INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

xnview ziqSKHkCK4Praha v loňském roce přivítala podle agregovaných dat Českého statistického úřadu a Prague Convention Bureau téměř 4000 akcí s 616 000 delegáty. Ačkoliv oproti pandemickým rokům šlo o přírůstek v hodnotě několika stovek procent, kongresová Praha se zatím zdaleka nepřiblížila rekordním rokům 2018 a 2019. V mezinárodním srovnání si však polepšila. V žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa Mezinárodní kongresové asociace ICCA se česká metropole za rok 2022 umístila na pátém místě. Za sebou nechala Madrid, Berlín, Atény, Brusel i Londýn.

Osobní setkávání je zase v kurzu: metropole vede

Agregovaná data, tedy data ČSÚ z hromadných ubytovacích zařízení doplněná o statistiky Prague Convention Bureau z klíčových kongresových prostor v Praze, ukazují, že počtem delegátů a akcí konaných na území hlavního města se Praha v loňském roce dostala zhruba na úroveň roku 2014. Oproti rekordnímu roku 2019 se vloni v Praze konalo jen 66 % akcí, avšak s mnohem vyšší účastí. „Počet konaných kongresů a konferencí začátkem roku 2022 ještě ovlivnila doznívající pandemie a s ní spojené restrikce nejen v České republice, ale i v zahraničí, a také vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Ačkoliv tak akcí bylo ve srovnání s předcovidovými lety méně, zaznamenali jsme enormní zájem o účast na nich. Praha v roce 2022 přivítala 616 597 delegátů, což odpovídá 86% účasti na akcích v rekordním kongresovém roce 2019. Tato čísla jen potvrzují to, že osobní kontakt je nejen při obchodních jednáních nenahraditelný,“ uvedl Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.
Přestože česká metropole ještě nedosáhla na výsledky z předchozích let, v mezinárodním porovnání si stojí nejlépe v historii. V žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa stanula na pátém místě, a polepšila si tak od roku 2019 o čtyři pozice. Žebříček každoročně, s výjimkou let 2021 a 2022, sestavuje Mezinárodní kongresová asociace ICCA (International Congress and Convention Association) a zahrnuje do něj pouze počet uskutečněných mezinárodních asociačních kongresů. Posun mezi Top 5 světových destinací je pro Prahu obrovským úspěchem, ještě v roce 2010 byla na 19. příčce. Díky koncepčnímu přístupu všech organizací v oblasti rozvoje kongresového průmyslu si však polepšila o 14 příček a největším úkolem nyní bude její pozici na špičce udržet. První místo žebříčku letos obsadila Vídeň, následována Lisabonem, Paříží a Barcelonou. Top 10 měst pak doplňuje Madrid, Berlín, Atény, Brusel a Londýn. Z Top 10 žebříčku oproti minulým rokům vypadly především asijské destinace jako Singapur, Bangkok, Soul či Tokio. Právě těm musí Praha dokázat konkurovat, o což usiluje i pražský magistrát svými podpůrnými kampaněmi.

Pozitivní ekonomický výhled:
větší akce na vyšší počet nocí

Hygienická a politická situace začátku roku 2022 též významně ovlivnila rozložení akcí v čase a jejich strukturu. Zatímco běžně kongresová sezóna v Praze zahrnovala především jarní a podzimní měsíce, v loňském roce došlo k jejímu posunu. Nejvytíženějšími měsíci se staly červen, a kromě tradičního září a října i listopad. Data Prague Convention Bureau zároveň ukazují, že došlo k výraznému nárůstu v segmentu větších akcí. Před pandemií se konalo nejvíce akcí s účastí do 50 osob, v roce 2022 byly nejčastější akce s účastí mezi 500–1000 delegáty. Nejvíce akcí bylo i loni jednodenních, ale znatelný nárůst zaznamenaly vícedenní akce, což vedlo k navýšení průměrné délky akce na hodnotu 2,46 dne.
„Praha úspěšně stoupá v žebříčku Top světových kongresových destinací, což má pro hlavní město obrovský ekonomický přínos. Kongresy do Prahy lákají bonitnější turisty, kteří tu utrácí třikrát více než průměrní zahraniční návštěvníci. Navíc se mnozí delegáti do Prahy pravidelně vracejí na soukromé dovolené. V KCP vnímáme rychlý návrat poptávky, který chceme náležitě využít. I díky českému Předsednictví v Radě Evropy jsme loni hostili celkem 262 akcí, a zaznamenali tak rekordní rok, což se odrazilo i v našich obchodních výsledcích,“ vysvětlila Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha.

309 velkých akcí za rok: i přes úbytek mezinárodních a korporátních eventů

Nejistá mezinárodní situace v regionu zapříčinila změny ve složení účastníků. Zatímco běžně byl poměr mezinárodních a lokálních akcí v Praze vyrovnaný, v roce 2022 převažovaly ještě stále akce lokální, a to poměrem 2 : 1. Zdrojové trhy zůstaly obdobné jako v předcházejících letech, tedy především Velká Británie, USA, Německo či Belgie, nicméně procentuálně si ještě větší dominanci získala Evropa (96 % akcí oproti 87,8 % v roce 2019) na úkor Severní Ameriky (2,7 % akcí oproti 8,1 % v roce 2019) či Asie (0,7 % akcí oproti 2,7 % v roce 2019).
Posouvání termínů velkých asociačních kongresů a konferencí vedlo k tomu, že v roce 2022 Praha přivítala nejvíce akcí tohoto typu za posledních pět let. Celkem se jich zde uskutečnilo 309. Na téměř každý kalendářní den roku tak připadla jedna konference či kongres. Naopak k původní úrovni se ani zdaleka nevrátil objem korporátních akcí, jejichž počet byl na 42 % rekordního roku 2019. „Mezi nejvíce diskutovaná témata na pražských kongresech a konferencích v roce 2022 patřily lékařské vědy, ekonomie a finance či technologie. Značný nárůst v počtu jsme zaznamenali především u akcí zabývajících se ekologií či právě zmíněnými technologiemi,“ dodal Roman Muška.

Výhled do budoucna: nové hotely
i vyšší podpora cestovního ruchu

Největší počet akcí se v roce 2022 konal tradičně v hotelových zařízeních, která jsou vhodnou variantou pro menší kongresy a konference. Právě hotelový trh nyní prochází významným rozšířením. V posledních měsících došlo k otevření hned několika větších hotelů a do ro-
ku 2024 by měly přibýt další, a to především v luxusním segmentu. Tato nová zařízení nabídnou bezmála 2000 hotelových pokojů, které se přidají ke stávajícím 45 000 pokojům v 873 ubytovacích zařízeních, a více než 1700 m2 meetingových prostor.
„Pevně věřím, že kongresový průmysl Prahy též dozná pozitivních změn díky zvýšení poplatku z pobytu z původních 21 na 50 korun, ke kterému hlavní město přistoupilo již na začátku minulého roku. Takto získané finance putují na kultivaci cestovního ruchu a jeho udržitelný rozvoj, a to včetně podpory Prahy jakožto významné kongresové destinace,“ doplnil Roman Muška.
„Díky zvýšení poplatku za pobyt a investování příjmů zpět do rozvoje jsme schopni ve spolupráci s Prague City Tourism podpořit kampaň Stay in Prague, jejímž cílem je prezentovat Prahu jako kultivovanou destinaci a přilákat do ní bonitní klientelu. O turisty cestující do Prahy za opilou zábavou Praha zájem nemá,“ osvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prahy pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči a výstavnictví.
„Polovina výnosů z poplatku z pobytu se dnes reinvestuje zpátky do cestovního ruchu a umožňuje nám lépe plánovat marketingové kampaně zacílené na cestovatele s hlubším zájmem o město. A tyto kampaně navíc platí sami turisté,“ podotkl František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism.

Nová hala KCP: největší kongresy i společenské akce

Podporu ze strany města vítá také Kongresové centrum Praha, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem výstavních prostor nutných k pořádání největších mezinárodních akcí. Centrum se proto chystá k realizaci dlouho odkládaného projektu rozšíření centra o multifunkční výstavní halu. „Už v roce 2017 se vedení hlavního města podílelo na architektonické soutěži, covid naše plány přerušil, ale nyní projekt nové haly obnovujeme. Kongresový průmysl má velký potenciál, kterého by Praha měla využít. Součástí projektu multifunkčního výstavního prostoru je navíc revitalizace veřejného prostranství kolem KCP, která nám umožní oživit kulturní a společenský život Pražanů v této lokalitě,“ uzavřela Lenka Žlebková.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3