INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Sledování výskytu reziduí pesticidů v zelenině bylo mimo jiné součástí řešení výzkumného projektu MZe č. QH81292, řešeného v letech 2008 – 2011 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. společně s Vysokou školou chemicko technologickou. Moderní metody detekce reziduí pesticidů, které byly použity, umožňují v jednotlivých vzorcích zeleniny stanovit kvantitativně současně až 100 účinných látek pesticidů. Tyto účinné látky zahrnují téměř celé spektrum pesticidů používaných v EU i v ČR v ochraně zeleniny proti chorobám, škůdcům a plevelům. V letech 2008 – 2010 bylo celkem hodnoceno 56 vzorků zeleniny dodávaných na náš trh, zahrnujících celer, cibuli, čínské zelí, kapustu, kedluben, květák, mrkev, petržel, ředkev japonskou, ředkvičku, salát a zelí. Tyto vzorky pocházely od pěstitelů zapojených v systému integrované produkce zeleniny. Tento systém pěstování zahrnuje technologii pěstování, která je šetrnější k životnímu prostředí a ve které je omezeno používání pesticidů. Pěstitelé mají zakázáno použití pesticidů rizikových z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska bezpečnosti potravin a pro řadu dalších pesticidů mají stanoveny podmínky pro jejich omezené použití. Ze systému integrované produkce pochází většina produkované české zeleniny uváděné na trh. Podle statistik národních autorit EU se frekvence výskytu vzorků přesahujících povolené limity reziduí pesticidů u zeleniny a ovoce pohybuje okolo 4 % z celkového počtu testovaných vzorků. Naproti tomu výsledky průzkumu ukázaly, že žádný z 56 testovaných vzorků zeleniny nepřekročil povolený maximální limit výskytu reziduí (MLR) dle nařízení 396/2005/ES a případné zjištěné hodnoty byly hluboko pod povoleným limitem. U 30 % vzorků zeleniny se nevyskytovala žádná rezidua pesticidů, což zcela odpovídá požadavkům pro biozeleninu z režimu ekologického pěstování. Dalších 30 % vzorků zeleniny by splnilo přísnou normu pro potraviny pro kojence a malé děti, která připouští pouze stopové hodnoty reziduí. Ve zbylých 40 % vzorků byl detekován převážně výskyt 1 nebo 2 účinných látek pesticidů maximálně do úrovně 1/10 maximálního limitu reziduí pesticidů povoleného v zelenině. Také rizika kontaminace české zeleniny původci chorob přenosnými na člověka, včetně nebezpečných bakterií jsou téměř vyloučena. V systému integrované produkce zeleniny se v roce pěstování zeleniny nehnojí statkovými hnojivy a kaly z čističek odpadních vod, které jsou možným zdrojem nákazy. K omývání zeleniny se u nás používá pouze pitná voda. U pěstitelů v systémech integrované produkce jsou tyto požadavky přísně dodržovány a jejich splnění je kontrolováno. Podle výsledků řešeného projektu je zelenina od českých producentů, zejména ze systému integrované produkce zeleniny, nejenom velmi kvalitní a čerstvá, ale zejména zcela bezriziková z hlediska bezpečnosti potravin a lze ji jako zdravou potravinu konzumentům doporučit.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., koordinátor výzkumného projektu MZe ČR č. QH81292.

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE