INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se neustále dynamizuje. Demografický vývoj pracovní síly, měnící se nároky zaměstnanců a další vlivy určují tréninkové metody a nástroje, které se používají ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Začíná se formovat několik trendů, které ovlivní BOZP v průběhu následujících let. Přestože nikdo neví, co přesně přinese budoucnost, je jasné, že těchto pět trendů bude mít na oblast nemalý vliv.

1 High-Tech bezpečnostní programy na pracovišti

V posledních několika letech se programy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti soustředily především na zavedení špičkových nástrojů a metod školení i vedení. Využívají se online kurzy, samořízené vzdělávací programy, zavádějí se aplikace zaměřené na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví zaměstnanců. Mnoho společností však zjistilo, že tato high-tech řešení jsou pouze jednou částí pomyslné skládačky. Pracovníci chtějí nasbírat především osobní zkušenosti, například mileniálové upřednostňují učení se praxí před formálním vzděláváním. Dá se tedy očekávat větší využití bezpečnostních programů, které budou zahrnovat technologická i personalizovaná řešení: například odborníci v oblasti bezpečnosti budou trávit více času se samotnými pracovníky a koučovat je v reálných situacích.

2 Zaměření na celkové zdraví, včetně duševní pohody

Tradičně se BOZP zaměřuje na udržování bezpečnosti jednotlivců a na ochranu před riziky jejich práce. Jinými slovy – jde především o prevenci úrazů a nemocí v místě výkonu zaměstnání. V roce 2011 zahájil Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v USA Total Worker Health Program, což je ini­ciativa zaměřená na podporu celkového zdraví a pohody pracovníků v zaměstnaní i mimo pracovní dobu a místo výkonu práce. Program je založen na myšlence, že práce je hlavním faktorem, který se odráží na celkovém zdraví. Vliv na to má počet pracovních hodin, ale i to, kolik si zaměstnanec vydělá peněz. Ve výhledu do příštího desetiletí se očekává, že tento pojem podpory všech aspektů „pohody zaměstnanců“, včetně fyzického, duševního, sociálního a finančního zdraví, stoupne do popředí programů BOZP, a zaměstnavatelé se tak budou o své zaměstnance starat lépe.
„Vnímáme, že potřeby zaměstnanců se mění. Každý čtvrtý člověk se každoročně potýká s nějakým typem psychických problémů, a tak je třeba, aby zaměstnavatelé zaměřili své programy i na podporu mentálního zdraví a duševní pohody svých zaměstnanců. Proto naše společnost připravila inovativní projekt Mental Health Allies, z něhož mohou těžit naši zaměstnanci, ale také může být vodítkem pro další firmy, které sledují nové trendy,“ uvedla Šárka Vránová, HR manažerka společnosti Accenture.

3 Prostředí a požadavky na bezpečnost

Vzestup digitalizace s možností homeoffice a flexibilního plánování práce přinášejí pro bezpečnost ve firmách nová rizika a vyšší nároky na proškolování jednotlivých členů týmu. Je totiž třeba proškolit i zaměstnance pracující vzdáleně z jejich domácích kanceláří, krátkodobé zaměstnance nebo nezávislé dodavatele. A dále určit, jaký počet školení je pro každou skupinu, ale i každého konkrétního člověka, nezbytný, aby byli pečlivě proškoleni a také aby přijali firemní kulturu bezpečnosti. „Nové podmínky přirozeně přinášejí nové požadavky na práci pracovníků zajišťujících péči o bezpečnost práce. Ti pak musí všechny změny pečlivě reflektovat z pohledu bezpečnosti a ini­ciovat vznik norem, které ve firmě zajistí bezpečnost,“ vysvětlil Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group.

4 Změna demografie pracovní síly

Přilákat mladší generaci k výkonu BOZP jako jejich budoucí profese bude rozhodující, protože velká část současných pracovníků dosáhla – nebo brzy dosáhne – věku odchodu do důchodu. V průzkumu 2019 Job Outlook magazínu Job + Health 62 % respondentů uvedlo, že vidí nedostatek kvalifikovaných odborníků v oboru, a 65 % se domnívá, že zaměstnavatelé vyplní tato volná místa interními kandidáty, kteří mají méně zkušeností. Důležitou dlouhodobou strategií pro firmy a průmysl jako celek bude aktivní nabídka uplatnění v profesích z oblasti bezpečnosti a motivace mladých odborníků, aby prohlubovali svá vzdělávání v oboru a sledovali nové trendy. V této profesi se ale bude výrazně měnit i pracovní náplň, a to zejména pod vlivem dvou velmi různorodých trendů: Prvním z nich je robotizace a automatizace a jejich začlenění do pracovního prostředí, druhým sociální inovace na pracovištích.

5 Hygiena a profesionální čistota po covid-19

Nejaktuálnějším trendem je v důsledku koronavirové pandemie přizpůsobení se přísným hygienickým opatřením v rámci zajištění zdraví na pracovišti. Jde jak o individuální péči založenou na pravidelné dezinfekci rukou, tak o zabezpečení hygienicky čistých pracovních prostor. „Aby byly dodrženy nároky na bezinfekčnost pracovního prostředí, je zapotřebí nejen zajistit dostatek hygienických prostředků s plně virucidním účinkem pro osobní použití, jako jsou například dezinfekční gely a mýdla, roušky či rukavice, ale také zajišťovat plošnou dezinfekci a co možná nejčastější úklid veškerých prostor, kde se zaměstnanci vyskytují,“ podotkl Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group.
„Na dodržovaní hygienických opatření je v posledních měsících kladen velký důraz, především pak s návratem do zaměstnání, kdy je třeba zajistit, aby byly prostory pro zaměstnance komplexně vyčištěné a hygienicky ošetřené a předešlo se jakémukoliv ohrožení zdraví. Kvůli tomu stoupají nároky nejen na úklidové stroje a pomůcky, kterými je potřeba důkladně čistit veškeré pracovní prostory, ale také na zvýšení pravidelnosti frekvence těchto úklidů a pečlivost. Z dlouhodobého hlediska zřejmě tento trend jen tak neutichne, naopak se dá očekávat, že se stávající rapidní zvýšení zájmu a péče o hygienu a profesionální čistotu stanou běžnou rutinou,“ doplnil Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

(tz)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE