INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

2019 10 21 09 22 45 Prosperita 10 19 PDF XChange EditorPůjčování peněz bývá vždy velmi citlivá záležitost, ať už mezi lidmi, nebo podniky. Obě strany obchodu si musí dobře rozumět a důvěřovat si. Aby se lépe poznali, chodí bankéři České spořitelny do firem a tam se zapojují do běžného provozu. Jak uvedl v našem rozhovoru ředitel firemního financování České spořitelny a.s. Pavel Nejman, tyto stáže se setkaly s velmi příznivou odezvou.

Jak jsou malé a střední firmy rizikové z hlediska úvěrování? Financuje Česká spořitelna malý business, nebo se mu vyhýbá?

Malé a střední podniky jsou motorem každé ekonomiky. Česká spořitelna je z pohledu úvěrování největší korporátní bankou v zemi, podpora malým a středním podnikům je jednou z klíčových priorit našeho bankovnictví. Kromě samotného úvěrování zprostředkováváme malým a středním firmám i dotace z fondů Evropské unie či jiná zvýhodnění v podobě záruk či příspěvků na úroky od spolupracujících institucí. Díky nim mají možnost o úvěr žádat i startupy, které mají životaschopný podnikatelský projekt.

Na základě jakých kriterií jsou schvalovány půjčky podnikatelům? Banky v posledních letech špíše přitvrzují nebo se dostupnost úvěrů zlepšila?

Tržní úrokové sazby se v posledním období pohybovaly na rekordně nízkých úrovních. Naše i evropská ekonomika zažívaly konjunkturu, navíc je v poskytování firemních úvěrů bankami silné konkurenční prostředí. To vše se pozitivně projevilo i do dostupnosti úvěrů pro firmy. V posledních letech jsme zaznamenávali v meziročních srovnáních více než desetiprocentní nárůsty v objemu poskytovaných úvěrů, a i díky tomu vyrostla Česká spořitelna do pozice vůbec největšího poskytovatele firemních úvěrů v Česku.
Co se týče kritérií pro přidělování úvěru, posuzujeme ukazatele hospodaření dané firmy, přínosy financovaného podnikatelského záměru, zkušenost managementu. Důležitý je pro nás i samotný obor podnikání a kreditní a podnikatelská historie. Přestože úvěry jsou posuzovány individuálně, snažíme se alespoň část úvěrového procesu zautomatizovat tak, aby byl celý koloběh rychlejší a z pohledu žadatelů i transparentnější.

Zajímají se bankéři o to, jak to chodí v podnicích, jež jsou jejich potenciálními obchodními partnery?

Jednoznačně ano. Firemní klienty obsluhujeme prostřednictvím našich Regionálních korporátních center, ve kterých mají bankéři ve svém portfoliu subjekty, kterým poskytují služby a poradenství. Jsme si vědomi, že přestože hovoříme o korporátním bankovnictví, jednání vždy nakonec probíhá mezi lidmi. Proto klademe důraz i na to, aby naši bankéři byli co nejlépe seznámeni jak s oborem, ve kterém firmy působí, tak i s konkrétním businessem a provozem svých klientů. Jen tak jim mohou poskytovat relevantní poradenství a být pro ně skutečnými partnery.

Můžete uvést příklad, jak vypadají stáže vašich pracovníků ve firmách?

Zavedli jsme tzv. rotace bankéřů, v jejichž rámci naši bankéři absolvují několikadenní stáže u svých firemních klientů. Umožní jim seznámit se ještě lépe s provozem a aktuálními výzvami, kterým jejich klienti čelí. Mohou tak vyhodnocovat situaci ve firmách nejen podle řeči čísel, ale i podle vlastní autentické zkušenosti. Navrhovaná řešení pak ještě efektivněji „pasují na míru“ jednotlivých zájemců. Na začátku tohoto projektu jsme se obávali nízkého zájmu klientů, pro které taková rotace znamená časovou i administrativní zátěž, avšak opak byl pravdou – oslovení klienti velmi rádi pomohli stáž svého bankéře uskutečnit a její výsledky velmi kvitují zejména z pohledu hlubšího poznání firmy bankou a následné ještě lepší spolupráce.

V čem vaši klienti dělají chyby v žádostech o bankovní financování, čím by nejlépe přesvědčili o tom, že jsou kredibilní? Myslíte si, že vaše zdroje jsou pro ně výhodnější než získávání prostředků alternativním způsobem?

Žádostí o financování provedou klienta velmi podrobně naši zkušení bankéři. Důležitá je ale sázka na důvěru, která je jednou z nejcennějších deviz ve vztahu klient – banka. Nejlepším důkazem kredibility je popsat situaci i potřeby firmy takové, jaké skutečně jsou, a nebát se svěřit bankéři i ne příliš příznivé skutečnosti. Naši bankéři se snaží ve spolupráci s klientem najít optimální řešení financování, které zohlední reálnou situaci i případné hrozby, které by dostávaly vedení firmy později do stresu.
Vážíme si toho, že nejvíce podnikatelů svěřuje svoje podnikání právě nám a že jsme se stali největším poskytovatelem bankovních úvěrů na domácím trhu. Bankovní úvěr je nejvýhodnější a nejdostupnější formou financování, v porovnání s vlastním kapitálem či s dluhopisy. Až v případě, kdy banka již dodatečné zdroje poskytnout nemůže z titulu pravidel řízení rizik, je dobré se porozhlédnout po alternativních zdrojích, které budou však téměř vždy spojeny s vyššími náklady a náročnějším procesem.
Výhodnost našich služeb nespočívá jen v konkrétních podmínkách, které jsou v rámci tržní nabídky velmi konkurenceschopné, ale také ve velké komplexitě nabízených služeb. Dokážeme nejen zajistit optimální financování, ale také poradenství a doprovodné služby, a to ne­jen v tuzemsku, ale i na zahraničních trzích. Bonusem je skutečnost, že banka pomáhá svým pohledem firmám identifikovat např. i rizika, která firma sama nevnímala, a postarat se o jejich zajištění. Troufám si říci, že právě díky kombinaci výhodných podmínek a komplexity je Česká spořitelna lídrem trhu firemního úvěrování v Česku.

připravil Pavel Kačer

Slovo ke dni

  • Češi zelenají

    Je to hodně nebo málo? Průzkum tvrdí, že 17 procent Čechů, tedy asi každý šestý, jsou ochotni si připlatit za zelenou energii. Ostatní zřejmě vědí, že za elektřinu z obnovitelných zdrojů už dlouho platí „ekologickou daň“ a těží z toho například solární baroni. Tři čtvrtiny obyvatel ČR třídí odpad a používají úsporné spotřebiče. Jen se neví, jestli vědomě a dobrovolně, nebo proto, že jiné spotřebiče se už ani nedají koupit. Ochrana planety je jistě chvályhodná a nutná, nicméně by měli lidé mít při rozhodování, jaké prostředky k tomu volit, více svobody. Zřejmě by se ukázalo, že procenta „zelených“ Čechů by ještě stoupla a zejména by se zvýšila jejich spokojenost.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE