INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

2023 04 17 1Ačkoliv 3D modely měst nacházejí uplatnění primárně v úřednických kancelářích při plánování budoucího územního rozvoje, užitek přinášejí rovněž akademikům i laické veřejnosti. Důležité jsou například při environmentálních výzkumech, studiích šíření hluku či analýzách přírodních hrozeb. Běžný občan města se zase díky nim může lépe seznámit s budoucím vývojem svého sídla.

Interaktivní 3D modely s vysokou mírou přesnosti se stávají nezbytným nástrojem moderních měst. Kromě zástupců municipalit dokážou velmi cenně posloužit rovněž laické i odborné veřejnosti, pro kterou jsou tyto projekty obvykle v plném rozsahu volně dostupné. „Běžný občan si může za pomoci 3D mapy svého sídla udělat lepší představu o tom, kterak se v příštích letech promění zástavba kolem něj a jaký vliv bude mít tato skutečnost na jeho bydlení,“ nastiňuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která se tvorbou 3D modelů měst zabývá.

V praxi si tak může člověk ověřit například to, zda mu nově navržená budova nezamezí ve výhledu z okna či jak se s její výstavbou promění množství dopadajícího světla. Pro vědeckou komunitu jsou pak nově tvořené 3D modely měst cenným nástrojem k výzkumům věnujícím se například kvalitě života a bezpečnosti v daném místě. Konkrétně může jít o studie čistoty ovzduší, šíření hluku, teplot povrchů či analýzy potenciálních přírodních hrozeb.

S dostupnými daty rovněž pracují studenti vysokých škol, zejména oborů geodézie, architektury, stavebnictví, topografie či protipovodňové ochrany. „Na geodézii o těchto 3D modelech měst víme, využíváme je jako dostupné ukázky typu dat ve více předmětech a vyučujeme geodetické a fotogrammetrické metody sběru dat, ze kterých tyto 3D modely vznikají,“ potvrzuje Jiří Bureš z Ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

„Trojrozměrné mapy měst využíváme primárně v předmětech, jako je hydroinformatika nebo protipovodňová ochrana,“ doplňuje Aleš Dráb z Ústavu vodních staveb VUT. Kromě zmíněných pracují s takzvanými digitálními dvojčaty ve své běžné praxi i architekti, jimž pomáhají lépe zasazovat jejich projekty do stávající sídelní struktury. Data z 3D map používají ke komerčním účelům i turistické cestovní kanceláře.

Pro moderní města nepostradatelný nástroj

Zásadním důvodem, kvůli kterému si města podrobné 3D modely pořizují, je snaha maximálně optimalizovat budoucí územní rozvoj. V Česku začaly vysoce přesný fotorealistický model mezi prvními využívat Karlovy Vary, a to v roce 2018. „Od té doby byl nápomocen při doprovodu řady investičních záměrů, ať už soukromé, či veřejné sféry. Při jejich ověřování je přesné prostředí 3D modelu neocenitelným pomocníkem, zvlášť v tak morfologicky komplikovaném prostředí, jako je lázeňské centrum Karlových Varů,“ uvádí Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary.

Nepostradatelná je 3D mapa i v hlavním městě. „3D model Prahy dlouhodobě slouží pro vizualizaci a posouzení plánované nové výstavby ve městě. Jeho role je nezastupitelná zejména při vyhodnocení vlivu nových budov na panoramata Prahy,“ vysvětluje Marek Vácha, tiskový mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kompletní trojrozměrnou mapu ve vysoké přesnosti bude mít brzy i největší moravské město. Centrální část Brna je již vymodelována a dodělat tak zbývá pouze okrajové části. Jihomoravská metropole však s dostupnými údaji již v posledních letech pracuje. „3D model byl využit například při práci na budoucí podobě Brněnské třídy nebo územních studiích, které se dotýkaly lokality Západní brána a nové čtvrti Trnitá, a to včetně podkladů pro nové hlavní nádraží,“ doplňuje Šárka Reichmannová, tisková mluvčí Kanceláře architekta města Brna.

Přesnost až na dvacet centimetrů

3D modely měst se obvykle realizují za pomoci leteckých snímků. „Kupříkladu trojrozměrnou mapu Brna vytváříme pomocí stereofotogrammetrického mapování. 3D objekty pak vznikají s použitím speciálních brýlí ze stereopárů leteckých měřických snímků. Výsledný model nabízí přesnost 0,2 metru,“ uzavírá Drahomíra Zedníčková.

(tz)

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3