INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

rumlZemní plyn představuje moderní, kvalitní a šetrné palivo pro vytápění, o tom dnes už nikdo nepochybuje. Přesto existuje mnoho domácností, kde každoročně celá rodina skládá do sklepa metráky uhlí, aby bylo v zimě čím topit. Zvyklosti, zažité postupy, setrvačnost, tradice, malá ochota něco měnit či investovat finanční prostředky, které jsou se změnou systému vytápění spojené.

I tak by se dal charakterizovat přístup některých z nich. Český plynárenský svaz to ví. Přesto či právě proto se rozhodli jeho členové pro ještě masivnější osvětu k využívání zemního plynu než v minulých letech. Stejně tak cílí i na nové uživatele CNG, které je nejperspektivnějším palivem v dopravě jak z ekologického, tak ekonomického hlediska. V této souvislosti jsme se na podrobnosti zeptali Jana Rumla, výkonného ředitele Českého plynárenského svazu (na snímku):

Kdy odstartovala vaše nová kampaň?

Začátkem září. Český plynárenský svaz však zahájil kampaň nikoli jednorázovou, na kterou lidé brzy zapomenou nebo ji ani nezaregistrují, ale bude to systém dlouhodobější propagace, jež má upozornit na pozitivní ekologické a zdravotní aspekty využívání zemního plynu. Jejím cílem je podpořit přechod domácností na vytápění zemním plynem a rozšíření povědomí o výhodách CNG v osobní dopravě.

Z jakého důvodu jste zvolili téma ekologie a zdraví?

Téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a bezmála 40 % celkových emisí prachových částic PM10 pochází z lokálního vytápění domácnostmi. Jde o opravdu alarmující zjištění. Alespoň tak vypovídají data Národního programu snižování emisí ČR ministerstva životního prostředí.

svazJe situace skutečně tak vážná? Vždyť někteří příslušníci starší generace podzimní a zimní kolorit procházky venku, kdy je cítit kouř z komína rodinných domků na vsi, dokonce milují a řadí si ho mezi vzpomínky na své dětství, tedy to, co bývá spíše příjemné, než naopak...

Rozumím tomu, co naznačujete. Vzato ale racionálně? V České republice je dosud v provozu přes 300 000 zastaralých a neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy. Každý ročně vypustí do ovzduší až 300 kg prachu. S vědomím tohoto bychom se měli povznést nad nostalgii a emoce týkající se našeho mládí. Od září 2022 přitom začne platit zákaz používání těchto kotlů pod hrozbou finančního postihu v maximální výši 50 000 korun.

Také máme v České republice jednu specialitu. Spousty plynových přípojek k objektům, které plyn k vytápění vlastně vůbec nepoužívají. Co s tím?

To je pravda. I když je zemní plyn v tuzemsku nejvyužívanějším palivem pro vytápění rodinných domů, stále registrujeme téměř 300 000 neaktivních plynových přípojek. Do našeho bezprostředního okolí tak jdou tisíce tun prachu z vytápění uhlím, které zbytečně otravují naše ovzduší. To nás mrzí. I proto jsme kampaň připravili. Chtěli bychom upozornit na fakt, že přejít na zemní plyn je výhodné, ekologické a hlavně odpovědné řešení.
Výraznému zlepšení stavu ovzduší u nás v současnosti napomáhají tzv. kotlíkové dotace, jejichž druhá vlna aktuálně probíhá. V celém programu by měly být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie celkem devět miliard korun. Počítá se s výměnou až 100 000 zastaralých kotlů.

Přinese to očekávané výsledky?

Kotlíkové dotace jsou pro lidi jedinečnou příležitostí jak ušetřit. Přesto, že mezi obyvateli Čes­ké republiky výrazně narůstá zájem o plynové kondenzační kotle, stále je hodně těch, kteří při vytápění svých domovů vůbec neřeší, čím topí a co vypouštějí do okolí. Právě na možné dopady jejich chování v kampani upozorňujeme, stejně jako na úsporu místa, času a práce v případě, že přejdou na vytápění zemním plynem. Domníváme se, že osvěta je jednou z cest ke změně názorů lidí.

Jak je kampaň načasovaná?

Její první vlna je naplánovaná na podzim letošního roku, druhá na jaro 2019. S rodinou, jejíž denní rutinou je přikládání do kotle, se veřejnost setká nejen v televizní reklamně, ale také na internetu, včetně sociálních sítí i klasických tištěných médií. Třetí část kampaně v létě 2019 představí pozitivní dopady využívání stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě. Hovořit se bude o výhodách v podobě nízkých nákladů za ujetý kilometr i šetrnosti k životnímu prostředí.

Proč je mezi jednotlivci zatím tak málo zájemců o CNG, zatímco firemní flotily vozidla na CNG nakupují s chutí?

Firmy vnímají náklady na provoz velmi ostře a hledají jakoukoli možnost úspor či efektivnosti. Jednotlivec přemýšlí trochu jinak, někdy snad zbytečně konzervativně. Lidé by měli vědět, že na CNG lze jezdit za polovinu. Pro každý rodinný rozpočet je to výrazná úspora a pro nás všechny každé auto na CNG znamená méně škodlivin v ovzduší. Navíc současná vláda poskytla dlouhodobé garance úspor, a to díky snížené sazbě spotřební daně na CNG. I to je důvod, proč právě nyní je v dopravě stlačený zemní plyn alternativním palivem číslo jedna.
Jen pro ilustraci: zemní plyn představuje ekonomické i ekologické řešení také pro nákladní dopravu, a to nejen ve formě CNG, ale také v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG). Nákladní vozy na LNG mají dojezd až 1200 km a firmám mohou ušetřit až 25 % nákladů na pohonné hmoty.

s využitím tiskových materiálů
Českého plynárenského svazu
připravila Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Slevy na dopravu zůstanou

    Vláda zjišťuje, že přicházejí horší časy a místo rozdávání je třeba šetřit. Nic proti tomu, odpovědný hospodář se vždy natáhne tak, jak mu, podle starého českého přísloví, stačí postel. A my teď můžeme sledovat, kdo si utáhne opasek víc a kdo míň, případně vůbec. Ministryně práce a sociálních věcí, sociální demokratka Jana Maláčová by ráda zvyšovala důchody, peníze na ně vidí v resortu dopravy. Tam loni studenti a důchodci dostali 75procentní slevy z jízdného, což přijde státní pokladnu ročně na šest miliard korun. Jenže jak by to vypadalo, kdyby o tuto výhodu cestující po necelém roce přišli? Asi by se jim to moc nelíbilo. Škodné by bylo hnutí ANO, jemuž patří doprava, finance a premiér, zatímco ČSSD by si u voličů – důchodců jistě napravilo dojem. Ministr dopravy Ťok se proto hned nechal slyšet, že o zrušení slev se neuvažuje. Zbývá se...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE