INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

DSCF6390Jiří HalbrštátV médiích se stále častěji varuje před riziky, jež přináší rozvoj umělé inteligence. Máme se tedy bát? Ne, když budeme této technologii nejen rovnocenným spoluhráčem, ale budeme ji intelektuálně převyšovat. O tom, co to znamená, jsme hovořili s Jiřím Halbrštátem, manažerem náboru a marketingu ManpowerGroup.

Od revolučních technologií se očekávalo mnohé a doprovázel je často strach. Budou ty dnešní, umělá inteligence, rozšířená realita a další, spíše přátelské k lidem, nebo jejich postavení na trhu práce budou ohrožovat?

Zatím se potvrzuje spíše to, co jsme viděli u dřívějších verzí umělé inteligence nebo technologických inovací. Lze očekávat, že generativní AI bude většinou automatizovat úkoly a dovednosti v rámci jednotlivých pracovních míst, nikoliv nahrazovat celá pracovní místa. To nám umožňuje outsourcovat rutinní úkoly – a uvolnit si tak čas pro kreativnější a intelektuálně náročnější činnosti. Nejde o souboj my versus umělá inteligence nebo lidé versus stroje. Místo toho jde o to, jak můžeme tyto nástroje využít k rozšíření a vylepšení našich jedinečných lidských dovedností, a naopak více se zaměřit na člověka. Jisté ale je, že charakteristika většiny pracovních rolí se bude ještě rychleji proměňovat a od každého pracovníka bude očekávána jiná podoba přidané hodnoty. Na jednu stranu nám technologie ulehčí práci nebo umožní lidem dělat práci, kterou by dříve nezvládli (například v IT může usnadnit programování aplikací), na druhou stranu se od lidí bude očekávat především doplnění schopností umělé inteligence, které ona nezvládne (formulace zadání pro AI, vyjednávání se zákazníky, vytváření vztahů). V reklamním businessu koluje vtip: „Nahradí AI grafické designéry? To by museli nejdřív klienti vědět, co chtějí.“

Jak může digitalizace pomoci náborářům, kteří hledají potřebné talenty?

Umělá inteligence může být použita ve všech fázích náborového procesu. Začít můžeme při psaní poutavých inzerátů, které personalistům moc nejdou. AI může pomoci při hledání a identifikaci skrytých talentů a potenciálních kandidátů. Například prostřednictvím analýzy profilů na profesních sociálních sítích může AI identifikovat kandidáty, kteří odpovídají požadavkům na určitou pozici a udělat předvýběr seřazení priorit podle atraktivity kandidáta. Již na základě této analýzy lze získat porozumění jejich dovednostem, zkušenostem a osobnostním rysům. Hodnocení a výběr: AI může být použita k hodnocení a výběru kandidátů na základě různých faktorů, včetně analýzy jejich dovedností, zkušeností a výkonů. AI může sestavit nejvhodnější test nebo dotazník, ty následně vyhodnotit a vytvořit porovnání uchazečů podle výsledků testů. Může být také použita analýza jazyka při vyhodnocení psaných odpovědí uchazečů a vytvoření psychologického profilu. Chatboty a virtuální asistenti: AI je často využívána k vytvoření chatbotů a virtuálních asistentů, kteří mohou komunikovat s kandidáty a poskytovat informace o pracovních pozicích. Dokážou v úvodní fázi obvolat kandidáty z databáze, zjistit základní informace a ověřit prvotní zájem. Mohou odpovídat na otázky a vykonávat základní předvýběr. Tímto způsobem může AI zlepšit rychlost a efektivitu komunikace s uchazeči. Vyvíjejí se nástroje pro analýzu videa, které dokážou vyhodnotit projev a mimiku kandidáta a vypracovat jeho psychologický profil. Může jít například o analýzu nahraného videopohovoru.

Změní se tedy celá personalistika ve firmách?

Zapojení AI nástrojů do náboru zaměstnanců má potenciál výrazně ovlivnit oblast personalistiky ve firmách, avšak nelze tvrdit, že tato technologie zcela promění celou personalistiku, nýbrž ji spíše obohatí a posílí. Většina manažerů při náboru zaměstnanců používá spíše intuitivní postupy při výběru zaměstnanců. Nevyužívání profesionálních postupů založených na datech vede k nevhodnému složení týmů nebo umísťování lidí na pozice, na které se nehodí nebo manažer zapojuje do výběru své předsudky, což vede k diskriminaci. AI nástroje v náboru zaměstnanců umožňují efektivnější a objektivnější hodnocení kandidátů. Díky pokročilým algoritmům a analýze dat dokážou rychle provést iniciální výběr z velkého množství uchazečů a identifikovat ty nejvhodnější kandidáty. Tím dochází ke zvýšení efektivity a úsporám času a zdrojů při procesu náboru.

A jiný přínos?

Dalším přínosem AI nástrojů je jejich schopnost analyzovat velké objemy dat a identifikovat skryté vzorce a trendy. To může být využito k identifikaci kandidátů se skrytým potenciálem, ke sledování trhu práce a konkurence, a k předpovídání budoucích potřeb v oblasti lidských zdrojů. Přestože AI nástroje přinášejí mnoho výhod, je důležité si uvědomit, že lidský faktor stále zůstává klíčovým. Personalistika není pouze o technologiích, ale také o lidském rozhodování, empatii a strategickém uvažování. Zaměstnanci vyžadují lidský kontakt, podporu a schopnost vyřešit komplexní problémy, které nejsou jasně definovány. Zapojení AI nástrojů do náboru zaměstnanců je spíše komplementární než nahrazující. Správné využití těchto nástrojů vyžaduje synergii mezi technologiemi a lidským kapitálem.


Klade umělá inteligence, blockchain, strojové učení, rozšířená realita nové nároky nejen na náboráře, ale i na odborníky v informačních technologiích?

Tyto technologie přinášejí nové možnosti a výzvy, které je třeba efektivně zvládnout, aby byl nábor úspěšný a aby byly využity výhody, které tyto technologie nabízejí. Zapojení umělé inteligence a strojového učení do náborových procesů vyžaduje odborníky, kteří mají hluboké znalosti těchto technologií a jsou schopni je správně aplikovat na konkrétní potřeby a cíle firmy. Tito odborníci by měli mít schopnost analyzovat a porozumět datům, vytvořit a optimalizovat algoritmy pro výběr a hodnocení kandidátů, a zajistit, aby procesy byly objektivní, transparentní a spravedlivé. Rozšířená
realita (AR) nabízí nové způsoby interakce s kandidáty a prezentace pracovního prostředí. Odborníci v informačních technologiích jsou nezbytní pro vytváření a správu AR aplikací, které umožňují realistickou simulaci pracovních situací, virtuální prohlídky pracovišť a interaktivní prezentace zaměstnavatele. Jejich dovednosti v programování a vývoji aplikací jsou zásadní pro efektivní využití AR ve prospěch náborových procesů.

Můžeme si dovolit počkat, až vyspělý svět s novými digitálními technologiemi 21. století získá zkušenosti, abychom se z nich sami poučili? Nebo nesmíme ztrácet drahocenný čas, aby nám konkurence neutekla?

AI masivně vstupuje do všech oblastí fungování firem. Ztráta času může znamenat ztrátu konkurenční výhody, neboť další společnosti mohou již využívat moderní technologie a dosahovat efektivních výsledků. Rychlost inovace je v dnešním konkurenčním prostředí klíčová. Proto je důležité nezůstávat pozadu a aktivně sledovat, zkoumat a experimentovat s novými digitálními technologiemi a jejich aplikací v praxi. To neznamená, že byste měli nerozvážně nasazovat každou novinku, která se objeví. Místo toho je důležité provést analýzu a vyhodnocení, jaký potenciál, výhody a rizika daná technologie přináší pro vaši konkrétní organizaci. Je důležité nalézt rovnováhu mezi očekáváním a potřebou získávat zkušenosti a současnou potřebou rychlé reakce na nové digitální výzvy.

za odpovědi poděkoval Pavel Kačer


Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3