INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Pavel Mikoska kopiePavel Mikoška Společnost Albert Česká republika, s.r.o., obdržela letos v březnu ocenění za mimořádnou kvalitu v soutěži EFQM Global Award. Jako jediný zástupce České republiky získala v konkurenci firem z celého světa nejvyšší možné hodnocení. Mezinárodní porota, která Světovou cenu kvality uděluje, ocenila jasně definovanou strategii rozvoje společnosti, důraz na prodej kvalitních produktů podporujících zdravý životní styl, ale také péči o zaměstnance a podporu udržitelných řešení šetrných k přírodě.

Světová cena kvality je založená na modelu Excellence Evropské nadace pro management kvality (EFQM). „Přihlášení do soutěže vyžaduje odolnost a myšlení vítěze, zvlášť v tak pro lidi i organizace náročném roce. Účastníci a vítězové naší soutěže, kteří otevřeli dveře EFQM, aby zjistili, proč a jak se jim daří být vynikajícími organizacemi, mě inspirují. Gratuluji všem,“ řekl na ceremoniálu Russell Longmuir, generální ředitel EFQM.

„Jsem na Albert a našich 17 000 zaměstnanců velmi pyšný. Toto je poprvé, kdy česká společnost získala v mezinárodním hodnocení nejvyšší možné ocenění. Cena je úspěchem všech, nejen sedmnáctitisícového týmu Alberta, ale také našich českých dodavatelů a partnerů,“ řekl na online slavnostním ceremoniálu Jesper Lauridsen, generální ředitel společnosti Albert.

Ředitelem a letitým reprezentantem kvality je v Albertu Ing. Pavel Mikoška, CSc. Jemu patřily následující otázky:

JESPER LAURDISEN. Generaülniü rîeditel spolecînosti Albert CîRJESPER LAURDISEN, generální ředitel Albert ČRAlbert v České republice je velkým a letitým bojovníkem za kvalitu, především za kvalitu řízení. Proč jdete touto zdánlivě neviditelnou a náročnou cestou?

Kvalita a její řízení jsou velmi důležitou součástí naší společnosti. Prolínají se vším, co děláme. Jsme odpovědným obchodníkem a záleží nám na tom, abychom byli dobrým sousedem všude tam, kde působíme. Ve více než 300 obchodech Albert chceme být pro naše zákazníky pomocníkem při výběru potravin a inspirovat ke zdravému životnímu stylu.

Souvisí to s prodejem jakostních výrobků, zejména potravin, tedy s ušlechtilým cílem: vytvářet podmínky pro lepší životní styl, vhodnější stravování lidí. Jak ještě se dá vaše orientace na kvalitu charakterizovat?

Jak zmiňujete, naším cílem je inspirovat zákazníky ke zdravému životnímu stylu, šetřit jejich čas a zlepšovat nákupní prostředí. Rozšiřujeme nabídku čerstvých potravin a zdravých produktů, jako jsou například produkty v biokvalitě nebo výrobky, které respektují rozmanité životní styly. Pracujeme na nabídce potravin bez přidaných látek a snižujeme obsah tuku a cukru v našich výrobcích. V neposlední řadě klademe také velký důraz na naše zaměstnance. Děláme maximum, abychom jim zajistili dobré pracovní podmínky a příjemné prostředí. Intenzivně se věnujeme také ochraně životního prostředí a aktivně působíme i v komunitách.

Právě za tuto strategii a výsledky v jejím duchu jste letos obdrželi jedno z nejprestižnějších ocenění na světě, a to v soutěži EFQM Global Award. Stali jste se jediným zástupcem ČR, kterému se kdy podařil takový kousek.

Přesně tak, v rámci hodnocení jsme uspěli v náročném auditu všech oblastí řízení, který prováděl tým mezinárodních nezávislých odborníků. Ti nám na základě svých zjištění udělili maximální sedmihvězdičkové hodnocení, čímž jsme se zařadili mezi sedm nejlepších na světě. Kromě nás se tam probojovala například společnost Bosch nebo technologická a výrobní divize automobilky BMW.

Čemu přičítáte to, že jste uspěli mezi tak velkou globální konkurencí?

V naší společnosti každý den přemýšlíme, jak se zlepšovat. Cena je úspěchem jak celého sedm­náctitisícového týmu Alberta, tak našich českých dodavatelů a partnerů. Společně intenzivně pracujeme na nabídce zdravého jídla. V prodejnách vidíme příznivou zpětnou vazbu našich zákazníků a o to více nás těší také toto mezinárodní ocenění, které správnost toho, co děláme, potvrzuje.

Trénink jste měli – v minulosti jste uspěli ne­jen při Národní ceně kvality. Co jste museli především prokázat?

Je to tak. V předchozích letech jsme získali celkem čtyřikrát Národní cenu kvality a uspěli jsme také v evropském měřítku. Tyto zkušenosti a hodnocení, díky kterým jsme se posouvali dál, nám určitě pomohly. Mezinárodní porota, která uděluje Světovou cenu kvality, ocenila naši jasně definovanou strategii rozvoje společnosti, důraz na prodej kvalitních produktů podporujících zdravý životní styl, ale také péči o zaměstnance a podporu udržitelných řešení šetrných k přírodě.

Nebáli jste se tak náročného auditu, kterým jste museli projít? Jaký závěr jste z něj pro další rozvoj společnosti udělali?

Uspechem 145Máte pravdu, audit byl opravdu velmi podrobný. Každý účastník soutěže je komplexně posuzován v rámci několika kategorií. Všichni žadatelé o Světovou cenu kvality jsou hodnocení týmem nezávislých odborníků, kteří v průběhu více než 500 hodin studují dokumenty a osobně vyslechnou zaměstnance na všech úrovních společnosti. Od hodnotitelů jsme dostali podrobnou zprávu, se kterou budeme samozřejmě dál pracovat.

Vrcholové umístění neberete jen jako vynikající známku pro management, ale také jako ohodnocení českých dodavatelů a partnerů. V konečném výsledku se prokázalo, že to se zdravějším stravováním zákazníků myslíte naprosto vážně, že to, oč usilujete, není jen ocenění, ale zdraví lidí. Jaké máte ohlasy na změny v sortimentu od nakupujících?

Snažíme se, aby náš sortiment odrážel aktuální trendy a dělal je dostupnými. V oddělení Zdravě s Albertem nabízíme produkty pro zdravý životní styl i produkty pro zákazníky s potravinovými omezeními. Jde o výrobky bez lepku, laktózy, veganské, raw či speciální produkty pro diabetiky nebo v biokvalitě. V posledních letech pozorujeme právě rostoucí zájem o biopotraviny, a to zejména ve velkých městech. Sortiment bio tak neustále rozšiřujeme a snažíme se ho zákazníkům zpřístupňovat díky přímé spolupráci s dodavateli, kteří pěstují a produkují v režimu ekologického zemědělství. Řadu produktů v biokvalitě nabízí naše exkluzivní řada Nature’s Promise.

A jak chápou trendy inovativního životního stylu samotní výrobci potravin?

Naši zákazníci stále více řeší nejen kvalitu potravin, ale také to, co konzumují, jak se po daném jídle cítí nebo jak vypadají. S tímto trendem souvisí i zvýšený zájem o odpovědný přístup k životnímu prostředí, tedy zvýšenou poptávku po organických produktech, veganských a vegetariánských potravinách, ale i po čerstvém kvalitním mase s důrazem na způsob chovu zvířete. Tyto trendy samozřejmě sledují a reflektují také výrobci potravin.

Světová cena kvality EFQM bere v potaz také péči o zaměstnance. V čem jste jedineční?

Už mnohokrát jsem zmínil zdraví. A to je aspekt, na který klademe velký důraz rovněž u našich zaměstnanců. Organizujeme preventivní programy, poskytujeme vitamíny, vakcinaci proti chřipce či odborné poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Dále jim pomáháme v kariérním rozvoji a ty nejlepší odměňujeme za jejich mimořádné úsilí. Během pandemické krize děláme vše pro zajištění jejich bezpečnosti a ochrany. Investujeme desítky miliónů korun měsíčně do sanitací a dezinfekcí a ochrany zákazníků i zaměstnanců. Podle průzkumu je s prací u nás spokojeno 85 % zaměstnanců, což je v našem náročném maloobchodním oboru velmi hezké číslo, které nás zároveň zavazuje.

Vztah k životnímu prostředí je v hodnocení EFQM důležitým ukazatelem. Co vás v tomto směru nejvíce naplňuje?

Součástí našich snah je již řadu let darování neprodaných potravin. Už deset let systematicky spolupracujeme s potravinovými bankami. Loni jsme naše dary dokonce zdvojnásobili, když jsme bance poskytli více než 800 tun potravin. Nešlo jenom o pravidelné zásilky, bance jsme také pomohli v kritické situaci v průběhu loňského jara, kdy jsme jí zavezli téměř 60 tun trvanlivých potravin. Celkově spolupráci s potravinovými bankami v regionech nepřetržitě rozvíjíme. Již několik let se soustředíme i na modernizaci našich obchodů, kdy měníme technologie za úspornější a snižujeme uhlíkovou stopu. Usilujeme také o odpovědný přístup v logistice, kde například využíváme k přepravě CNG kamiony. Dlouhodobě se snažíme hledat společně s výrobci potravin, ale také se zákazníky, obaly s co nejnižší ekologickou zátěží a zároveň takové, které budou naplňovat přísné hygienické požadavky při prodeji potravin. Pracujeme na tom, aby všechny naše obaly byly buď znovupoužitelné, nebo recyklovatelné, a zároveň vylepšujeme jejich značení tak, aby zákazník i třídicí linky dobře věděli, jakým způsobem mají s obalem naložit, aby mohl být řádně recyklován.

Loňský i letošní rok jsou ovlivněny pandemií koronaviru, a to na optimizmu mnohým podnikatelským subjektům nepřidalo. Albert a další obchodní řetězce mohly prodávat, ale s pomocí mnoha nejrůznějších opatření a finančních nákladů. Vaše rozvojové plány to však nezpomalilo, ba naopak. Čemu to přičítáte?

Věnujeme mimořádné úsilí tomu, aby prodejny zůstaly bezpečným místem k nákupu pro zákazníky a bezpečným místem k práci pro zaměstnance. Jak už jsem zmínil, investujeme desítky miliónů korun měsíčně do sanitací a dezinfekcí a ochrany zákazníků i zaměstnanců. I v tomto roce budeme v investicích a modernizacích našich obchodů, rozšiřování sortimentu a zlepšování nákupního prostředí pokračovat podobným tempem. I přesto, že se potýkáme se současnou situací, která bohužel brzdí některé schvalovací procesy, daří se nám v našich plánovaných investicích a modernizovaní prodejen pokračovat dle plánu. Je to důležité z hlediska celkového ekonomického efektu, protože omezení investic a zmrazení plánů by mělo dominový efekt na dodavatele, a v důsledku i na celou ekonomiku.

Nakolik bude Světová cena motivační pro vaše další aktivity? Předáte své poznatky a zkušenosti dalším českým firmám?

Úspěch ve Světové ceně kvality je samozřejmě příjemný, ale stejně tak zavazující. Určitě se plánujeme dále zlepšovat. Pomůže nám v tom také zpráva od hodnotitelů. Budeme dál pracovat na portfoliu našich privátních značek, prodejnách i spokojenosti našich zaměstnanců a zákazníků tak, aby do našich obchodů chodili ještě raději a nakupovalo se jim ještě příjemněji. K vaší druhé otázce – dostáváme mnohá pozvání k prezentacím a kulatým stolům, abychom mohli předat zkušenosti, a případně také inspirovat naše potenciální následovníky. Vnímám jedině pozitivně, pokud se další tuzemské firmy rozhodnou pro účast v globálních soutěžích a zviditelnění České republiky jako silného hráče na poli obchodu a kvality.

otázky připravila Eva Brixi 

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3