INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

JOslizloJak se česká firma prosazuje na zahraničních trzích, na jakých projektech spolupracuje, jaký je pohled na budoucnost tohoto dynamického odvětví a jakým směrem se ubírá stavebnictví v ČR, prozradil v rozhovoru Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA a.s., která je výrobcem uceleného stavebního systému z masivního dřeva NOVATOP.

Působíte převážně v zahraničí, jak se vaší české firmě podařilo úspěšně konkurovat v rámci Evropy velkým hráčům na trhu?

Kvalita je u nás na prvním místě, a to se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako nejsilnější obchodní argument. Výjimečná řemeslná kvalita našich produktů je stabilní už tři desetiletí. Jsme jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek a CLT v Evropě. Od začátku jsme měli to štěstí spolupracovat s těmi nejlepšími odborníky ze světa dřevostaveb, zejména ze Švýcarska. Právě díky jejich inovativním projektům jsme se hodně naučili a dnes tyto zkušenosti ze zahraničí přenášíme i k nám. A ještě jednu důležitou věc mě naučili – dřevo se musí zhodnocovat. Nezvyšovat objem, ale hodnotu. I proto inovujeme, abychom našim výrobkům dali co nejvyšší přidanou hodnotu. Například u našich designových akustických panelů zhodnotíme kubík vstupního řeziva více než dvacetinásobně, ve stěnovém panelu čtyřnásobně. Stojí to sice mnohem více úsilí, přemýšlení, času i financí, ale bez toho bychom ustrnuli.

Uvedl byste příklady velkých projektů v zahraničí, za nimiž stojíte?

halaJedním z příkladů je logistické centrum firmy Kuratle&Jaecker ve švýcarském Märstettenu, které je s téměř hektarovou skladovací plochou největším logistickým centrem postaveným ze dřeva v Evropě. Navíc díky použitým mate­riálům stavba uvázala téměř 3500 tun CO2.

Tato hala byla postavena pouze za 34 týdnů od prvních zemních prací až po uvedení do provozu. Celkově jde o inovativní přístup, který mění pohled využití dřeva k výstavbě logistických a průmyslových objektů. Dřevo se stává více než jen alternativním řešením – je to prestižní a ekologicky odpovědná volba pro budoucnost. Podobným projektem je hala na výrobu helikoptér o rozloze 2800 m2, kde dřevo v konstrukci vyhrálo nad ocelí. Dalšími příklady jsou impozantní konstrukce střechy Hillmaru Country Clubu v Jižní Koreji, připomínající majestátní velrybu, v délce 160 m a ploše 5300 m2, nebo unikátní komplex bytových domů v Paříži.

V cizině vás znají, ale obchodujete a stavíte také v České republice?

Ze začátku jsme se orientovali na Švýcarsko, Rakousko a Německo, později na Itálii a Francii. Dnes máme zakázky v mnoha zemích Evropy, Skandinávii, Jihoafrické republice i Jižní Koreji a aktuálně řešíme poptávky do USA, Kanady a Austrálie. Export v posledních letech tvoří 85 % celkových tržeb. Česká republika sice není velmocí dřevostaveb, ale zájem o ně dlouhodobě roste. Zakázky se od rodinných domů významně posunuly do komerčního a veřejného sektoru. Svou roli v tom bezesporu sehrálo i CLT (Cross laminated timber – křížem lepené dřevo), jeden z nejperspektivnějších konstrukčních systémů ve světě, jehož benefity jsou v mnoha ohledech nepřekonatelné. Samozřejmě má i své limity a mělo by se používat tam, kde efektivně zúročí své výhody.

koloMezi příklady z České republiky patří komunitní centrum v Mnichově Hradišti, Environmentální vzdělávací centrum Natura Park v Pardubicích, kanceláře experimentální stavby LIKO Noe, mateřské školy Všetaty a Buková nebo školní třídy v Nučicích a v Praze-Čakovicích, ale i penziony či nástavby hotelů. Brzy se veřejnosti představí i první česká čtyřpodlažní administrativní budova postavená z CLT a jsem velmi pyšný, že si osvícený investor přizval ke spolupráci i nás.
Rád bych své životní zkušenosti ze zahraničí zúročil a pomohl přenastavit české myšlení a způsoby stavění. Protože stavět ze dřeva není nutný kompromis pro naplnění ESG reportů, ale prestiž a společenská odpovědnost, způsob, jak respektovat přírodu a zabezpečit kvalitu života i pro budoucí generace.

Co nového chystáte ve své nabídce?

Jako výrobce konstrukčních a plošných prvků z křížem lepeného dřeva se chceme stát dodavatelem ucelených systémových konstrukcí i pro vícepodlažní stavby, včetně bytových, komerčních a škol. Zaměřujeme se na skeletovou výstavbu i modularitu. Svůj sortiment v letošním roce rozšiřujeme o standardní CLT panely splňující nejvyšší nároky na statiku a požární odolnost. Pracujeme na řešení lehkých obvodových plášťů na bázi dřeva, ale také na sortimentu dřevěných fasádních desek se speciálními metalickými nátěry. V oblasti prostorové akustiky rozšiřujeme portfolio dřevěných akustických panelů a nově jsme do sortimentu zařadili desky s připraveným spojem, které si pro svou snadnou manipulaci a montáž vysloužily název Easy Board. Zásadně usnadní práci řemeslníkům i kutilům.

Která země vás nejvíce inspiruje a proč, pokud jde o rozvoj vaší firmy?

schodištěNejvíc inspirace stále čerpáme ze Švýcarska. Světové know-how dřevostaveb a jeho současná špička je koncentrována zde. Právě tady jsem potkal jednoho z nejlepších dřevoinženýrů na světě, Hermanna Blumera, který stál u zrodu našeho žebrového elementu, ale i celé řady dalších projektů, na kterých jsme měli tu čest spolupracovat. Švýcaři obecně nejsou tak striktně svázaní certifikáty a normami jako zbytek Evropy a jsou otevření, protože nezapomněli používat zdravý selský rozum. Tady platí jednoduché pravidlo, co lze nakreslit a spočítat, lze i postavit, což jsou slova právě pana Blumera. A ta mě motivují k postavení vlastní výrobní haly, samozřejmě ze dřeva. Chci překonat české předsudky a dokázat, že dřevěné haly u nás nejsou sci-fi. Sami už se na mnoha podobných projektech po celém světě roky podílíme.

Evropská unie, v rámci své ambiciózní Zelené dohody (European Green Deal), si klade za cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a snížit emise CO2 o 55 % do roku 2030. Tento cíl vytváří tlak na stavebnictví, které patří do největší skupiny přispěvatelů. Vidíte dřevo jako cestu splnění stanovených cílů?

Stavebnictví je odpovědné za 40 % energetické spotřeby (po dobu výstavby i provozu) a více než třetinu emisí CO2. Čeká nás velká výzva do roku 2030. Dřevostavby jsou v souladu s cíli taxonomie EU, a to z několika důvodů. Dřevo, jako obnovitelný materiál, při svém růstu pohlcuje CO2 a zůstává zachyceno v konstrukci během celé její životnosti. Tento fakt snižuje emise CO2 výrazněji než u jiných stavebních materiálů až o 28 %. Dřevěné konstrukce nejenže přispívají ke zmírňování klimatických změn, ale přinášejí celou řadu dalších benefitů, které už byly popsány nesčetněkrát. Naše firma ale nechce podléhat módním trendům a tlačit dřevo všude a za každou cenu s cílem spasit planetu. Doporučujeme ho používat výhradně tam, kde zúročí své přednosti před jinými materiály. U vícepodlažních staveb si dřevo obhájilo své nové místo vedle tradičně používané oceli, skla a betonu. O takových stavbách mluvíme jako o hybridních. Právě vhodně zvolená kombinace těchto materiálů pomáhá vytvářet funkční, unikátní a zároveň k přírodě a člověku šetrné projekty. A to mi dává smysl.

Jaké transformace ve stavebnictví očekáváte v České republice?

Komunit copyTransformace bude záviset na legislativě v ČR, odvaze developerů realizovat pilotní projekty a bankovním sektoru poskytovat výhodnější financování pro dané typy staveb. Vnímám postupné bourání bariér, aktuálně i v České republice vyrůstají velmi pokrokové dřevěné stavby, což mě nesmírně těší. Podle mého názoru i plánovaná legislativní úprava, umožňující výstavbu budov ze čtyř na šest podlaží, bude pro dřevěné konstrukce optimální. S odstupem pozoruji celosvětovou soutěž, kdo postaví nejvyšší dřevostavbu, protože osobně zastávám názor, že u výškových budov bychom měli zůstat u hybridních konstrukcí ze dřeva, oceli i betonu.

Určitě dokážete charakterizovat brzkou budoucnost stavění ze dřeva...

Velký potenciál vidím v dřevěných bytových domech, kancelářských objektech, ale i výrobních a skladovacích halách. Pozoruji, jak tento trend roste v zahraničí, myslím, že brzy ovlivní i Českou republiku. Věřím, že do pěti let budou stavby na bázi dřeva zastávat mnohem vyšší podíl i v komerčním sektoru. Dřevo je zcela v souladu s prosazovanou udržitelnou výstavbou a má pozitivní dopad na snižování emisí CO2 jak při výstavbě, tak během provozu takových budov. Další, a za mě dost zásadní transformací ve stavebnictví nejen u nás, bude modulární výstavba. Tomuto trendu nahrávají dvě skutečnosti – zaprvé nedostatek kvalifikovaných pracovníků na staveništi a zadruhé čas výstavby. Jednotlivé moduly se montují přesně podle projektové dokumentace ve výrobní hale, kde je jejich kvalita prefabrikace trvale pod dozorem odborníků.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3