INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

2023 06 13Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2023. 35 % firem plánuje nabírat nové zaměstnance.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice plánují ve třetím čtvrtletí roku 2023 převážně navyšovat počet zaměstnanců. 35 % zaměstnavatelů bude nabírat, 16 % propouštět – Čistý index trhu práce tak činí 19 procentních bodů, což je o 3 procentní body více ve srovnání s předchozím čtvrtletím a dokonce o 12 bodů více než v prvním čtvrtletí, kdy byl index záporný. Avšak v meziročním srovnání je stále nižší o 2 procentní body. V rámci mezinárodního srovnání sezonně očištěných dat se Česká republika v úrovni náborového optimismu řadí do spodní poloviny žebříčku, a to 12 bodů pod celosvětovým průměrem.

„Po velmi nejistém začátku roku se na jaře vrátila na trh práce důvěra a díky rostoucímu optimismu firem začala nezaměstnanost klesat o 7 až 10 tisíc lidí měsíčně. Podle ManpowerGroup index trhu práce předpokládají zaměstnavatelé v průběhu léta další navyšování počtu zaměstnanců. Subjekty v ekonomice se ale nadále velmi těžko vyrovnávají s novou realitou – přestože 35 % organizací bude nabírat, tak více než každá šestá firma plánuje spíše propouštět,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Porovnání dle odvětví

Index ve všech 9 českých odvětvích ukazuje, že organizace očekávají ve třetím čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru posílilo v pěti odvětvích a oslabilo ve čtyřech. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však náborové tempo zpomalilo v sedmi odvětvích.
Nejoptimističtějším odvětvím v České republice je Finance, pojištění a nemovitosti s Čistým indexem trhu práce 45. Oproti minulému čtvrtletí se jedná o nárůst o 11 procentních bodů, avšak v meziročním srovnání se Index o 11 procentních bodů propadl. Druhý nejsilnější sektor z hlediska náborů je Energetika s indexem 32 procentních bodů. Oproti minulému čtvrtletí výrazně posílil Index v odvětví Komunikační služby, a to o 32 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Ostatní, do kterého patří veřejný sektor, státní správa, vzdělávání a neziskový sektor.

Porovnání organizací podle velikosti

Optimistické vyhlídky předpovídají pro třetí čtvrtletí 2023 všechny 4 kategorie podle velikosti českých organizací. Proti minulému čtvrtletí náborové aktivity zpomalily u velkých společností nad 250 zaměstnanců, ale posílili u malých a středních podniků.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Praha s indexem 22, oproti minulému čtvrtletí posílil o 3 procentní body a v meziročním srovnání o 1 bod oslabil. Nejvyšší nárůsty hlásí region Morava, mezikvartálně o 9 a meziročně o 6 procentních bodů.

Globální pohled

Společnost ManpowerGroup provedla průzkum mezi celkem 38 849 zaměstnavateli ve 41 zemích, aby zjistila, jaké jsou jejich náborové plány pro třetí čtvrtletí roku 2023. Průzkum byl proveden v době, kdy trval ekonomický pokles, včetně vysoké inflace a rostoucích životních nákladů, což jsou stále naléhavé problémy pro mnoho zaměstnanců a organizací. Navíc v době průzkumu trvá již 14 měsíců ukrajinsko-ruský konflikt a nadále ovlivňuje očekávání zaměstnanosti zejména v Evropě.

Ve 3. čtvrtletí 2023 zaměstnavatelé očekávají rychlejší nárůst počtu zaměstnanců než v minulém čtvrtletí. Sezónně očištěná data Indexu trhu práce vykazují hodnotu 28. Globální Index se od minulého čtvrtletí zvýšil o 5 bodů a většina zemí zaznamenala mírný nárůst ve srovnání s Q2 2023. V meziročním srovnání je Index trhu práce nižší o 4 procentní body, jako následek pokračujícího hospodářského poklesu. Navzdory těmto výzvám mnoho zaměstnavatelů uvedlo, že jejich organizace pokračují v expanzi a zvyšují poptávku po nových talentech.

Země s nejnižšími i nejvyššími náborovými očekáváními pro nadcházející čtvrtletí se nacházejí v regionu Jižní a Střední Ameriky. Kostarika (43) hlásí pro třetí čtvrtletí roku 2023 nejvyšší Index trhu práce, zatímco Argentina a její nestabilní ekonomika hlásí nejslabší náborové plány. Obecně si organizace stále myslí, že region Jižní a Střední Ameriky má velký obchodní potenciál. Společnosti jako např. Tesla otevírají v regionu výrobní závody jako alternativu k závodům v Číně, podobně asijské organizace vidí investiční příležitosti k otevření výrobních závodů blíže k USA.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce budou zveřejněny 12. září 2023.

 (tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3