INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

A rafikaAgentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), vyřídila v roce 2022 přes 3000 žádostí o platbu ve schválených dotačních projektech. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, řídicí orgán OP PIK, tak předala k proplacení na účty českých firem přes 12 miliard korun.

Největší objem dotační podpory z OP PIK čerpali podnikatelé v programech Aplikace, Úspory energie a Inovace. V loňském roce byly vyhlášeny také první výzvy v navazujícím Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). API v nich loni přijala 360 žádostí o dotace v celkové hodnotě téměř 4,5 miliardy korun. Podnikatelé měli největší zájem o výzvu Úspory energie, Inovace a Obnovitelné zdroje elektřiny – větrné elektrárny.

API administruje operační program OP PIK a od loňského roku také OP TAK. U projektů zajišťuje aktivity spojené s jejich administrací v průběhu celého projektového cyklu, a to zejména hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kontrolu velikosti MSP, kontrolu výběrových řízení podle pravidel pro výběr dodavatele, administraci žádostí o platbu, monitorování projektů v době realizace a udržitelnosti. Nedílnou součástí dalších aktivit je komunikace s žadateli a příjemci, jejich podpora a konzultační servis. „V roce 2022 se nám podařilo splnit ambiciózně nastavený cíl 11 miliard korun v plánu čerpání. Chtěl bych proto poděkovat především všem zaměstnancům API za jejich pracovní nasazení a žadatelům za jejich důvěru a spolupráci,“ komentuje úspěšně dosažený cíl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Až do konce roku budeme ještě pokračovat v administraci projektů v OP PIK. Vzhledem k tomu, že čerpání dotační podpory z OP PIK je možné už jen letos, je nutné dočerpat alokované finanční prostředky ve výši 21 miliard korun. Dočerpání OP PIK je tak pro tento rok naší prioritou. Kromě toho už také administrujeme žádosti o dotace v pokračujícím Operačním programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a připravujeme se na administraci schválených projektů.“

V roce 2022 čerpali podnikatelé největší objem dotační podpory v programu Aplikace, který cílí na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to téměř 3,5 miliardy korun. Druhý v pořadí je program Úspory energie, jenž českým firmám poskytl 2,4 miliardy korun na snížení energetické náročnosti provozu. Na třetím místě skončil program Inovace se zaměřením na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci a na ochranu práv průmyslového vlastnictví, a to s čerpáním mírně přes jednu miliardu korun.

Loňskou novinkou bylo spuštění navazujícího programu OP TAK a vyhlášení jeho prvních výzev. API v nich loni přijala 360 žádostí o dotace v celkové hodnotě téměř 4,5 miliardy korun. Podnikatelé měli největší zájem o výzvu Úspory energie. API v ní přijímá žádosti o dotace až do 30. listopadu 2023. Do konce loňského roku bylo podáno 143 žádostí v hodnotě přes 780 miliónů korun. Velký zájem byl také o výzvu Inovace, v niž firmy podaly 124 žádostí v celkové hodnotě 1,4 miliardy korun, čímž se převýšila alokace výzvy téměř o polovinu. A značný zájem byl rovněž o výzvu Obnovitelné zdroje energie, ve které bylo podáno 11 žádostí v hodnotě téměř 1,3 miliardy korun, což je i v tomto případě více než alokace výzvy, a to téměř třikrát.
OP PIK od začátku svého programového období, od roku 2014 do konce roku 2022, podpořil přes 13 000 projektů. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 148 výzev, vyřídila přes 27 000 žádostí o dotační podporu a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu, řídicímu orgánu OP PIK, téměř 19 000 žádostí o platbu v hodnotě přes 56 miliard korun. Letos čerpání finančních prostředků z OP PIK končí. Navazujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie je OP TAK.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na www.agentura-api.org

(tz)

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3