INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

par celaTéměř polovina dotázaných developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu (48 %). V průměru jim trvá získat vybranou parcelu 11 měsíců. Nejvíce atraktivní jsou dle dotázaných developerů parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města.

Více než třetina oslovených se účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty (36 %). Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research. 

S potížemi při pořizování parcel pro výstavbu se setkala téměř polovina oslovených ředitelů developerských společností (48 %). Se stejnými potížemi, avšak pouze v některých případech, se setaklo dalších 32 % a naopak zbylých 20 % dotázaných nemá s pořizováním parcel žádné obtíže. Průměrně trvá 11 měsíců, než oslovení developeři vybranou parcelu získají.

Pro developery jsou nejatraktivnější parcely pro rezidenční výstavbu plochy v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města 9 bodů z 10 (kdy 10 = nejvíce atraktivní, 1 = nejméně atraktivní), na druhém místě ohodnotili parcely v centru města (8 bodů z 10). Dále pak velké pozemky v přilehlých městských částech (7,2 bodu z 10) a pozemky v dojezdové vzdálenosti do měst (5,3 bodu z 10).

Zajímali jsme se také o to, zda se oslovení ředitelé developerských společností účastní soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty. Více než třetina se těchto soutěží účastní (36 %). Desetina projektů těchto developerů vzniklo právě na vysoutěžených parcelách (10 %).

Za největší problém v průběhu státních veřejných soutěžích o pozemky developerské společnosti uváděly průběh řízení (3,1 bodu z 10) a množství účastníků řízení (3,8 bodu z 10). Dále developeři obtížně vnímají administrativní zátěž při účasti na řízení (4,0 bodu z 10). Naopak pozitivně respondenti vnímají atraktivitu lokalit pozemků (5,9 bodu z 10) a cenu pozemků (6,4 bodu z 10). Jednu z možných komplikací popisuje také Ján Horváth, prokurista a CEO divize Real Estate, společnosti CTR Projekt, s.r.o.: „Veřejnou nabídku pozemků a nepotřebných nemovitostí státu, státních institucí i měst a obcí sledujeme, ale v posledních 5 letech jsme se žádné neúčastnili. Většinou se totiž jedná o nemovitosti, u nichž musí investor následně projít celým povolovacím procesem nové výstavby a nikde nemá jistotu, co, do kdy a zda vůbec bude moci na pozemku postavit. V tom se situace v České republice výrazně liší např. od Německa, kde jsou všechny tyto parametry už v okamžiku vyhlášení soutěže jasné a vymahatelné, což dává investorovi předvídatelnost investice – a tedy i základní smysl se veřejné soutěže zúčastnit.“
Studie developerských společností H2/2020 bude zveřejněna na:
www.ceec.eu 

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE