INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

strojKulatý stůl České manažerské asociace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně upozornil na to, že Česko se vzdaluje vyspělým ekonomikám. Chybí mu plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy.

České školství je devalvováno, kvalita absolventů klesá. Viníkem je současná skladba průmyslu, který je postaven na subdodavatelství a nepoptává kvalitní pracovníky. Pokud by byl průmysl zaměřen na finální výrobky a inovace, vyžadoval by vzdělanější pracovníky a kvalitnější školství. Stát ale nemá plán na zvýšení konkurenceschopnosti země a na přechod ekonomiky na technologickou znalostní ekonomiku odpovídající požadavkům 21. století.

Shodli se na tom účastníci kulatého stolu pod názvem „Manažeři, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti ČR“, který uspořádala Česká manažerská asociace (ČMA) na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

„Jsme země tisíců subdodavatelů, u montážních linek nejsou potřeba vzdělaní pracovníci,“ uvedl generální ředitel SOMA SPOL. Ladislav Verner.

Jak upozornil další účastník kulatého stolu Martin Hausenblas, zakladatel společností ADLER International a LIFTAGO, současné školství nepřipravuje žáky na 21. století. Nedokáže je naučit kritickému myšlení, schopnosti pracovat v týmu a s informacemi. „Jediná jistota je, že nynější žáci nebudou dělat to, co studují,“ upozornil Martin Hausenblas, který založil a financuje Stipendijní fond Renesance.

Stejný názor vyjádřili i další vystupující Libor Witassek jednatel DC VISION a Petr Novák, generální ředitel KOYO BEARINGS ČR. „Čtvrt století se bavíme o neefektivním školství bez memorování. Zapomeňme na to, že stát ho změní,“ říká Libor Witassek. A navrhuje, aby ho vláda svěřila do rukou soukromého sektoru a firem s poukazem na dobré zkušenosti z Německa.

Bez inovací nedojde k obratu

Řečníci se dále shodli na tom, že základem změny české ekonomiky je orientace na inovace. „Budoucnost konkurenceschopnosti spočívá v inovacích. Ovšem musíme si jasně definovat, v čem chceme být lepší než konkurence,“ upozornil Petr Novák.

Právě dlouhodobě nedostatečný tah na bránu českého státu je jedním z bolavých míst zvýšení konkurenceschopnosti. „Špička nejkonkurenceschopnějších zemí světa se nám vzdaluje. Stát nedostatečně podporuje projekty s vysokým know-how,“ uvedl při debatě prezident ČMA Pavel Kafka s poukazem na zprávy Světového ekonomického fóra (WEF). Podle něho již tři roky za sebou ČR stagnuje v žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti na 31. místě a v inovacích zaostává za top 10 nejvyspělejších zemí. S napětím je očekávaná letošní zpráva WEF.

Řečníci se shodli i v tom, že české vlády v minulosti učinili pokusy vytvořit z ČR znalostně technologické centrum Evropy. Problém je v realizaci. „Oborových a dalších strategií máme více jak 130,“ poznamenal Pavel Kafka.

Kulatý stůl přinesl také řadu návrhů, jak zvýšit konkurenceschopnost ČR. „Priorita jsou autonomní auta, fosilní auta jsou před vymřením. Pokud na to nezareagujeme, celá ekonomika bude mít problém,“ uvedl například Martin Hausenblas. Součástí přechodu k autonomním vozidlům by měly být testovací polygony, které by do země přilákaly inovativní firmy. Řečníci zmínili i nezbytnost podpory nanotechnologií a postavení vysokorychlostních tratí.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubů. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU ( http://www.manazerroku.cz ). Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jako jediný zástupce byznysu připravuje ČMA implementaci Strategie ČR 2030. Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Plecháček s kontakty

    Nedávno počastovala ČSOB novináře plechovým smaltovaným hrnkem s kresbami zachycujícími členy managementu včetně kontaktů na ně. Byl to dobrý nápad. Hrnek je tím předmětem, který vás provází stále, ať už z něj pijete nebo v něm máte tužky nastřádané během let. Hrnek je stále po ruce. I on může sloužit nejen jako nosič nápoje, ale jako nosič informace. A jak známo, nápoj a informace se stále hodí, ba co víc, svět nápojů a informací se tak nějak prolínají a doplňují. Tok jednoho svádí druhého. Jinými slovy a bez okolků: byl to dobrý nápad. Hrneček stojí na stole a nikam, na rozdíl od vizitky, nezapadne. A smalt je technologie, k níž se lidstvo opět vrací. Nesmaže ho slunce ani voda, myčka ani rez časů budoucích.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE