INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

par celaTéměř polovina dotázaných developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu (48 %). V průměru jim trvá získat vybranou parcelu 11 měsíců. Nejvíce atraktivní jsou dle dotázaných developerů parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města.

Více než třetina oslovených se účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty (36 %). Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research. 

S potížemi při pořizování parcel pro výstavbu se setkala téměř polovina oslovených ředitelů developerských společností (48 %). Se stejnými potížemi, avšak pouze v některých případech, se setaklo dalších 32 % a naopak zbylých 20 % dotázaných nemá s pořizováním parcel žádné obtíže. Průměrně trvá 11 měsíců, než oslovení developeři vybranou parcelu získají.

Pro developery jsou nejatraktivnější parcely pro rezidenční výstavbu plochy v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města 9 bodů z 10 (kdy 10 = nejvíce atraktivní, 1 = nejméně atraktivní), na druhém místě ohodnotili parcely v centru města (8 bodů z 10). Dále pak velké pozemky v přilehlých městských částech (7,2 bodu z 10) a pozemky v dojezdové vzdálenosti do měst (5,3 bodu z 10).

Zajímali jsme se také o to, zda se oslovení ředitelé developerských společností účastní soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty. Více než třetina se těchto soutěží účastní (36 %). Desetina projektů těchto developerů vzniklo právě na vysoutěžených parcelách (10 %).

Za největší problém v průběhu státních veřejných soutěžích o pozemky developerské společnosti uváděly průběh řízení (3,1 bodu z 10) a množství účastníků řízení (3,8 bodu z 10). Dále developeři obtížně vnímají administrativní zátěž při účasti na řízení (4,0 bodu z 10). Naopak pozitivně respondenti vnímají atraktivitu lokalit pozemků (5,9 bodu z 10) a cenu pozemků (6,4 bodu z 10). Jednu z možných komplikací popisuje také Ján Horváth, prokurista a CEO divize Real Estate, společnosti CTR Projekt, s.r.o.: „Veřejnou nabídku pozemků a nepotřebných nemovitostí státu, státních institucí i měst a obcí sledujeme, ale v posledních 5 letech jsme se žádné neúčastnili. Většinou se totiž jedná o nemovitosti, u nichž musí investor následně projít celým povolovacím procesem nové výstavby a nikde nemá jistotu, co, do kdy a zda vůbec bude moci na pozemku postavit. V tom se situace v České republice výrazně liší např. od Německa, kde jsou všechny tyto parametry už v okamžiku vyhlášení soutěže jasné a vymahatelné, což dává investorovi předvídatelnost investice – a tedy i základní smysl se veřejné soutěže zúčastnit.“
Studie developerských společností H2/2020 bude zveřejněna na:
www.ceec.eu 

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE