INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Objem investic za 1. pololetí roku 2023 byl v celé střední a východní Evropě jeden z nejnižších v historii. Za většinovým podílem na regionálních objemech ve výši 42 % stojí Polsko, Česká republika následovala s 34% podílem. Objem transakcí v 1. pololetí v ČR činil přibližně 692 milionů eur, což představuje 42% meziroční pokles a 9% pokles oproti stejnému období roku 2021. 

Rostoucí poptávku zaznamenal zejména maloobchodní sektor, který se na transakcích podílel zhruba 61 %. Ve 2. čtvrtletí letošního roku pak objem transakcí v ČR dosáhl 298 milionů eur, což v porovnání s předchozím čtvrtletím představuje pokles o 27 %. Vyplývá to z průzkumu společnosti Colliers, předního poskytovatele diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic.

„Ve 2. čtvrtletí 2023 došlo na českém investičním trhu k jen několika transakcím s prémiovými nebo tzv. core aktivy, přičemž trh pokračoval ve fázi hledání nové cenové hladiny a stále se na něm projevuje rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou. Povzbudivou zprávou je, že jsme byli svědky uzavírání transakcí v nižších cenových relacích nebo akvizic různých oportunistických příležitostí některými skupinami investorů, což znamená, že transakční aktivita stále probíhá, i když na mnohem nižší úrovni než v předchozích letech,“ vysvětluje Josefína Kurfürstová, analytička pro ČR a CEE ze společnosti Colliers.

Toky investic podle sektorů

Z hlediska jednotlivých sektorů jsou si 1. a 2. čtvrtletí v mnoha ohledech podobná. Charakteristický je nejen pokles objemu investic do kancelářských prostor a růst zájmu o retailové nemovitosti, ale absolutní dominance domácích kupujících. Největší českou transakcí ve výši přibližně 124 milionů eur (42 % celkového objemu) byl prodej obchodního centra Palác Pardubice. Druhou největší transakcí pak byla „přípravná“ transakce, kdy izraelská skupina G City konsolidovala své plné vlastnictví obchodního centra Arkády Pankrác v Praze 4 získáním posledních 25 %. Tento podíl měl hodnotu 60,5 milionu eur, což zhruba odpovídá oznámené prodejní ceně celého obchodního centra, o níž se podle dostupných informací jedná se zavedeným českým investičním fondem. Sektor kanceláří zaznamenal dlouho očekávanou transakci, když společnost REICO prodala svou kancelářskou budovu Rohan v Praze 8 za přibližně 33 milionů eur. Budovu koupil investiční fond FIO banky, a stala se tak jeho první akvizicí pro tento nový fond.

V rámci celého regionu střední a východní Evropy činil objem investic do kancelářských prostor pouze 29,5 % celkového objemu investic, objem investic do retailových nemovitostí pak 35 %.

Toky investic podle původu kupujícího

V roce 2023 byl zatím nejaktivnější domácí kapitál v regionu CEE-6 s působivým 59% podílem na celkových regionálních objemech. Zejména český kapitál (40 %) zajistil nejvyšší objem celkově a téměř 17 % v pouhých 2 transakcích (obě maloobchodní). Ostatní regionální kapitál střední a východní Evropy posbíral dalších 19 %. Za nimi následoval evropský (14 %), APAC (7 %), USA (5,4 %) a blízkovýchodní (5 %) kapitál.

Jak se vyvíjí výnosy

„U průmyslových objektů a nákupních center jsme zvýšili hlavní referenční úroveň výnosové míry o 25 bazických bodů na 5,00 %, respektive 6,00 %. Referenční hodnota výnosu obchodních center bude pravděpodobně otestována očekávaným prodejem Arkád Pankrác. U kanceláří jsme ponechali prime yield beze změny na úrovni 5,25 % vzhledem k tomu, že jsme jej od 2. čtvrtletí 2022 upravili o 125 bazických bodů a domníváme se, že je v současné době na úrovni odpovídající trhu,“ komentuje Josefína Kurfürstová s tím, že i nadále probíhá přecenění aktiv a k dispozici jsou jen omezené informace týkající se transakcí v jednotlivých sektorech, jenž by pomohly porovnat primární a sekundární míry výnosu (yieldy). Proto je názor na výnosové ukazatele částečně založen také na aktuálně probíhajících transakcích a obecném sentimentu na trhu.

Co můžeme očekávat v následujících měsících v oblasti investic do nemovitostí

„Ve 3. čtvrtletí již vidíme určitý optimismus a dynamiku, přestože evropská prázdninová sezóna je v plném proudu. Významnou roli budou opět hrát domácí investoři a očekáváme, že dojde k dalším transakcím napříč klíčovými realitními sektory. Náš celkový odhad objemu pro rok 2023 zůstává nezměněn na úrovni 1,5 miliardy eur,“ říká na závěr Josefína Kurfürstová.
V posledních několika měsících jsou dle ní na trhu patrné rostoucí obavy ze značného množství nemovitostních dluhopisů, jejichž splatnost nastane v nadcházejících čtvrtletích. Emitenti, kteří v minulosti odhadovali výstupní hodnoty nad současnou tržní úrovní a předpokládali nižší náklady na dluh, by mohli zjistit, že jejich obchodní plány již nejsou za současných tržních podmínek finančně životaschopné. Proto můžeme být svědky toho, že někteří z těchto investorů budou nuceni likvidovat své pozice prodejem podkladových aktiv.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3