INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

chrome n0oSb5qkoMHospodářská komora na základě podnětů zaměstnavatelů adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí 12 zásadních a dva doporučující požadavky na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit.

Novinka inspirovaná obdobným německým přístupem má v dobách ekonomického poklesu přispět k zachování pracovních míst a snížit náklady na straně státu na podporu v nezaměstnanosti a sociálních dávkách.

„Zavedení kurzarbeitu do legislativy považujeme za správný krok, nicméně ke konkrétní úpravě máme řadu připomínek. Je mimo jiné důležité upřesnit, podle jakých kritérií se bude rozhodovat o aktivaci kurzarbeitu v konkrétním odvětví a regionu a jaké ekonomické ukazatele prokáží, že zásah vyšší moci měl dopad na konkrétního zaměstnavatele,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

K aktivaci kurzarbeitu má přitom dojít jedním z dvou případů. V prvním plošném případě tehdy, pokud ve třech po sobě následujících kalendářních měsících dojde k meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání o více než 15 % a současně celkový počet uchazečů o zaměstnání dosáhne počtu alespoň 400 tisíc osob. V druhém případě rozhodnutím vlády s odvětvovým nebo regionálním zacílením, a to zejména z hospodářských důvodů, při vzniku živelní události, pandemie, kyberútoku nebo jiné mimořádné situace.

V obou případech má vláda vydat nařízení, v němž stanoví období, za které lze podporu poskytovat. V nařízení bude moct také omezit poskytování podpory na konkrétní odvětví ekonomiky státu nebo na zaměstnavatele v konkrétním regionu. Vzhledem k tomu, že vláda avizovala ukončení programu ochrany zaměstnanosti Antivirus B na konci října, Hospodářská komora apeluje na vládu, aby již začala připravovat nařízení, kterým kurzarbeit od listopadu aktivuje.

Původní návrh také neřeší situace, kdy se provozy zaměstnavatelů úplně uzavřou. Přitom vláda na jaře nařídila uzavřít restaurace nebo obchodní centra a v důsledku toho musely svou činnost přerušit i navazující provozy a firmy. „Předpokládáme, že pro tyto situace bude v budoucnu operativně spouštěna obdoba dnešního programu Antivirus – režim A. Ministerstvo by proto mělo alespoň deklarovat, třeba v Důvodové zprávě, že je připravené řešit i takovéto mimořádné situace,“ dodal Dlouhý.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by pro velké zaměstnavatele návrh znamenal nadměrnou administrativu, zejména v oblasti podávání měsíčních vyúčtování a vyplácení podpory. Ministerský návrh například stanoví povinnost vyplatit podporu zaměstnancům do pěti kalendářních dnů od jejího vyplacení zaměstnavateli. „Lhůtu pro vyplacení podpory považujeme za krátkou zejména u zaměstnavatelů, kteří mají více než tisíc zaměstnanců. Navrhovaná pětidenní lhůta totiž může obsahovat sobotu, neděli i státní svátky. Proto jsme ministerstvu navrhli prodloužit ji na deset kalendářních dnů a doufáme, že nám vyhoví. Zkušenosti s dosavadními podpůrnými mechanismy ukazují, že o jejich úspěchu rozhoduje právě administrativní jednoduchost,“ upřesňuje jeden z požadavků podnikatelské obce viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ten zároveň připomíná, že v návrhu MPSV chybí varianta, která například v Německu dokázala zachránit řadu pracovních míst – jde o spuštění kurzarbeitu pro konkrétní firmy.

„Mohou nastat situace, kdy nějaká mimořádná okolnost – živelná pohroma nebo sankce vůči nějaké zemi – dostanou do problému pouze jednu či několik firem a sektorová či regionální aktivace kurzarbeitu nebude dávat smysl. Navrhujeme proto, aby bylo možné kurzarbeit spustit i pro konkrétní firmy v problémech,“ odkazuje na německou zkušenost Tomáš Prouza.

Kurzarbeit by podle Hospodářské komory měl plnit dvojí funkci – překonat krizovou situaci ve firmě a co nejdříve vrátit provoz včetně práce zaměstnanců firmy do normálu (stimulace firmy k dalšímu působení na trhu výrobků a služeb), a pokud to není možné, usnadnit přechod zaměstnance do jiné firmy (stimulace uplatnění zaměstnance na trhu práce).

(tz)

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE