INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

chrome n0oSb5qkoMHospodářská komora na základě podnětů zaměstnavatelů adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí 12 zásadních a dva doporučující požadavky na úpravu novely zákona o zaměstnanosti, která má od listopadu zavést tzv. kurzarbeit.

Novinka inspirovaná obdobným německým přístupem má v dobách ekonomického poklesu přispět k zachování pracovních míst a snížit náklady na straně státu na podporu v nezaměstnanosti a sociálních dávkách.

„Zavedení kurzarbeitu do legislativy považujeme za správný krok, nicméně ke konkrétní úpravě máme řadu připomínek. Je mimo jiné důležité upřesnit, podle jakých kritérií se bude rozhodovat o aktivaci kurzarbeitu v konkrétním odvětví a regionu a jaké ekonomické ukazatele prokáží, že zásah vyšší moci měl dopad na konkrétního zaměstnavatele,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

K aktivaci kurzarbeitu má přitom dojít jedním z dvou případů. V prvním plošném případě tehdy, pokud ve třech po sobě následujících kalendářních měsících dojde k meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání o více než 15 % a současně celkový počet uchazečů o zaměstnání dosáhne počtu alespoň 400 tisíc osob. V druhém případě rozhodnutím vlády s odvětvovým nebo regionálním zacílením, a to zejména z hospodářských důvodů, při vzniku živelní události, pandemie, kyberútoku nebo jiné mimořádné situace.

V obou případech má vláda vydat nařízení, v němž stanoví období, za které lze podporu poskytovat. V nařízení bude moct také omezit poskytování podpory na konkrétní odvětví ekonomiky státu nebo na zaměstnavatele v konkrétním regionu. Vzhledem k tomu, že vláda avizovala ukončení programu ochrany zaměstnanosti Antivirus B na konci října, Hospodářská komora apeluje na vládu, aby již začala připravovat nařízení, kterým kurzarbeit od listopadu aktivuje.

Původní návrh také neřeší situace, kdy se provozy zaměstnavatelů úplně uzavřou. Přitom vláda na jaře nařídila uzavřít restaurace nebo obchodní centra a v důsledku toho musely svou činnost přerušit i navazující provozy a firmy. „Předpokládáme, že pro tyto situace bude v budoucnu operativně spouštěna obdoba dnešního programu Antivirus – režim A. Ministerstvo by proto mělo alespoň deklarovat, třeba v Důvodové zprávě, že je připravené řešit i takovéto mimořádné situace,“ dodal Dlouhý.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by pro velké zaměstnavatele návrh znamenal nadměrnou administrativu, zejména v oblasti podávání měsíčních vyúčtování a vyplácení podpory. Ministerský návrh například stanoví povinnost vyplatit podporu zaměstnancům do pěti kalendářních dnů od jejího vyplacení zaměstnavateli. „Lhůtu pro vyplacení podpory považujeme za krátkou zejména u zaměstnavatelů, kteří mají více než tisíc zaměstnanců. Navrhovaná pětidenní lhůta totiž může obsahovat sobotu, neděli i státní svátky. Proto jsme ministerstvu navrhli prodloužit ji na deset kalendářních dnů a doufáme, že nám vyhoví. Zkušenosti s dosavadními podpůrnými mechanismy ukazují, že o jejich úspěchu rozhoduje právě administrativní jednoduchost,“ upřesňuje jeden z požadavků podnikatelské obce viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ten zároveň připomíná, že v návrhu MPSV chybí varianta, která například v Německu dokázala zachránit řadu pracovních míst – jde o spuštění kurzarbeitu pro konkrétní firmy.

„Mohou nastat situace, kdy nějaká mimořádná okolnost – živelná pohroma nebo sankce vůči nějaké zemi – dostanou do problému pouze jednu či několik firem a sektorová či regionální aktivace kurzarbeitu nebude dávat smysl. Navrhujeme proto, aby bylo možné kurzarbeit spustit i pro konkrétní firmy v problémech,“ odkazuje na německou zkušenost Tomáš Prouza.

Kurzarbeit by podle Hospodářské komory měl plnit dvojí funkci – překonat krizovou situaci ve firmě a co nejdříve vrátit provoz včetně práce zaměstnanců firmy do normálu (stimulace firmy k dalšímu působení na trhu výrobků a služeb), a pokud to není možné, usnadnit přechod zaměstnance do jiné firmy (stimulace uplatnění zaměstnance na trhu práce).

(tz)

Slovo ke dni

  • Pomohla “klasika"

    Letošní zima ukázala svou pravou tvář, přinesla mnoho sněhu a kruté mrazy. Prověřila také naše zdroje energií. Ve Švédsku museli sáhnout ke klasické výrobě elektřiny, protože zásobování z obnovitelných zdrojů nestačilo. V Chorvatsku došlo k podobné situaci a hrozilo, že evropská přenosová soustava zkolabuje. Ke cti opět přišlo uhlí, jádro a plyn. Tentokrát se blackout podařilo zažehnat, ale příště to třeba už nevyjde. Co se stane pak, když vše převádíme na elektrický pohon - domácnosti, dopravu, továrny, peníze, celý náš život. Vůbec není těžké si představit, že při výpadku elektřiny se vše zastaví a svět přestane fungovat. Úder do našich všedních dní bude mít ještě větší následky než pandemie Covidu-19. Snad si ti, kteří plánují energetickou politiku, uvědomují hrozící rizika a nedopustí, aby došlo k nejhoršímu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE