INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Smejkal SîteîpaünZájem o české výrobky a služby roste. Netýká se to jen potravin, gastronomie nebo zemědělství. Lidé zjistili, že ne vše, co je odjinud než z Česka, se tak třpytí, jak si původně mysleli. Začínají si vážit domácí kvality. A výrobci či poskytovatelé služeb jsou rádi.

Svoji snahu být co nejlepší mohou stvrdit značkou kvality CHZECH MADE. O ní jsem hovořila se Štěpánem Smejkalem z České společnosti pro jakost, který má rozvoj značky na starost:

CZECH MADE je značka s bohatou historií. Kam až sahá?

CZECH MADE je značkou kvality pro české výrobky a služby s nejdelší tradicí v České republice. Značka vznikla již v roce 1993, a řadí se tak mezi nejznámější a nejrespektovanější v rámci tuzemska.

Co symbolizuje dnes?

Značka vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům a zákazníkům orientaci v kvalitních výrobcích a službách na českém trhu. Je jednoduchým návodem pro spotřebitele, jak vybrat kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů a kteří chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.

Jaké firmy o ni mohou usilovat?

O značku se mohou ucházet všechny firmy registrované v České republice podnikající napříč všemi obory, ať už jde o výrobce, nebo poskytovatele služeb. Rozhodující však je, aby výroba nebo poskytování služby probíhalo v České republice. Značku tedy může získat jakákoliv česká firma, která splní kritéria udělení značky a úspěšně prokáže svou kvalitu při hodnocení.

A jak se snaží Česká společnost pro jakost informovat možné zájemce o přínosech značky?

Česká společnost pro jakost, jakožto správce značky, intenzivně podporuje povědomost o značce kvality CZECH MADE mnoha marketingovými aktivitami, jako jsou různé články v online nebo tištěných médiích. Zároveň spravujeme sociální sítě a webové stránky značky. Kromě standardní a pravidelné marketingové podpory jsme realizovali také spoty v rádiích, billboardovou kampaň v Praze a zde nám jezdí také polepená tramvaj s reklamou na tuto značku kvality.

Kdo v poslední době přibyl mezi držitele?

Mezi nejnovější patří právě Dopravní podnik hl. m. Prahy, který je v současné době také největším držitelem značky kvality CZECH MADE. Dále je nováčkem rovněž výrobce modulárních staveb Moduliving společnost ELETH company s.r.o. a v současné chvíli probíhá ověřování kvality u několika nových zájemců o značku.

Můžete stručně charakterizovat, jaké podmínky jsou potřeba k získání splnit?

Hodnocení je postaveno na třech pilířích, kterými jsou sebehodnocení, hodnocení spokojenosti zákazníků a hodnocení na místě přímo ve firmě. Sebehodnocení slouží jako podkladová zpráva pro hodnotitele, ve kterém hodnocená firma sděluje sebereflexi k sobě a kvalitě produktu. Zjišťování spokojenosti zákazníků provádíme s využitím online dotazníků, ty jsou rozesílány odběratelům a koncovým zákazníkům. Významnou částí hodnoticího procesu je hodnocení na místě, tedy ověření kvality ve firmě přímo ve výrobě nebo dalších provozovnách.

Uděluje se stále na dvouleté období?

Ano, značku kvality udělujeme stále na dobu dvou let, po jejímž uplynutí může držitel zažádat o její prodloužení, a poté musí projít hodnocením kvality tak jako při prvním propůjčení značky.

Využívají CZECH MADE firmy ve svém marketingu k propagaci kvality?

Samozřejmě, to je jedním z hlavních přínosů značky kvality pro držitele. Značka mu pomáhá zejména po marketingové stránce. Logo značky CZECH MADE je možné maximálně využít v marketingu, ať už na webu, sociálních sítích, obalech, přímo na produktu, v katalozích a mnoha dalšími způsoby. Firma se tak může pochlubit svým současným a potenciálním novým zákazníkům, že kvalita jejich výrobku nebo služeb byla odborně ověřena nezávislou stranou, a má tak jistotu, že nakupují kvalitní a zároveň český produkt. Osvědčené firmě se zároveň zvyšuje její důvěryhodnost a konkurenceschopnost.

Když by se rozhodla značku získat akciová společnost, bude mít shodné podmínky jako společnost s ručením omezeným? A co živnostník, který zaměstnává třeba 25 lidí – může o značku usilovat také?

Hodnocení u všech firem nehledě na obor a zaměření vychází ze stejného principu ověření kvality. Podmínky jsou tedy pro všechny shodné, ale můžeme je flexibilně přizpůsobit konkrétní firmě a její velikosti. Například velkého výrobce se stovkami zaměstnanců hodnotíme samozřejmě do jisté míry jinak než rodinnou firmu s pěti zaměstnanci. Rozdíl je především v certifikacích, zkouškách a další dokumentaci, kterou mívají velké firmy díky certifikovaným systémům kvality podrobně zpracovanou. Oproti tomu v rodinných firmách bývají tyto systémy spíše nepsané, v hlavách vedení a pracovníků. Je tedy na hodnotitelích, aby rozklíčovali fungování firmy a její výrobu nebo poskytování služby tak, aby kvalitu validně ověřili a zajistili, že naši značku získá opravdu jen firma, která si to zaslouží.

ptala se Eva Brixi

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE