INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

DSC03135Rádi a s úctou píšeme o firmách s čes­kým kapitálem, které za sebou mají příkladné výsledky, nebojí se výzev ani nových odvážných projektů. Stálicí na našich stránkách se stala energetická skupina GASCONTROL. Jak si loni vedla část konsorcia, která nese název GASCONTROL POWER, a co nového připravuje, o tom jsou následující řádky. Odpovídal Roman Buryjan, generální ředitel skupiny GASCONTROL POWER (na snímku).

Mohl byste zhodnotit uplynulý rok?

GASCONTROL GROUP se v roce 2019 soustředila na konsolidaci hlavních činností a úspěšně dokončila stabilizaci po vlastnických a organizačních změnách. Stěžejním směrem je stále energetika. Skupina firem sdružená pod GASCONTROL POWER dosáhla loni obratu přes 1 mld. Kč. Je to zhruba o 2 % více ve srovnání s rokem 2018, přičemž tehdy jsme měli ve skupině ještě společnost Ovus – podnik živočišné výroby ve Slaném. Tato společnost, zejména kvůli tomu, že se její portfolio výrobků vymykalo našemu energetickému směřování, byla začátkem loňského roku prodána. Všechny firmy ve skupině si vedly poměrně dobře. Byl to v posledních pěti náročných letech nejlepší rok.

Které firmy z vaší skupiny můžete označit za ty hlavní „tahouny“?

Je jich více, je to určitě GASCONTROL PLAST, ale také společnost Moravský Plynostav z Rosic. Ta v prosinci zahájila pilotní projekt pro společnost E.ON v Jižních Čechách. Jde o pokládku plynovodu novou bezvýkopovou metodou, a to pluhováním. Celková délka bude zhruba 15 km. Daří se také společnosti GASCONTROL Polska, má za sebou svůj největší projekt, a to vybudování 33 km plynovodu DN 1000. K dalším aktivitám této společnosti patří mimo jiné dodávka vysokotlakých regulačních stanic v celkové hodnotě 100 mil. Kč. Hlavním cílem této firmy je být specialistou ve svém odvětví. Právě specializacím, zejména v plynárenském oboru, věnuje velkou pozornost.

Můžete zmínit některé zajímavé zakázky, které jste úspěšně dokončili?

Jedním z největších projektů byla stavba tranzitního vysokotlakého plynovodu o průměru 1 m (DN 1000) v Polsku u města Opole. Pro distributora plynu jsme tam postavili celkem 33 kilometrů potrubí. Práce probíhaly velmi efektivně díky nasazení našich moderních svařovacích automatů. Ty jsme využili také na přeložce sítí v takzvaném Hořanském koridoru na Mostecku – tepně regionu, kde vede síť produktovodů, horkovodu, užitkové vody, vedení vysokého napětí, datových a optických kabelů, silnice a důlní dráhy. Společnost Moravský Plynostav se pomocí technologie svařovacích automatů podílela rovněž ve velké míře na svařování a pokládce teplovodního přivaděče DN 500 pro jadernou elektrárnu Temelín.

Jak se daří výrobě plastového potrubí a desek, která patří mezi vaše hlavní činnosti?

Loni se povedlo navýšit objem výroby plastových desek zprovozněním nové deskové linky a doprovodných systémů. Tím firma snížila svoji závislost na výrobě plynárenských trubek. Letos chceme nakoupit výkonné a efektivní drticí zařízení, na které jsme získali dotaci, a v plánu máme také zahájit přístavbu výrobní haly. GASCONTROL PLAST vyrábí v modernizované výrobní hale v Havířově komplexní systémy pro pokládání plastového potrubí, plastové des­ky, včetně speciálních do prostředí s nebezpečím výbuchu, a kolektory tepelných čerpadel. Plastové desky mají využití především pro výrobu různých druhů nádrží, jímek, septiků, odlučovačů, čistíren odpadních vod, pro výrobu vzduchotechniky, dále pak v chemickém nebo potravinářském průmyslu. Potrubí firmy GASCONTROL PLAST se používá ve vodovodních, kanalizačních a plynárenských sítích. Je vhodné pro pokládky s nejvyšším stupněm zatížení, pro veškeré typy bezvýkopových technologií i pro bezpodsypovou pokládku.

Energetický sektor se neustále vyvíjí, jaká je vaše strategie pro další období?

Naším cílem je posilovat skupinu tak, aby dokázala odolávat případným výkyvům na trhu. Chceme se dál držet trendů, které nás vedou dopředu. Dlouhodobě investujeme do rozvoje jednotlivých firem, rozšiřujeme portfolio výrobků i služeb. Snažíme se udržet hospodaření tak, aby žádná z firem ve skupině nebyla ztrátová. Dlouhodobě také pracujeme na dobrých vztazích se zaměstnanci a mezi nimi, protože to má velký vliv na úspěšnost či neúspěšnost firem. Kde to ve firmě mezi lidmi nefunguje, tam není možné očekávat ani dobré hospodářské výsledky.

Vidíte letošní rok optimisticky? Máte nějaké větší zakázky?

Rýsují se plynárenské i jiné energetické projekty. Jednáme o několika větších zakázkách, ale zatím nemohu být konkrétnější. Avšak máme ve skupině i firmu, která má už zakázky na celý tento rok a z části i na rok 2021. Je to projekčně inženýrská firma IGEA, která má svou centrálu v Ostravě a jednotlivé divize v Olomouci, Brně a Praze. Předpokládáme, že letošní rok bude náročný, ale zatím není důvod obávat se, že by byl horší než ten loňský.

CNG v dopravě se věnujete dlouhodobě, v poslední době rozvíjíte také využití LNG (zkapalněný zemní plyn). Dá se říct, že patří mezi vaše priority?

Ano, výstavba LNG stanic a LNG zařízení bude patřit v následujícím období k prioritám celé skupiny GASCONTROL. LNG má řadu výhod, především jeho přeprava je podstatně efektivnější. Máme 10 autocisteren na LNG a patříme k významným evropským hráčům v dodávkách zkapalněného zemního plynu pro krátkodobé a střednědobé zásobování. Na LNG se zaměřuje kromě GASCONTROL Polska také naše společnost AFP CZ, která patří k nejmenším, nikoli však k bezvýznamným firmám ve skupině. Loni realizovala tato firma osazení první LNG stanice v České republice – v Hustopečích, která je určena pro plnění kamionů.

připravila Jana Dronská

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE