INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Jana Karpetova vlevo pre biüraü oceneîniü Czech MADEJana Karpetová (vlevo)Zdravotní pojišťovny v České republice mezi sebou soutěží o přízeň klientů. Nabízejí promyšlené benefity, které jsou pro další příchozí dobrou motivací. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je třetí největší u nás. Jako jediná se honosí značkou Czech Made a vnímá ji jako velkou přidanou hodnotu své činnosti. O tom, co pro n i znamená, jsme hovořili s Ing. Janou Karpetovou, divizní ředitelkou ČPZP:

Vaše pojišťovna je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Jaký je rozsah vašich služeb? A jak je těžké si udržet toto postavení?

V současné době působí v České republice sedm zdravotních pojišťoven a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je mezi nimi s počtem 1,27 milionu klientů na třetím místě. Základní službou je poskytování veřejného zdravotního pojištění, které zajišťujeme prostřednictvím smluvní sítě s více než 25 000 poskytovateli zdravotních služeb. Nad rámec této služby nabízíme klientům širokou škálu nadstandardních preventivních programů zaměřených na podporu zdravého životního stylu a na prevenci proti závažným onemocněním. Mezi ně patří například příspěvky na očkování, pravidelná sportovní aktivita, prevence proti onkologickým onemocněním, programy pro dárce krve a spousty dalších.
Jak se říká, konkurence nikdy nespí. Proto všichni zaměstnanci dělají maximum proto, abychom udrželi vysokou kvalitu a profesionalitu v poskytování služeb všem klientům. Vzrůstající počet registrovaných klientů je nejlepším důkazem toho, že to umíme a děláme dobře.

V čem je vaše pojišťovna oproti konkurenci v péči o klienty výjimečná?

Naším cílem je poskytovat kvalitní a profesionální služby. Osobní kontakt s klienty zajišťujeme na 109 pobočkách po celé ČR. Můžeme se opřít o naše zaměstnance, kteří jsou na velice dobré odborné úrovni díky pravidelně pořádaným školením. Na vybraných pobočkách lze nalézt dětský koutek nebo vám vytiskneme na počkání plastový průkaz pojištěnce. Důraz klademe i na elektronickou komunikaci – naše aplikace Zdraví v mobilu umožňuje například vyhledat smluvního lékaře v okolí, sjednat si online cestovní připojištění nebo si nechat proplatit příspěvek na preventivní program.

Jste ale i jedinou zdravotní pojišťovnou, která je držitelem značky kvality Czech Made...

Ano, je tomu tak. Nyní je ČPZP jedinou zdravotní pojišťovnou v ČR, která smí používat značku kvality Czech Made pro své služby pod souhrnným názvem Poskytování zdravotního a dalšího smluvního pojištění. Toto ocenění obhajuje ČPZP nepřetržitě již od roku 2001.

Co pro vás značka Czech Made znamená? Pracuje s ní i váš marketing?

Propůjčení značky Czech Made je vnímáno jako ocenění práce všech zaměstnanců, kteří se podílejí na budování dobrého jména pojišťovny. Možnosti mít tuto značku kvality si ČPZP velmi váží a bere to jako závazek vůči všem svým klientům, a to jak poskytovatelům zdravotních služeb, tak zaměstnavatelům, ale zejména vůči pojištěncům. Hlavním cílem je, jak jsem již několikrát zdůraznila, neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb, dodržování všech stanovených norem a procesů probíhajících v organizaci, které povedou k upevnění pozice ČPZP na trhu veřejného zdravotního pojištění. Díky ocenění značkou Czech Made se ČPZP odlišuje od konkurence. V systému veřejného zdravotního pojištění je to jedna z mála možností, jak prokázat kvalitu poskytovaných služeb. Logo Czech Made pak rádi využíváme na svých propagačních a reklamních tiskovinách.

Jak náročné je značku získat, respektive obhájit?

Velmi záleží na tom, zda již máte uvnitř v organizaci nastaveny příslušné řídicí normy a procesy. Pokud ano, je následně snazší splnit požadovaná kritéria pro získání ocenění kvality Czech Made. Je nutné připravit a vyplnit příslušné požadované dokumenty a součástí šetření je také fyzická návštěva auditora v pojišťovně. To platí jak pro získání, tak pro obhajobu ocenění.

Odráží se důraz na kvalitu i do pracovního prostředí a vztahů firmy s jejím nejbližším okolím a regionem?

Určitě ano. ČPZP klade důraz na pracovní prostředí a firemní kulturu, protože spokojený a motivovaný zaměstnanec může podávat kvalitní pracovní výkony a podstatně lépe reprezentovat svoji firmu navenek. ČPZP spolupracuje s mnoha institucemi a s velkými i menšími zaměstnavateli v regionu. Konkrétně jde o zajištění rekondičních pobytů pro zaměstnance z těžkých provozů, případně o realizaci programu Zdravý podnik. V rámci Svazu zdravotních pojišťoven se ČPZP také podílí na řešení aktuálních otázek ve zdravotnictví a přípravě legislativních změn.

Připravili jste novinky do nabídky svých služeb?

Letos bylo do programu Pravidelný pohyb zařazeno i plavání. Rozšířila se věková hranice u programu Sportovní kroužky a pro dárce krve byla navýšena částka na vitaminy po každém odběru. Hlavní novinkou je možnost proplácet preventivní programy prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu, jak už jsem se o tom zmínila.

Zvyšování kvality života lidí v ČR se opírá o řadu aktivit, doporučení, programů. Co by mělo vévodit a co si je třeba stále připomínat?

Nejdůležitější součástí kvality života je nepochybně zdraví. Může to znít jako klišé, ale zdraví máme jenom jedno a podle toho bychom měli k němu přistupovat. Každý z nás by měl vyhodnotit svůj aktuální životní styl a zaměřit se na kvalitu stravování, pravidelný pohyb a odbourání stresu. Nesmíme samozřejmě zapomínat ani na prevenci závažných onemocnění, protože včasný záchyt znamená lepší šanci na uzdravení.

připravil David Kubla

Slovo ke dni

  • Konec mentolek

    Tak nám Brusel zakázal mentolové cigarety. Prý svádějí děti a mládež ke kouření. O tom bych si dovolil pochybovat, protože k neřestem vedou spíš nuda, pocit nedospělosti, špatné vzory v rodině a společnosti... Vzpomínám si, že jako kluci jsou si balili do toaletního papíru suché (říkali jsme “mocné”) listí - a jak nám to chutnalo! Babička si zapalovala mentolku, když potřebovala na astma trochu protáhnout plíce. Nemyslím si, že zakazování tabákových výrobků s příchutí je tou pravou cestou k nekouření, když si zájemce může koupit náhradu. Přestaneme snad z podobného důvodu vyrábět vaječný koňak nebo rum, protože lidem chutnají víc než vodka? Zakázané ovoce, jak známo, přitahuje pozornost. A Evropská unie jistě také nechce být chápána jako přísný vychovatel, který nám bere to, co máme rádi.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE