, protože rostliny nebude mít kdo opylovat. O záchranu včel a všech hmyzích opylovatelů se starají děti a mládež po celé republice ve sdružení VČELÍ STRÁŽ. Děti se učí, jak se starat o včely, chránit hmyz a přírodu. Natáčejí včelařské návody a sdílí je na internetu.
Albert Einstein řekl, že bez včel má lidstvo před sebou čtyři roky života a pak vymře. Této katastrofě se snaží zabránit sdružení VČELÍ STRÁŽ. V mnoha programech a kroužcích učí děti a mládež, jak se postarat nejen o včely, ale o všechen hmyz, který běžně opylovává rostliny. Zastavení vymírání hmyzích opylovatelů je v současnosti důležité pro fungování přírodní rovnováhy.
Projekt se zaměřuje na několik oblastí, které spojuje společné motto. Tím je ochrana
hmyzích opylovatelů. Soustředí se na vzdělávání dětí, ale taky vedoucích kroužků zaměřených na včelařství. VČELÍ STRÁŽ organizuje školení, vzdělávací semináře a celostátní i mezinárodní setkávání kroužků včelařské mládeže. Každoročně vyhlašují soutěž „Hmyzí hotely“ a „Včelí louka“, které řeší problémy životního prostředí a pestrosti potravy pro hmyz.
Projekt sdružuje 220 kroužků po celé republice a každoročně se do jejich aktivit zapojí přes 2 000 dětí. Děti si zkoušejí nelehkou manuální práci, točí a sdílí videonávody, a samy přicházejí s řešeními problematické situace se včelstvem v budoucnu. 

V čem je projekt výjimečný?

 • Snaží se řešit významný problém nedostatku hmyzích opylovatelů výchovou dětí a mládeže.
 • Celorepubliková organizace včelařských kroužků.
 • Vytváří vlastní včelařské videonávody v českém a anglickém jazyce.
 • Vzdělávací materiály a návody sdílí pro všechny zdarma.

KATEGORIE PRODUKT

Aplikace Nesnězeno pro záchranu jídla z restaurací
Předkladatel: Nesnězeno.cz s.r.o.

Aplikace Nesnezeno.cz má pomáhat v boji proti plýtvání s jídlem v gastroprovozech. Spolupracující podniky můžou přes aplikaci prodat zbylé porce jídla se slevou, aby neskončily v odpadkovém koši. Lidé, kteří si aplikaci stáhnou do svého mobilu, nejenže pomáhají šetřit suroviny, ale taky se za výhodnou cenu dobře najedí. Autoři Brno projekt záchrany nesnězeného jídlaBrno, projekt záchrany nesnězeného jídlaprojektu se zaměřují i na příčiny plýtvání a plánují různé workshopy, přednášky a akce pro sdílení zkušeností.
Ne vždycky se kuchařům podaří odhadnout správné množství jídla. Když se připravené porce neprodají, zbytečně končí v koši. Autoři projektu Nesnězeno.cz bojují proti plýtvání s jídlem pomocí mobilní aplikace, ve které si můžou lidé koupit za výhodnou cenu neprodané jídlo z restaurací.
Projekt pomáhá efektivně hospodařit se surovinami. Aktuálně se do projektu zapojila necelá stovka podniků a do konce roku by jich mělo být přibližně tisíc. Kromě restaurací, bister a kaváren můžou aplikaci využívat i hotely, pekárny, cukrárny a další provozy, kde vznikají nevyužité přebytky jídla.
Od spuštění projektu se podařilo zachránit přes 6 000 porcí jídla. Aplikaci si do svého mobilu stáhlo už víc než 15 000 lidí. Autoři projektu nechtějí řešit jen důsledek, ale taky příčiny plýtvání s jídlem. Pro majitele a provozní podniků jsou v plánu různé workshopy, přednášky a akce pro sdílení zkušeností z praxe.

V čem je projekt výjimečný?

 • Záchrana potravin, které by jinak skončily v koši.
 • Majitelé restaurací mají možnost prodat veškeré připravené jídlo.
 • Úspora surovin a energií, které vyžaduje příprava jídel.
 • Lidé si mohou koupit kvalitní jídlo za výhodnou cenu.
 • Vzdělávací akce pro restauratéry se zaměří na témata efektivního hospodaření se surovinami.

ReFork - Konec plastového nádobí
Předkladatel: Refork Distribution s.r.o.

Společnost ReFork vyvinula materiál, který je 100% rozložitelný v přírodě a slouží k výrobě ekologických kelímků, příborů, tácků a celé řady obalových materiálů. Tyto produkty můžou jednoduše nahradit problematické jednorázové plasty, které neúměrně zatěžují životní prostředí. Vstupní surovinou pro výrobu materiálu je čistě přírodní odpad z prvovýroby velkých závodů. Použité finální výrobky se v přírodě rozloží na humus. Tím se vrátí zpátky do přírodního koloběhu.
Celá řada plastových výrobků se po jednom použití stává odpadem bez dalšího využití. Společnost ReFork nabízí řešení aktuálního problému s jednorázovými plasty a přispívá ke zlepšení ekologické situace na celém světě. Materiál ReFork je čistě přírodního původu. Základem je dřevní směs a přírodní pojivo na bázi škrobů. Použita je i dřevní moučka, tedy odpad, který vzniká při zpracování dřeva, například při výrobě nábytku nebo ve stavebnictví. Škrob je celosvětově dostupný materiál. Vzniká při výrobě a zpracování brambor, kukuřice nebo cukrové třtiny.
Všechny vstupní složky materiálu se zpracovávají do takzvaného kompozitu a vzniká granulát. Ten slouží jako vstupní materiál pro následné vstřikování, vytlačování, vyfukování nebo vakuové tvarování. Materiál ReFork má své uplatnění především v oblasti gastronomie a obalového průmyslu. Finální produkt například v podobě příboru se po použití v přírodě plně rozloží a znovu se tak dostává do přírodního koloběhu. Společnost ReFork si dala za cíl dodat dokončenou technologii rozložitelných obalových materiálů co největšímu počtu zákazníků z celé Evropy. Cílem projektu je do konce roku 2023 získat 10% podíl na evropském trhu jednorázových plastů.

V čem je projekt výjimečný?

 • Využití odpadních materiálů z prvovýroby (škrob, dřevní směs).
 • Materiál má široké možnosti využití (v gastronomii, obalovém průmyslu).
 • Oproti plastům přináší vyšší uživatelský komfort (vůně dřeva, design produktů).
 • Materiál je snadno a rychle rozložitelný v přírodním prostředí (kompostovatelný).
 • Zdravotní nezávadnost.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne široká veřejnost do 15. září 2019. Lidé mohou vítěze vybírat na webu soutěže www.energyglobe.cz. Ze všech hlasujících bude vylosováno několik výherců, kteří získají zdarma na tři měsíce auto ŠKODA SUPERB iV s plug in hybridním pohonem, elektrokolo od společnosti svetelelektrokol.cz nebo poukázky do Hornbachu.

Letošní absolutní vítěz se stane mejitelem prvního čistě elektrického sériového vozu ŠKODA CITIGO ͤ iV, a k tomu dobíjecí stanice E.ON Drive. Dále získá voucher na systémové řešení od společnosti Buderus. Představitelé nejlepších projektů v jednotlivých kategoriích si odnesou vouchery na produkty či služby od společnosti ABB a Buderus nebo od hobymarketu Hornbach či finanční odměny od energetické společnosti E.ON. O vítězích jednotlivých kategorií 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe se dozvíme na slavnostním vyhlášeni 12. října 2019, které letos moderují Vladimír Kořen a Maroš Kramár a odvysílá jej televize ČT 1. Více informací o soutěži i hlasování je možné najít na webu www.energyglobe.cz

(jn)

Slovo ke dni

 • Životní malichernosti: ach ta doprava!

  Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

  Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE