INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Sledování výskytu reziduí pesticidů v zelenině bylo mimo jiné součástí řešení výzkumného projektu MZe č. QH81292, řešeného v letech 2008 – 2011 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. společně s Vysokou školou chemicko technologickou. Moderní metody detekce reziduí pesticidů, které byly použity, umožňují v jednotlivých vzorcích zeleniny stanovit kvantitativně současně až 100 účinných látek pesticidů. Tyto účinné látky zahrnují téměř celé spektrum pesticidů používaných v EU i v ČR v ochraně zeleniny proti chorobám, škůdcům a plevelům. V letech 2008 – 2010 bylo celkem hodnoceno 56 vzorků zeleniny dodávaných na náš trh, zahrnujících celer, cibuli, čínské zelí, kapustu, kedluben, květák, mrkev, petržel, ředkev japonskou, ředkvičku, salát a zelí. Tyto vzorky pocházely od pěstitelů zapojených v systému integrované produkce zeleniny. Tento systém pěstování zahrnuje technologii pěstování, která je šetrnější k životnímu prostředí a ve které je omezeno používání pesticidů. Pěstitelé mají zakázáno použití pesticidů rizikových z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska bezpečnosti potravin a pro řadu dalších pesticidů mají stanoveny podmínky pro jejich omezené použití. Ze systému integrované produkce pochází většina produkované české zeleniny uváděné na trh. Podle statistik národních autorit EU se frekvence výskytu vzorků přesahujících povolené limity reziduí pesticidů u zeleniny a ovoce pohybuje okolo 4 % z celkového počtu testovaných vzorků. Naproti tomu výsledky průzkumu ukázaly, že žádný z 56 testovaných vzorků zeleniny nepřekročil povolený maximální limit výskytu reziduí (MLR) dle nařízení 396/2005/ES a případné zjištěné hodnoty byly hluboko pod povoleným limitem. U 30 % vzorků zeleniny se nevyskytovala žádná rezidua pesticidů, což zcela odpovídá požadavkům pro biozeleninu z režimu ekologického pěstování. Dalších 30 % vzorků zeleniny by splnilo přísnou normu pro potraviny pro kojence a malé děti, která připouští pouze stopové hodnoty reziduí. Ve zbylých 40 % vzorků byl detekován převážně výskyt 1 nebo 2 účinných látek pesticidů maximálně do úrovně 1/10 maximálního limitu reziduí pesticidů povoleného v zelenině. Také rizika kontaminace české zeleniny původci chorob přenosnými na člověka, včetně nebezpečných bakterií jsou téměř vyloučena. V systému integrované produkce zeleniny se v roce pěstování zeleniny nehnojí statkovými hnojivy a kaly z čističek odpadních vod, které jsou možným zdrojem nákazy. K omývání zeleniny se u nás používá pouze pitná voda. U pěstitelů v systémech integrované produkce jsou tyto požadavky přísně dodržovány a jejich splnění je kontrolováno. Podle výsledků řešeného projektu je zelenina od českých producentů, zejména ze systému integrované produkce zeleniny, nejenom velmi kvalitní a čerstvá, ale zejména zcela bezriziková z hlediska bezpečnosti potravin a lze ji jako zdravou potravinu konzumentům doporučit.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., koordinátor výzkumného projektu MZe ČR č. QH81292.

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Znáte organizace pro ochranu duševního vlastnictví? 12. srpen 2020

Období, které nyní prožíváme, nepřináší pouze znepokojivé zprávy o rozkolísané ekonomice, uzavírání firem nebo karanténních opatřeních. Rodí se mnoho nápadů, vznikají inovativní společnosti. To s sebou nese i potřebu péče o nové myšlenky, postupy, celé know-how. Na této straně pravidelně přinášíme informace o ochraně duševního vlastnictví. Tentokrát připomeňme, jaké organizace k tomu slouží:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE