INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

811Listopad je již léta v České republice nazýván Měsícem kvality. Tradičně je to období, kdy vrcholí mnoho aktivit ve jménu kvality, především slavnostním večerem na Pražském hradě, kde se oceňují nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Jde o jedinou soutěž v naší zemi pořádanou podle mezinárodně platných pravidel a podle Modelu excelence EFQM.

Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel. V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout. Model excelence EFQM umožňuje objektivně porovnávat všechny parametry výkonnosti podniku a organizace, bez ohledu na jeho velikost nebo obor činnosti. Model odhaluje silné stránky i ty slabší, kde je třeba se zdokonalit. A umožňuje trvalé zlepšování, což je smysl této aktivity. Zkušenosti prokázaly, že se ekonomické výsledky těch, kdož se do soutěže přihlásili, neustále posouvají vpřed. Využití Modelu execelce EFQM je pro účastníky významným zpětným zrcátkem. Model, vyvinutý na zakázku největších evropských společností, je stále považován za nejúspěšnější manažerský nástroj současnosti. Ačkoli byl konstruován původně pro komerční sféru, praxe přesvědčila, že stejně dobrých výsledků dosahuje při nasazení ve zdravotnictví, školství či v armádě. Pro státní úřady byla posléze vyvinuta Evropským institutem pro veřejnou správu speciální varianta, Model CAF.

            Taktéž Společenská odpovědnost firem a organizací roste, měřeno pohledem udržitelného rozvoje je to již nezbytný prvek v chování jednotlivých subjektů. Správně nastavený systém společenské odpovědnosti organizací i firem se tak stává nezanedbatelnou konkurenční výhodou. Pro podniky a organizace, které si význam společenské odpovědnosti uvědomují, připravila Rada kvality ČR Národní cenu ČR za CSR a udržitelný rozvoj. Prokázalo se, že účast v ní vnáší do zavádění CSR systém a pořádek a mění jejich celospolečenské vnímání firem a organizací. Významné období, jež spadá do aktivit Národní politiky kvality, programu, který zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, přiblížil Ing. Bronislav Mikel, poradce ministra a místopředseda Rady kvality ČR:

Radu kvality České republiky čeká významný úkol – vyhlášení výsledků Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj. Jako každý rok se odehraje na Pražském hradě, letos 28. listopadu. Záštitu udělil prezident republiky Miloš Zeman. Aniž byste prozrazoval, už znáte vítěze?

V současné době se uzavírá hodnocení, které je poměrně náročné. Je třeba vzít v úvahu, že jeho část probíhá v sídle nebo místě podnikání účastníka národní ceny, je to tedy poměrně časově náročné. Takže vítěze jednotlivých národních cen ještě neznáme. Ale v době, kdy se čtenářům dostane do ruky listopadové číslo Prosperity, již budeme vědět, kdo si toto krásné ocenění zasloužil.

Rádi byste do aktivit zapojili ještě více samotné kraje. Jak?

Pro Krajské úřady máme projekt Ceny hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti. Ne všechny kraje však tuto možnost využívají. Proto jsme v letošním roce tento koncept nabízeli krajům, které ho ještě nevyzkoušely. Získali jsme cennou zpětnou vazbu, protože ne všechny z oslovených naše aktivita zaujala. Důvody byly různé, některé kraje si například samy zavedly obdobnou cenu. A přijetí našeho konceptu je dobrovolné. Spíše se tedy zaměříme na to, co lze ještě zlepšit tam, kde je používán. A jednání o tom nás teprve čekají.

Od 1. října 2017 se MPO ČR stalo členem Nadace EFQM, která sídlí v Bruselu, a to je významný krok. Co od něj může česká odborná veřejnost očekávat? Zvýší se prestiž národních cen, zdokonalí se hodnocení? Co ještě to přinese do praxe?

Hodnocení, které se používá v rámci národních cen Rady kvality České republiky je téměř výlučně založeno na modelu EFQM. Stanovení postupu při takovém hodnocení musí poskytovat dostatečnou záruku nestrannosti a objektivity. A v tomto ohledu máme za to, že členství ministerstva průmyslu a obchodu k tomu může výrazně přispět. Chtěli bychom, aby se garantem stanovení postupu při hodnocení stalo naše ministerstvo ve spolupráci s akademickým sektorem. Navíc, jako člen Nadace EFQM budeme mít přímý přístup k potřebným informacím, ať už jde o základní dokumenty, změny, nebo zkušenosti ostatních. Nebudeme tedy odkázáni na někoho jiného. A z tohoto pohledu bych řekl, že hodnocení bude mít hlubší kořeny, což může vyvolat pocit vyšší prestiže národních cen.

Co byste rádi uvedli do života v roce 2018? A jak se to dotkne podnikatelů, firem, fandů kvality?

Myslím si, že Rada kvality ČR by mohla hledat možnosti podpory kvality zejména pro malé a střední firmy. Podle mého názoru jsou Národní ceny jen jednou z motivací vedoucí ke zvyšování kvality. Navíc spíše pro ty, kteří už na této cestě ušli poměrně velký kus. Potřebovali bychom podchytit i ty, kteří by rádi začali, kteří neví, kterým směrem vykročit. A také bychom měli zvážit změnu medializace, pokusit se podpořit poptávku po kvalitním zboží či službách. Hodně se mluví o „Listopadu, měsíci kvality“. Ale máme tady ještě dalších jedenáct měsíců, které bychom z hlediska mediální podpory kvality mohli využít intenzivněji. Věnujeme se rovněž revizi národních cen Rady kvality České republiky. Zvažujeme, zda by mohly být bez poplatku, přemýšlíme o jejich počtu, o zjednodušení administrace. Předpokládám, že o tom všem bude Rada kvality České republiky ještě jednat.

Když hovoříte se zástupci oceněných společností o tom, jaká byla jejich cesta za kvalitou, inspiruje vás to osobně k určitým zamyšlením?

Cesta za kvalitou má pro mě širší význam. Pokud se někdo rozhodl jít tímto směrem, je to pro mě odraz jeho vnitřního pohledu na sebe i na svět kolem. V přístupu těchto lidí vidím jejich vlastní hodnoty, přinášející ostatním pocity, které se v dnešním světě ztrácejí. Často se jako jedna z hodnot objevuje poctivost. Ta jde ruku v ruce se spolehlivostí, která se u spotřebitele může odrazit v pocitu jistoty, protože ví, že nakoupené zboží či služba vykazuje požadovanou kvalitu. A jistoty se v současné době z našeho života vytrácejí. Svět je v pohybu.

A co byste přál všem, kteří to myslí s kvalitou skutečně vážně?

Aby byli o svých hodnotách přesvědčeni a nebáli se spolehnout na vyšší princip svého počínání. Je to výzva i poslání zároveň.

otázky připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Plecháček s kontakty

    Nedávno počastovala ČSOB novináře plechovým smaltovaným hrnkem s kresbami zachycujícími členy managementu včetně kontaktů na ně. Byl to dobrý nápad. Hrnek je tím předmětem, který vás provází stále, ať už z něj pijete nebo v něm máte tužky nastřádané během let. Hrnek je stále po ruce. I on může sloužit nejen jako nosič nápoje, ale jako nosič informace. A jak známo, nápoj a informace se stále hodí, ba co víc, svět nápojů a informací se tak nějak prolínají a doplňují. Tok jednoho svádí druhého. Jinými slovy a bez okolků: byl to dobrý nápad. Hrneček stojí na stole a nikam, na rozdíl od vizitky, nezapadne. A smalt je technologie, k níž se lidstvo opět vrací. Nesmaže ho slunce ani voda, myčka ani rez časů budoucích.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE