INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Tomas DrapelaTomáš DrápelaTeplárny se začínají připravovat na „konec uhelného věku“ po roce 2022. I potom musí dostat jejich zákazníci komfortní službu každý den a každou hodinu v roce za dobrou cenu. O tom, že to není lehký, avšak splnitelný úkol, jsme hovořili s předsedou Teplárenského sdružení ČR Mgr. Tomášem Drápelou.

Jak velký je podíl teplárenských společností na trhu s vytápěním, kolik domácností zásobuje energií a jak je poskytovaná cena konkurenceschopná?

Ze zdrojů mimo byt, tedy z tepláren, závodních energetik, z elektráren, z blokových a domovních kotelen je v České republice zásobováno teplem pro vytápění a ohřev vody zhruba 1,7 miliónu domácností. To představuje téměř 40% podíl a jde o zajištění jedné ze základních lidských potřeb pro zhruba čtyři milióny obyvatel. Cena vyrobeného tepla je konkurenceschopná, ale po zatížení dalšími náklady, jako jsou emisní poplatky, náklady na ekologizaci zdrojů a sítí či náklady na nákup emisních povolenek, které individuální lokální zdroje tepla hradit nemusí, se v řadě lokalit šplhá cena na hranu. Jako bonus naši odběratelé ale dostávají celoročně teplo bez starostí
s plným servisem 24 hodin denně, 365 dnů v roce. I proto akceptují někde i cenu vyšší, než kdyby se přepojili na lokální zdroje vytápění. Nehledě na ekologickou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která je šetrná k životnímu prostředí a z níž už dnes pochází necelé čtyři pětiny dodávaného tepla.

Co je v současné době nejžhavějším tématem teplárenství a proč sdružení podepsalo memorandum o spolupráci s Českým plynárenským svazem?

Je to nastavení nediskriminačních, tedy stejných a stabilních podmínek pro podnikání v oblasti dodávek tepla. Prioritním tématem, které nyní akcentujeme, je modernizace zdrojů u soustav zásobování teplem 19 malých a středních uhelných tepláren, kterým v prosinci 2022 skončí přechodné období a budou muset plnit přísné emisní limity. Zároveň tím odpovídám i na druhou část otázky. Zpravidla jediným mož­ným řešením splnění přísných ekologických limitů u těchto zdrojů je jejich přechod ze spalování uhlí na kogenerační výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu. Proto jsme začali spolupracovat s Českým plynárenským svazem.

Dovedete si představit svůj obor za tři, pět, deset až třicet let? V čem bude jiný a co se nezmění?

Jsem optimista, takže dovedu, ale asi jen těch deset let dopředu. Za těch 30 let se toho v technologiích může hodně změnit, například se mohou prosadit malé modulární jaderné reaktory. Vedle základních zdrojů tepla, jako je zemní plyn, biomasa či energie z odpadu, budeme v nejbližších letech schopni díky našim tepelným sítím po městech rozvádět veškeré využitelné „odpadní“, tedy nízkopotencionální teplo. Ať už to bude z chlazení IT center, průmyslových a jiných výrob, teplo z tunelů a podobně. Proto musíme udržet provozuschopné současné distribuční soustavy, které bude potřeba dále rozvíjet v intravilánech měst, aby se jimi dopravilo teplo od jeho „výrobců“ ke „spotřebitelům“.

Může se výroba tepla rozvíjet bez pomoci státu a veřejných institucí? Co byste potřebovali od vlády a zákonodárných sborů, jak vás ovlivňuje právní rámec EU?

Pokud budou nastavena dlouhodobě stabilní, transparentní a pro všechny stejná pravidla, která nebudou nikoho diskriminovat a zatěžovat dalšími náklady, jako jsou například dnešní povolenky u tepláren, pak není problém, aby teplárny a jejich soustavy zásobování teplem prosperovaly. Teplárny, to není jenom ekologická a spolehlivá dodávka tepla, ale především regulovaná dodávka elektrické energie do sítí. Teplárny jsou již dnes a v budoucnu budou i významným stabilizačním a bezpečnostním prvkem celé energické soustavy ČR. O tom se mnoho nemluví. Bohužel.

Prozradíte své největší obavy a naděje jako šéfa tak společensky a ekonomicky významného oboru?

Největší obavy mám z nekompetentních populistických rozhodnutí politiků. Energetika tady není na jedno dvě volební období. Podívejme se, kolik dnes my všichni platíme (na faktuře a ze státního rozpočtu, tedy našich daní) zbytečně za elektrickou energii kvůli solárním panelům a větrným elektrárnám. To není kritika investorů, kteří se do toho pustili. To je kritika podmínek, které k tomu byly v dané době „vytvořeny“. A to bylo politické rozhodnutí.

ptal se Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE