INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem

Michalis BusiosMichalis BusiosJak nazvou historici dobu, v níž právě žijeme? Jako století technologií? Století umělé inteligence? Století objevů? Kdo ví. Na svět přicházejí unikátní myšlenky, nadčasové nápady, ojedinělá řešení, která se zapisují do novodobých dějin. Nejnovější trendy průmyslu, především strojírenství, představuje každoročně Mezinárodní strojírenský veletrh. Ten letošní se odehraje ve dnech 10.–13. října. K jeho přípravám se vyjádřil Michalis Busios, ředitel projektu:

Technologie mění svět. I letošní MSV na to bude reagovat. Nač upozorníte především?

Letošní ročník se opět bude věnovat hlavním tématům souvisejícím s průmyslem. Zaměří se na digitalizaci, průmyslovou automatizaci i robotiku. Technologické pokroky mají obrovský potenciál zvýšit efektivitu a produktivitu průmyslových procesů. Veletrh se bude dotýkat i dalších témat, jako je energetika, logistika, aditivní technologie a další.

Již zmíněná energetika bývá nedílnou součástí snad každého ročníku. Na jaké téma se můžeme těšit tentokrát? Budou představeny unikátní technologie vedoucí k úsporám, efektivitě spotřeby, poznáme převratná řešení?

Vystavovatelé napříč obory pravidelně přicházejí s novými technologiemi, jejichž cílem jsou energetické úspory. Předpokládáme, že i v letošním roce budou tato řešení v expozicích firem zastoupena. Souběžně s MSV se koná také veletrh Envitech, který je zaměřen na ekologicky šetrné technologie.

Startupy a investiční příležitosti – jak jste pojali toto téma? A co všechno se jeho prostřednictvím návštěvníci budou moci dovědět?

Strojírenský veletrh každoročně představuje inovativní a perspektivní projekty v oblasti strojírenství a průmyslu. Součástí je projekt Transfer technologií, který propojuje řešení vznikající na akademické půdě s konkrétními firmami. Veletrh poskytuje ideální místo pro networking, který je zásadní pro sdílení zkušeností.

MSV03I tentokrát budete pokračovat v projektu Digitální továrna. Čím bude inspirativní?

Zejména svým zaměřením na nové digitální technologie a inovativní přístupy v průmyslu. Návštěvníci se seznámí s pokročilými systémy pro automatizaci, robotiku, umělou inteligenci, a představeny budou i další inovace. Ukázány budou reálné příklady, jak tyto technologie mohou být implementovány a využity v průmyslovém prostředí. Nově chystáme rozšířený program digitální stage, kde bude ještě větší prostor pro doplňující diskuze o aktuálních tématech.

Jak se rýsuje účast zahraničních vystavovatelů? Z které destinace jich bude nejvíce?

Účast zahraničních firem na MSV je významná a představuje důležitý mezinárodní rozměr této události. Zahraniční vystavovatelé často využívají tuto příležitost k prezentaci svých produktů, technologií a služeb a k navázání obchodních kontaktů. Nejvíce vystavovatelů přijíždí kromě Slovenska také z Německa, Rakouska nebo Polska. Již nyní je ale potvrzena také účast firem z Číny, Itálie, Nizozemsko, Švýcarska, Tchaj-wanu nebo Turecka.

A vracejí se po složitých covidových letech na výstaviště také tradiční české firmy, které patří k legendám MSV?

I letos počítáme s účastí předních českých firem z oboru. Na české technologie se plánujeme zaměřit v komunikační kampani k veletrhu. Kromě firem nebude chybět ani Česká národní expozice, ve které se budou společně prezentovat státní instituce. Nově se představí také vybrané projekty, které získaly dotace ze státních nebo evropských fondů.

O čem bude letos doprovodný program?

Doprovodný program zahrnuje širokou škálu aktivit, které doplňují samotný veletrh, a poskytuje návštěvníkům příležitost získat další informace, zapojit se do diskuzí a rozšířit své odborné znalosti. Mezi tématy se objeví i kyberbezpečnost nebo digitalizace. V pátek se uskuteční i program pro studenty základních a středních škol. Kromě přednášek, seminářů a konferencí se návštěvníci mohou těšit na oblíbené komentované prohlídky MSV Tour.

Neuvažovali jste v této souvislosti třeba o diskuzi žen majitelek, investorek a manažerek působících v „těžkých oborech“, v průmyslu, zejména strojírenském, slévárenském, energetice? O vlivu ženského elementu na styl řízení podniků?

Jde jistě o zajímavé a aktuální téma. Základní představu o podobě projektu máme, ale rádi bychom jej zpracovávali s odborným partnerem. Úvodní jednání probíhají. Uvidíme, jestli stihneme program realizovat v tomto roce.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE