INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

chicken 3607863 960 720Agrární komora ČR a Českomoravská drůbežářská unie pečlivě vnímají stávající debatu k možnému zákazu klecových chovů. K celé této záležitosti však je třeba přistupovat rozumně, v širším kontextu a jednotně. Čeští chovatelé jsou připraveni přistoupit k uvažovaným omezením, pokud tuto záležitost budou stejným způsobem řešit i ostatní země v rámci EU.

Od roku 2012 platí unijní nařízení, podle něhož musejí být v rámci daných technologií ustájení nosnice chovány v komfortnějších, tzv. obohacených klecích. Tomuto požadavku v daném termínu čeští chovatelé vyhověli, a produkují tak konzumní vejce v souladu s evropskými požadavky. Současná diskuze a tlak aktivistů naše chovatele znevýhodňuje, protože zákaz v našich podmínkách jen otevře masivní dovozy levnějších vajec z okolních zemí EU. Ostatně podobný případ již v minulosti nastal, protože Polsko k nám dováželo levná vejce z neobohacených klecových chovů, na jejichž výměnu mělo dlouholetou výjimku.

„Pokud by zákaz klecových chovů začal platit pouze v České republice, naši chovatelé by museli zavřít chovy a po státu by požadovali miliardové kompenzace. Logické řešení spatřujeme pouze v jednotném přístupu Evropské komise k této problematice, tedy v případě zákazu chovu nosnic v obohacených klecích zavedení jednotného postupu a termínu pro všechny členské státy EU,“ řekl prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek.

Kromě zmařených investic na přestavby na obohacenou klecovou technologii v řádech několika miliard korun by další investice na alternativní způsob ustájení nosnic vedly k dalšímu vynaložení velkého objemu financí, ke zvýšení emisí v chovech a navýšení uhlíkové stopy při přepravě dovozových vajec z EU i ze třetích zemí, kde často není známý původ, není garantována kvalita krmiva a chybí dostatečný veterinární dozor.

Investiční podpora MZe v programovacích obdobích PRV 2007–2013 a 2014–2020 směrovala mimo jiné do podpory legislativně schválených technologií ustájení hospodářských zvířat, tedy také do klecových technologií v případě nosnic. Za tato období byly investovány značné finance ze strany státu, unijního rozpočtu a samotných chovatelů. Mnozí z nich zazávazkovali u bankovních institucí své úvěry minimálně na deset let, stejná podmínka závazku s kratší dobou pěti let byla stanovena u projektů PRV. V případě využití investičních dotačních programů PRV v programovacím období 2014–2020 potom dochází k situaci, kdy povinnosti chovatelů u bankovních institucí jsou minimálně do roku 2030. Životnost pořízených technologií je však 15–20 let. Jejich změna po tak krátké době by vedla k neefektivnímu a nehospodárnému využití finančních prostředků. Alternativní chovy jsou také méně efektivní na jednotku produkce, náročnější na plochu i lidskou práci a dochází zde k vyšším úhynům zvířat.

„Laické veřejnosti je třeba u systémů ustájení vysvětlit výhody a nevýhody, rozšířit povědomí o kvalitě vajec a vyvracet mýty. Již dnes nabízí naši producenti vajec zákazníkům možnost vybrat si z jakého chovu a za jakou cenu vejce chtějí tak, aby jim řetězce nevnucovaly pouze omezenou nabídku,“ sdělila Gabriela Dlouhá, předsedkyně ČMDU. Zásadní je také cena vajec pro spotřebitele. Čím náročnější chov, tím dražší je výsledná produkce. Mluvíme zde až o několika korunách u jednoho vejce. Vedle přímého prodeje zde jsou také tzv. výrobní vejce, využívaná jako surovina pro další zpracování. Změna by tedy zvýšila ceny rovněž u mnoha dalších výrobků ve spotřebním koši. Studie navíc potvrzují, že produkce z obohacených klecových chovů je pro člověk zdravotně nejméně riziková.

(tz)

Slovo ke dni

  • Biliony z klobouku

    Evropská unie i český stát hodlají podpořit ekonomiku, aby se rychle uzdravila po prodělané pandemii Covid-19. Nalijí do firem obrovské množství peněz a věří, že pacient bude po nemoci opět chlapík jako dřív. No počkejme si a uvidíme. Mě na tom nejvíc překvapilo, jak snadno se podařilo nalézt tisíce miliard korun, respektive eur. Žil jsem totiž dosud v přesvědčení, že peníze si musím zasloužit poctivou prací. I klasičtí ekonomové mě utvrzovali v tom, že žádný oběd není zadarmo. Protože na kouzla, skutečné zlaťáky vytažené z klobouku, už nevěřím, musím se ptát: Kdo tenhle hodokvas zaplatí? A mám takový nepříjemný pocit, že ti, kteří nás k prostřenému stolu pozvali, to nebudou.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE