INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Martina DevěrováMartina DevěrováDiskuze o rovných příležitostech pro ženy a muže je poslední dobou velkým tématem nejen v České republice, ale v celé Evropě. A čím dál více zaměstnavatelů řeší pracovní prostředí, rovné postavení na pracovišti a zároveň se snaží zajistit odpovídající platové podmínky a inovační postupy v době digitalizace. Ne jinak je tomu na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Státní tajemnice JUDr. Martina Děvěrová, MPA, tvrdí, že záležitosti týkající se rovných příležitostí tu jsou samozřejmostí, na kterou ministerstvo hodně sází. Navíc je pro ni tato problematika velmi zajímavá a její řešení může přinést překvapující výsledky, které se promítnou jak do výkonnosti, tak do spokojenějšího osobního života zaměstnanců:

Na ministerstvu pokračuje projekt, který se týká genderových otázek. Převzala jste jeho vedení po svém předchůdci. Nač se zaměřuje?

Projekt k zajištění rovných příležitostí žen a mužů na MPO běží již třetím rokem. V jeho rámci se snažíme o systémové zavedení vládní strategie, její osvětu mezi zaměstnanci. Konkrétně to pro nás znamená tvorbu analýz, odborných studií a vzdělávání našich zaměstnanců v této oblasti. Třešničkou na dortu je pak nacházet inovativní řešení v péči o všechny naše zaměstnance, neboť u nás pracují mimo jiné lidé s rozličným hendikepem či odlišností, a my jim musíme vytvářet stejné podmínky pro práci. Samozřejmě velkým tématem jsou rodiče vracející se z rodičovské dovolené (máme i tatínky) zpět do zaměstnání nebo naši zaměstnanci, kteří se musejí starat o své rodiče, potřeby tzv. sendvičové generace se v naší společnosti stále více projevují.

Dá se stručně charakterizovat cíl?

Umožnit zaměstnancům kvalitní pracovní a rodinný život. Ač se to zdá velmi jednoduché téma, ve skutečnosti není. V práci na vás působí mnoho faktorů, jak pracovních, tak i osobních povinností. A nemusí vždy jít jen o to, kam umístíte dítě, zda ho stihnete odvést na kroužek, ale třeba i jen to, zda vám nezavřou poštu či úřad, kde si musíte nutně vyřídit své záležitosti. Naším cílem je nastavit taková opatření, která nás posunou o krok vpřed v naplňování práce a vytvoření rovných podmínek.

Vysvětlit srozumitelně filozofii genderových záležitostí bývá někdy složitější, lidé je chápou jako feministické snahy žen, které nemají harmonický život a které nenašly přiměřenou seberealizaci a společností se cítí nedoceněné. Jak to vlastně tedy je?

Já říkám, že kdo nezkusil skloubit pracovní život s výchovou dětí, zaopatřením svých blízkých, genderovou problematiku těžko pochopí. Také jsem se setkala s názorem, že žena patří za plotnu a k dětem. Ale o tom filozofie genderových záležitostí není. I máma dvou malých dětí může být úspěšná ve své práci, jen proto musíme umět vytvořit Děvěrová1podmínky. U nás na ministerstvu funguje několik let velmi úspěšně dětská skupina, kde se dětem věnuje odborný personál. Jezdí s nimi na výlety, na­vštěvují muzea, divadla. Do budoucna můžeme uvažovat o příměstských táborech např. se zaměřením k našemu odvětví. Umožňujeme individuální rozvržení pracovní doby, práci z jiného místa (home office). Snažíme se s lidmi komunikovat a méně nařizovat.

Je to téma, které i vás osobně zajímá. Proč zrovna toto?

Ráda se věnuji věcem, které dávají smysl a jsou prospěšné i ostatním. Již ve svém minulém působišti jsem si ověřila, že péče o zaměstnance přináší výhody pro obě strany. Stačilo pár drobností (obnovení vánočního setkání všech zaměstnanců nebo ocenění společensky odpovědných činů zaměstnanců) a lidé si začali uvědomovat, že je zaměstnavatel nevnímá jen jako pracovní prostředek, ale i jako lidské bytosti. Posílil se tím pocit sounáležitosti, zkvalitnila a urychlila se komunikace uvnitř úřadu a u některých zaměstnanců se objevil pocit hrdosti na svého zaměstnavatele. Tohle všechno se následně projevilo i navenek, ve vztahu k občanům a organizacím.

Co by měl projekt na ministerstvu zaměstnancům v nejbližší době přinést?

V tuto chvíli připravujeme analýzu k médiím a genderu, pojetí sexizmu v reklamě. Toto možná pro někoho úsměvné téma má mnohem hlubší základ. Aniž bychom si to uvědomovali, tak se s tímto jevem denně setkáváme, včetně našich dětí, které jsou tím ovlivňovány. A my máme určité nástroje pro regulaci. Dále připravujeme genderový audit, workshopy a semináře pro zaměstnance. V příštím roce dojde k rozšíření digitalizace ve veřejné správě, tak se budeme snažit myslet na naše zaměstnance i v tomto ohledu. No a na začátek roku chystáme diskuzní fórum v oblasti rovných podmínek mezi soukromou a veřejnou správou za účasti mediálně známých lidí... ale více už neprozradím. Nechme čtenářům také něco na příště.

Reagují na vaše snahy lépe ženy, nebo muži? Koho ze zaměstnanců problematika více zajímá?

Všechny. Reakce na tento projekt jsou pozitivní, zaměstnanci agendu rovnosti žen a mužů vnímají kladně. Potvrdilo se nám to na semináři, který jsme uspořádali v červnu, sklidil obrovský úspěch. Zaměstnanci se nám ozývali s názory i žádostmi o radu ještě několik týdnů poté. A to nás těší, protože potom to, co děláme, dává smysl.

Přiblížila byste aktivity, které se v nedávné době uskutečnily?

Konal se již zmíněný seminář za účasti poslankyně a ředitele odboru z Úřadu vlády. Provedli jsme dotazníkové šetření pro všechny zaměstnance, včetně těch z našich
tzv. podřízených organizací. To je pro vaši představu přes 2000 lidí. Zapracovali jsme v grafickém pojetí genderové problematiky na ministerstvu a na webových stránkách ministerstva vznikla přímo knihovna Rovnost žen a mužů, kde zpřístupňujeme výstupy, pozvánky a základní informace, i když v tomto ohledu máme ještě co zlepšovat.

A v čem vidíte zejména přínos?

V komunikaci. Lidé se ptají, zajímá je dění kolem nich, co se pro ně připravuje, a jsou ochotni nám pomáhat. Otevřeně řečeno,
setkáváme se však také i s negativním názorem, o to více cítíme, že musíme komunikovat a vysvětlovat.

Do konce roku zbývají tři měsíce, co v této době zamýšlíte udělat?

Většinu věcí jsem již prozradila. Momentálně nás čeká spíše přípravné období a poté snad budeme sklízet plody... a budeme mít i nějaké to vánoční překvapení. Chceme-li být konkurenceschopným a atraktivním zaměstnavatelem, musíme o své zaměstnance pečovat nejen po stránce pracovní, ale vytvářet jim též podmínky, aby měli čas na svůj osobní a rodinný život. A to si plně uvědomujeme.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3